Cheminių medžiagų pirkimas Published by Tenders Electronic Daily

Cheminių medžiagų pirkimas

There are changes or additional information to this announcement. Cheminių medžiagų pirkimas (15.07.2022 20:22)

Application deadline

27.07.2026, 10:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Basic inorganic chemicals
  24310000-0
Language

Lithuanian

Contracting authority / owner

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
31152 Visaginas
Lithuania
Tel.: +370 38624160
Fax: +370 38624189
E-Mail: svetlana.shubina@iae.lt
Website: http://www.iae.lt

assignment

Perkamos įvairios cheminės medžiagos.Atliekant šį pirkimą bus sukuriama Dinaminė pirkimo sistema (toliau – DPS). Tiekėjai, kuriems bus leista dalyvauti DPS, bus kviečiami teikti pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo šioje DPS. Vykdant konkretų pirkimą DPS, reikalavimai pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo sąlygose.Pirkimo objektas skirstomas į 4 kategorijas:I kategorija - Laboratorinės cheminės medžiagos;II kategorija - Techninės cheminės medžiagos;III kategorija - Testavimo priemonės, standartai, buferiniai tirpalai ir indikatorinis popierius.IV kategorija - Prietaisų reagentai ir eksploatacinės medžiagos.
Perkamos įvairios cheminės medžiagos.Atliekant šį pirkimą bus sukuriama Dinaminė pirkimo sistema (toliau – DPS). Tiekėjai, kuriems bus leista dalyvauti DPS, bus kviečiami teikti pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo šioje DPS. Vykdant konkretų pirkimą DPS, reikalavimai pirkimo objektui bus...
Show more

