NDS T-314 Sjötransporter Published by Tenders Electronic Daily

NDS T-314 Sjötransporter

Application deadline

31.12.2029, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Hire of vessels with crew
  60651000-6
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Stockholm
Sweden
E-Mail: daniel.lindgren@extern.stockholm.se
Website: https://stad.stockholm/organisation/fackforvaltningar/exploateringskontoret/

assignment

Sjötransport av förorenade jordmassor.

Description of procurement /scope of services

Sjötransport av förorenade jordmassor.

Others CPV Codes
 • Offshore supply ship services
  60651600-2
 • Ship chartering services
  63726400-8
 • Towing services
  63727100-2
 • Pushing services
  63727200-3
Project adress

Region (NUTS code): SE11 Stockholm

Sverige-Stockholm: Uthyrning av fartyg med besättning

2020/S 208-507916

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Exploateringskontoret, Stockholms stad
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Land: Sverige
E-post: daniel.lindgren@extern.stockholm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://stad.stockholm/organisation/fackforvaltningar/exploateringskontoret/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=45121
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

NDS T-314 Sjötransporter

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60651000 Uthyrning av fartyg med besättning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Sjötransport av förorenade jordmassor.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60651600 Leveranser till havs med fartyg
63726400 Befraktning av fartyg
63727100 Bogseringstjänster
63727200 Påskjutningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Sjötransport av förorenade jordmassor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 108
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/12/2029
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/10/2020