Endoskopiutrustning Published by Tenders Electronic Daily

Endoskopiutrustning

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/35573292/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Endoscopy, endosurgery devices
    33168000-5
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Region Östergötland
CVU Upphandling
581 85 Linköping
Sweden
E-Mail: Viktor.Bolling@regionostergotland.se
Website: http://www.lio.se

assignment

Dynamiskt inköpssystem för endoskopiutrustningYtterligare kontroll under giltighetstidenLeverantör måste uppfylla kvalificeringskraven under inköpssystemets livslängd. Region Östergötland kan komma att kontrollera att kraven uppfylls och leverantören ska då tillhandahålla bevis för kravets uppfyllnad inom en angiven tid från en sådan begäran. Beställaren äger rätt att utesluta en leverantör från inköpssystemet om leverantören inte längre uppfyller kvalificeringskraven.
Dynamiskt inköpssystem för endoskopiutrustningYtterligare kontroll under giltighetstidenLeverantör måste uppfylla kvalificeringskraven under inköpssystemets livslängd. Region Östergötland kan komma att kontrollera att kraven uppfylls och leverantören ska då tillhandahålla bevis för kravets...
Show more

Sverige-Linköping: Apparatur för endoskopi och endokirurgi

2023/S 020-056361

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2023/S 016-043977)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Östergötland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0040
Postadress: CVU Upphandling
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 581 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Viktor Bolling
E-post: Viktor.Bolling@regionostergotland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lio.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Endoskopiutrustning

Referensnummer: UC-2021-507
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33168000 Apparatur för endoskopi och endokirurgi
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Dynamiskt inköpssystem för endoskopiutrustning

Ytterligare kontroll under giltighetstiden

Leverantör måste uppfylla kvalificeringskraven under inköpssystemets livslängd. Region Östergötland kan komma att kontrollera att kraven uppfylls och leverantören ska då tillhandahålla bevis för kravets uppfyllnad inom en angiven tid från en sådan begäran. Beställaren äger rätt att utesluta en leverantör från inköpssystemet om leverantören inte längre uppfyller kvalificeringskraven.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/01/2023
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2023/S 016-043977

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 31/01/2026
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 31/01/2028
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 31/01/2026
Ska det stå:
Datum: 31/01/2028
VII.2)Övriga upplysningar: