Endoskopiutrustning Published by Tenders Electronic Daily

Endoskopiutrustning

There are changes or additional information to this announcement. Endoskopiutrustning (27.01.2023 20:44)

Application deadline

31.01.2026, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Endoscopy, endosurgery devices
    33168000-5
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Region Östergötland
CVU Upphandling
581 85 Linköping
Sweden
E-Mail: Viktor.Bolling@regionostergotland.se
Website: http://www.lio.se

assignment

Dynamiskt inköpssystem för endoskopiutrustningYtterligare kontroll under giltighetstidenLeverantör måste uppfylla kvalificeringskraven under inköpssystemets livslängd. Region Östergötland kan komma att kontrollera att kraven uppfylls och leverantören ska då tillhandahålla bevis för kravets uppfyllnad inom en angiven tid från en sådan begäran. Beställaren äger rätt att utesluta en leverantör från inköpssystemet om leverantören inte längre uppfyller kvalificeringskraven.
Dynamiskt inköpssystem för endoskopiutrustningYtterligare kontroll under giltighetstidenLeverantör måste uppfylla kvalificeringskraven under inköpssystemets livslängd. Region Östergötland kan komma att kontrollera att kraven uppfylls och leverantören ska då tillhandahålla bevis för kravets...
Show more

Description of procurement /scope of services

Dynamiskt inköpssystem för endoskopiutrustningYtterligare kontroll under giltighetstidenLeverantör måste uppfylla kvalificeringskraven under inköpssystemets livslängd. Region Östergötland kan komma att kontrollera att kraven uppfylls och leverantören ska då tillhandahålla bevis för kravets uppfyllnad inom en angiven tid från en sådan begäran. Beställaren äger rätt att utesluta en leverantör från inköpssystemet om leverantören inte längre uppfyller kvalificeringskraven.
Dynamiskt inköpssystem för endoskopiutrustningYtterligare kontroll under giltighetstidenLeverantör måste uppfylla kvalificeringskraven under inköpssystemets livslängd. Region Östergötland kan komma att kontrollera att kraven uppfylls och leverantören ska då tillhandahålla bevis för kravets...
Show more

Others CPV Codes
  • Endoscopes
    33168100-6
Project adress

Region (NUTS code): SE123 Östergötlands län

Sverige-Linköping: Apparatur för endoskopi och endokirurgi

2023/S 016-043977

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Östergötland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0040
Postadress: CVU Upphandling
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 581 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Viktor Bolling
E-post: Viktor.Bolling@regionostergotland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lio.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqmzdslus&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqmzdslus&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Endoskopiutrustning

Referensnummer: UC-2021-507
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33168000 Apparatur för endoskopi och endokirurgi
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Dynamiskt inköpssystem för endoskopiutrustning

Ytterligare kontroll under giltighetstiden

Leverantör måste uppfylla kvalificeringskraven under inköpssystemets livslängd. Region Östergötland kan komma att kontrollera att kraven uppfylls och leverantören ska då tillhandahålla bevis för kravets uppfyllnad inom en angiven tid från en sådan begäran. Beställaren äger rätt att utesluta en leverantör från inköpssystemet om leverantören inte längre uppfyller kvalificeringskraven.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33168100 Endoskop
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem för endoskopiutrustning

Ytterligare kontroll under giltighetstiden

Leverantör måste uppfylla kvalificeringskraven under inköpssystemets livslängd. Region Östergötland kan komma att kontrollera att kraven uppfylls och leverantören ska då tillhandahålla bevis för kravets uppfyllnad inom en angiven tid från en sådan begäran. Beställaren äger rätt att utesluta en leverantör från inköpssystemet om leverantören inte längre uppfyller kvalificeringskraven.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/01/2026
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/01/2026

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/01/2023