Influensavaccin DIS Published by Tenders Electronic Daily

Influensavaccin DIS

Application deadline

14.09.2031, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Influenza vaccines
    33651660-2
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Adda Inköpscentral AB
Hornsgatan 15
117 99 Stockholm
Sweden
E-Mail: camilla.stiller@adda.se
Website: http://www.adda.se

assignment

DIS för regelbunden upphandling av influensavaccin åt de regioner som inför enskild upphandling anmäler intresse, uppger volymer och förbinder sig till avtal. Vid behov kan tilläggsupphandlingar genomföras.

Description of procurement /scope of services

DIS för regelbunden upphandling av influensavaccin åt de regioner som inför enskild upphandling anmäler intresse, uppger volymer och förbinder sig till avtal. Vid behov kan tilläggsupphandlingar genomföras.

Project adress

Region (NUTS code): SE SVERIGE

Sverige-Stockholm: Influensavaccin

2021/S 181-468422

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Adda Inköpscentral AB
Nationellt registreringsnummer: 556819-4798
Postadress: Hornsgatan 15
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 117 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Camilla Stiller
E-post: camilla.stiller@adda.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.adda.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyhlbdnwm&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyhlbdnwm&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Influensavaccin DIS

Referensnummer: 10555
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33651660 Influensavaccin
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

DIS för regelbunden upphandling av influensavaccin åt de regioner som inför enskild upphandling anmäler intresse, uppger volymer och förbinder sig till avtal. Vid behov kan tilläggsupphandlingar genomföras.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

DIS för regelbunden upphandling av influensavaccin åt de regioner som inför enskild upphandling anmäler intresse, uppger volymer och förbinder sig till avtal. Vid behov kan tilläggsupphandlingar genomföras.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 13/09/2021
Slut: 14/09/2031
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/09/2031
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 14/09/2031

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/09/2021