Henkilökuljetusten kuljetuspalvelut Published by Tenders Electronic Daily

Henkilökuljetusten kuljetuspalvelut

Application deadline

31.03.2033, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Transport services (excl. Waste transport)
    60000000-8
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
Finland
Tel.: +358 444403573
E-Mail: amanda.kallio@paijatha.fi
Website: http://www.paijatha.fi

assignment

Hankinnan kohteena ovat pääosin vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen tuottaminen Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toiminta-alueella.Kuljetustilaukset välitetään Päijät-Hämeen hyvinvointialueen erikseen kilpailuttaman välityskeskuksen toimesta niille liikennöitsijöille, joiden kanssa Päijät-Hämeen hyvinvointialue on solminut sopimukset henkilökuljetuspalvelun tuottamisesta.Kuljetukset tulee toteuttaa kulloinkin voimassa olevan palvelukuvauksen mukaisesti. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä voidaan järjestää useita kilpailutuksia, joiden tarkemmat ehdot vahvistetaan kunkin kilpailutuksen tarjouspyynnössä.Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyminen ei velvoita liikennöitsijöitä osallistumaan järjestelmän sisäisiin tarjouskilpailuihin.
Hankinnan kohteena ovat pääosin vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen tuottaminen Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toiminta-alueella.Kuljetustilaukset välitetään Päijät-Hämeen hyvinvointialueen erikseen kilpailuttaman välityskeskuksen toimesta niille liikennöitsijöille,...
Show more

Description of procurement /scope of services

Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee koko Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toiminta-aluetta, johon sisältyy seuraavat kunnat:1. Lahti2. Asikkala3. Hartola4. Hollola5. Iitti6. Kärkölä7. Heinola8. Orimattila9. Padasjoki10. SysmäPäijät-Hämeen hyvinvointialue voi järjestää dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä henkilökuljetusten kuljetuspalveluita koskevia tarjouskilpailutuksia, jotka sisältävät henkilökuljetusten kuljetuspalvelun tuottamisen ainoastaan yhdellä, useammalla tai kaikilla toiminta-alueilla.Päijät-Hämeen hyvinvointialue ilmoittaa kunkin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen tarjouskilpailun tiedoissa mitä toiminta-aluetta tai niiden muodostamaa laajempaa toiminta-aluekokonaisuutta tarjouspyyntö kulloinkin koskee. Näin ollen tarjouskilpailu voi koskea joko yksittäistä tai kahden tai useamman toiminta-alueen muodostamaa laajempaa kokonaisuutta.
Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee koko Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toiminta-aluetta, johon sisältyy seuraavat kunnat:1. Lahti2. Asikkala3. Hartola4. Hollola5. Iitti6. Kärkölä7. Heinola8. Orimattila9. Padasjoki10. SysmäPäijät-Hämeen hyvinvointialue voi järjestää dynaamisen hankintajärjestelmän...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): FI1C3 Päijät-Häme

Suomi-Lahti: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

2023/S 070-214323

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3221309-4
Postiosoite: Keskussairaalankatu 7
Postitoimipaikka: Lahti
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
Postinumero: 15850
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Amanda Kallio
Sähköpostiosoite: amanda.kallio@paijatha.fi
Puhelin: +358 444403573
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.paijatha.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/phhvaj?id=453779&tpk=b6de17c9-b1c3-4575-8aec-b93128b1c39e
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/phhvaj?id=453779&tpk=b6de17c9-b1c3-4575-8aec-b93128b1c39e
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja pelastustoimi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Henkilökuljetusten kuljetuspalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60000000 Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat pääosin vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen tuottaminen Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toiminta-alueella.

Kuljetustilaukset välitetään Päijät-Hämeen hyvinvointialueen erikseen kilpailuttaman välityskeskuksen toimesta niille liikennöitsijöille, joiden kanssa Päijät-Hämeen hyvinvointialue on solminut sopimukset henkilökuljetuspalvelun tuottamisesta.

Kuljetukset tulee toteuttaa kulloinkin voimassa olevan palvelukuvauksen mukaisesti. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä voidaan järjestää useita kilpailutuksia, joiden tarkemmat ehdot vahvistetaan kunkin kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyminen ei velvoita liikennöitsijöitä osallistumaan järjestelmän sisäisiin tarjouskilpailuihin.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee koko Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toiminta-aluetta, johon sisältyy seuraavat kunnat:

1. Lahti

2. Asikkala

3. Hartola

4. Hollola

5. Iitti

6. Kärkölä

7. Heinola

8. Orimattila

9. Padasjoki

10. Sysmä

Päijät-Hämeen hyvinvointialue voi järjestää dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä henkilökuljetusten kuljetuspalveluita koskevia tarjouskilpailutuksia, jotka sisältävät henkilökuljetusten kuljetuspalvelun tuottamisen ainoastaan yhdellä, useammalla tai kaikilla toiminta-alueilla.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue ilmoittaa kunkin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen tarjouskilpailun tiedoissa mitä toiminta-aluetta tai niiden muodostamaa laajempaa toiminta-aluekokonaisuutta tarjouspyyntö kulloinkin koskee. Näin ollen tarjouskilpailu voi koskea joko yksittäistä tai kahden tai useamman toiminta-alueen muodostamaa laajempaa kokonaisuutta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 03/04/2023
päättymispäivä: 31/03/2033
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä toteutettavien tarjouskilpailutusten nojalla toteutettavien hankintojen sopimuskausi voi jatkua dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan yli.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Osallistumispyyntö voidaan ottaa korjaustilaan, mikäli DPS:n sisäisiä kilpailutuksia ei ole meneillään. Osallistumispyynnön ollessa korjaustilassa, uusia osallistumishakemuksia ei voi jättää.

Tarkemmat ehdot kuljetuspalvelun tuottamiselle ilmoitetaan dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä järjestettävien tarjouskilpailujen ehdoissa.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset dynaamista hankintajärjestelmää ja sen sisäisissä kilpailutuksia koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset dynaamista hankintajärjestelmää ja sen sisäisissä kilpailutuksia koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset dynaamista hankintajärjestelmää ja sen sisäisissä kilpailutuksia koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Ehdokkaalla on oltava oikeus ja tarvittavat liikenneluvat (taksi, joukko, henkilö) toiminnan harjoittamiseen osallistumispyyntöä jättäessä ja koko sopimuskaudella kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Vaatimukset dynaamista hankintajärjestelmää ja sen sisäisissä kilpailutuksia koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/03/2033
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä järjestetään arviolta yksi (1) tarjouskilpailu noin kahden (2) vuoden välein. Päijät-Hämeen hyvinvointialue varaa oikeuden järjestää tarjouskilpailuja myös useammin, mikäli tämä on tarpeellista henkilökuljetusten kuljetuspalvelujen järjestämiseksi asianmukaisesti sen kaikilla toiminta-alueilla.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Hankintayksikkö voi milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana vaatia hyväksyttyjä ehdokkaita toimittamaan uudistetun ja päivitetyn yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) tai poissulkemisen ja soveltuvuuden selvitykset viiden (5) päivän kuluessa pyynnön esittämispäivästä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/04/2023