Lots 1

Job / name

Laboratorinių cheminių medžiagų pirkimas

Description of procurement /scope of services

I kategorija (Laboratorinės cheminės medžiagos): Etilheksil - fosforo rūgštis, Acetonas, Acto rūgštis, Alavo (II) sulfatas, Aliuminio nitratas, Amonio chloridas, Amonio hidrocitratas, Amonio hidroksidas, Amonio jodidas, Amonio molibdatas tetrahidratas, Amonio oksalatas, Amonio persulfatas, Amonio sulfatas, Amonio tiocianatas (rodanidas), (di) Amonio vandenilio ortofosfatas, Askorbo rūgštis, Azoto rūgštis, Bario chloridas dihidratas, Benzenas, Beta – Glicerolfosfato dinatrio druska pentahidratas, Bismuto (III) nitrato pentahidratas, Boro rūgštis, Bromfenolio mėlynasis, Chromas tamsiai mėlynas, Chloroformas, Citrinos rūgštis monohidratas, Difenilkarbazonas, Druskos rūgštis, Erichromas juodas T indikatorius, Etilenglikolis, Etilendiamino tetraactorūgšties magnio druska, 1,10 – Fenantrolinas, Fosforo rūgštis, Geležis, Gintaro rūgštis, Gyvsidabrio (II) sulfatas, Glicerinas, Glicinas, n- Heksanas, Hidroksilamino hidrochloridas, Indikatorius fenolftaleinas, Indikatorius metilo oranžinis, Itrio (III) oksidas, Jodas, Kadmis, Kalcio karbonatas, Kalcio nitratas, Kalio hidrofosfatas be vandens, Kalio chloridas, Kalio chromatas, Kalio dichromatas, Kalio dihidrofosfatas be vandens, Kalio hidroksidas, Kalio natrio tartratas tetrahidratas, Kalio nitratas, Kalio nitritas, Kalio permanganatas, Kalio persulfatas, Kalio sulfatas, Kalio stibio tartratas trihidratas, Kalkonkarboksilinė rūgštis, indikatorius, Kuprizonas, Ksilenolio oranžinis, Magnio silikatas, Mangano (II) sulfato monohidratas arba mangano (II) sulfatas (bevandenis), Metileno mėlynas, Metilo raudonas indikatorius, Mikrokristalinė celiuliozė, švari analizei, Moro druska, n – Dekanas, n – Tetrakontanas, N-1 Naftilendiamino dihidrochloridas, Natrio acetatas trivandenis, Natrio aliuminio silikatas, Natrio chloridas, Natrio citratas dihidratas, Natrio dichloroizocianuratas dihidratas, Natrio dihidrofosfatas, Natrio hidrofosfatas bevandenis, Natrio hidrokarbonatas, Natrio heksafluorsilikatas, Natrio hidroksidas, Natrio nitratas, Natrio nitritas, Natrio nitroprusido dihidratas, Natrio karbonatas, Natrio salicilatas, Natrio sulfitas, Natrio sulfatas, Natrio sulfidas nonahidratas, Natrio tiosulfatas pentahidratas, Neslerio reagentas, Oksalo rūgštis, Oksalo rūgštis dihidratas, Pentametoksi raudonas, Perchloro rūgštis, Salicilo rūgštis, Sidabro sulfatas, Sidabro nitratas, Sieros rūgštis, Silikagelis, Sulfamo rūgštis, Sulfanilamidas, Sulfosalicilo rūgštis, Toluenas, Trilonas B (EDTA di-natrio druska), Trinatrio fosfatas, Vandenilio fluoridas, Vandenilio peroksidas, Vario sulfatas, Vyno rūgštis, Azoto rūgštis (fiksanalas), Druskos rūgštis(fiksanalas), Gyvsidabrio (II) nitratas (fiksanalas), Kalcio chloridas (fiksanalas), Kalio permanganatas (fiksanalas), Magnio sulfatas (fiksanalas), Natrio chloridas (fiksanalas), Natrio hidroksidas (fiksanalas), Natrio oksalatas (fiksanalas), Oksalo rūgštis (fiksanalas), Sieros rūgštis (fiksanalas), Trilonas B (EDTA di-natrio druska) (fiksanalas) ir kitos.
I kategorija (Laboratorinės cheminės medžiagos): Etilheksil - fosforo rūgštis, Acetonas, Acto rūgštis, Alavo (II) sulfatas, Aliuminio nitratas, Amonio chloridas, Amonio hidrocitratas, Amonio hidroksidas, Amonio jodidas, Amonio molibdatas tetrahidratas, Amonio oksalatas, Amonio persulfatas, Amonio...
Show more

Others CPV Codes
 • Oxides, peroxides and hydroxides
  24210000-9
 • Basic inorganic chemicals
  24310000-0
 • Basic organic chemicals
  24320000-3
 • Fertilisers and nitrogen compounds
  24400000-8
Project adress

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Lots 2

Job / name

Techninių cheminių medžiagų pirkimas

Description of procurement /scope of services

II kategorija (Techninės cheminės medžiagos): Amonio hidroksidas, Acto rūgštis, Azoto rūgštis, Citrinos rūgštis, Druskos rūgštis, Etilenglikolio tirpalas su korozijos inhibitoriais, Kalio permanganatas, Natrio chloridas, Natrio hidroksidas, Oksalo rūgštis ir kitos.

Others CPV Codes
 • Oxides, peroxides and hydroxides
  24210000-9
 • Basic inorganic chemicals
  24310000-0
 • Basic organic chemicals
  24320000-3
 • Fertilisers and nitrogen compounds
  24400000-8
Project adress

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Lots 3

Job / name

Testavimo priemonių, standartų, buferinių tirpalų ir indikatorinio popieriaus pirkimas

