Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende Byggentreprenader Published by Tenders Electronic Daily

Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende Byggentreprenader

Application deadline

31.12.2031, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
 • Overhaul and refurbishment work
  45453000-7
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Hyresbostäder i Norrköping Aktiebolag
Box 2330
600 02 Norrköping
Sweden
E-Mail: maria.fyhr@hyresbostader.se
Website: http://www.hyresbostader.se

assignment

Omfattningen avser byggentreprenader och t.ex; vara varierande renoveringar avseende del av byggnad i fastighet, fasadåtgärder, takrenoveringar, fönsterbyten.

Description of procurement /scope of services

Omfattningen avser byggentreprenader och t.ex; vara varierande renoveringar avseende del av byggnad i fastighet, fasadåtgärder, takrenoveringar, fönsterbyten.

Others CPV Codes
 • Roof repair and maintenance work
  45261900-3
 • Roof repair
  45261910-6
 • Roof maintenance work
  45261920-9
 • Building alteration work
  45262700-8
 • Installation of doors and windows
  45421130-4
 • Installation of windows
  45421132-8
 • Facade work
  45443000-4
 • Roof repair and maintenance work
  45261900-3
 • Roof repair
  45261910-6
 • Roof maintenance work
  45261920-9
 • Building alteration work
  45262700-8
 • Installation of doors and windows
  45421130-4
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SE123 Östergötlands län
Norrköping

Sverige-Norrköping: Reparation och renovering

2020/S 237-581973

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hyresbostäder i Norrköping Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556064-5847
Postadress: Box 2330
Ort: Norrköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 600 02
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Fyhr
E-post: maria.fyhr@hyresbostader.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.hyresbostader.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdibgooxj&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdibgooxj&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende Byggentreprenader

Referensnummer: Unr 10/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45453000 Reparation och renovering
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Omfattningen avser byggentreprenader och t.ex; vara varierande renoveringar avseende del av byggnad i fastighet, fasadåtgärder, takrenoveringar, fönsterbyten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45261900 Reparation och underhåll av tak
45261910 Takreparation
45261920 Takunderhåll
45262700 Ombyggnadsarbete
45421130 Montering av dörrar och fönster
45421132 Montering av fönster
45443000 Fasadarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrköping

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Omfattningen avser byggentreprenader och t.ex; vara varierande renoveringar avseende del av byggnad i fastighet, fasadåtgärder, takrenoveringar, fönsterbyten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/12/2031
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/12/2031
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2031

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/12/2020