Description of procurement /scope of services

III kategorija (Testavimo priemonės, standartai, buferiniai tirpalai ir indikatorinis popierius): Geležies nustatymo testas, Testas chlorido jonų vandenyje nustatymui, Fosfatų testas, Likutinio vandens kietumo nustatymo testas, Analitinis standartas 1 – oktanolis, Acititron B6, Standartas SO₄²-, Standartas Ca⁺², AAS chromo standartas, AAS geležies standartas, AAS kalio standartas, AAS kalcio standartas, AAS kobalto standartas, AAS magnio standartas, AAS mangano standartas, AAS natrio standartas, AAS nikelio standartas, AAS stroncio standartas, AAS vario standartas, Renio ICP standartas, Laidumo standartas 1413 µS/cm, Laidumo standartas 84 µS/cmJodido standartas, Standartas CaCO₃, Standartas Cl–, Standartas NO₃, Multimetrinis kalibravimo standartas, Analitinis standartas, Penkių anijonų standartas, NH₄⁺ standartas, NO2-N standartas, PO4 standartas, Buferiniai tirpalai (pH - 2,00; pH - 4,00; pH - 7,00; pH – 9,00; pH – 10,00;), Indikatorinis popierius diapazone pH 0÷14, Indikatorinis popierius diapazone pH 0,3÷2,3, Indikatorinis popierius diapazone pH 1.0÷2.8 ir kiti.
III kategorija (Testavimo priemonės, standartai, buferiniai tirpalai ir indikatorinis popierius): Geležies nustatymo testas, Testas chlorido jonų vandenyje nustatymui, Fosfatų testas, Likutinio vandens kietumo nustatymo testas, Analitinis standartas 1 – oktanolis, Acititron B6, Standartas SO₄²-,...
Show more

Others CPV Codes
 • Oxides, peroxides and hydroxides
  24210000-9
 • Basic inorganic chemicals
  24310000-0
 • Basic organic chemicals
  24320000-3
 • Fertilisers and nitrogen compounds
  24400000-8
Project adress

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Lots 4

Job / name

Prietaisų reagentų ir eksploatacinių medžiagų pirkimas

Description of procurement /scope of services

IV kategorija (Prietaisų reagentai ir eksploatacinės medžiagos): Scintiliacinis kokteilis AquaLight Beta (HIDEX LSC) arba lygiavertis, Scintiliacinis kokteilis Oxysolve C-400 (Zinsser Analytic) arba lygiavertis, Vandens standartas 0,1 (Fluka) arba lygiavertis, Aqualine Electrolyte AG-H (Karl Fischer) arba lygiavertis, Aqualine Electrolyte CG (Karl Fischer) arba lygiavertis, Scintiliacinis kokteilis Optiphase Hisafe 3 (PerkinElmer) arba lygiavertis, 0,5 M Natrio bikarbonato anijono eluento koncentratas (Thermo Scientific) arba lygiavertis, 0,5 M Natrio karbonato anijono eluento koncentratas (Thermo Scientific) arba lygiavertis, Multimetrinis kalibravimo standartas (Agilent) arba lygiavertis, mišinys A (MARTECHNIC kat. Nr. S 102) arba lygiavertis, mišinys B vandens kiekiui tepaluose nustatyti (MARTECHNIC kat. Nr. S 103), valymo skystis manometrui (Test kit cleaner, MARTECHNIC kat. Nr. S 105) arba lygiavertis ir kiti.
IV kategorija (Prietaisų reagentai ir eksploatacinės medžiagos): Scintiliacinis kokteilis AquaLight Beta (HIDEX LSC) arba lygiavertis, Scintiliacinis kokteilis Oxysolve C-400 (Zinsser Analytic) arba lygiavertis, Vandens standartas 0,1 (Fluka) arba lygiavertis, Aqualine Electrolyte AG-H (Karl Fischer)...
Show more

Others CPV Codes
 • Oxides, peroxides and hydroxides
  24210000-9
 • Basic inorganic chemicals
  24310000-0
 • Basic organic chemicals
  24320000-3
 • Fertilisers and nitrogen compounds
  24400000-8
Project adress

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Lietuva-Visaginas: Baziniai neorganiniai chemikalai

2022/S 125-352390

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Nacionalinis registracijos Nr.: 255450080
Adresas: Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Miestas: Visaginas
NUTS kodas: LT029 Utenos apskritis
Pašto kodas: 31152
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Svetlana Šubina
El. paštas: svetlana.shubina@iae.lt
Telefonas: +370 38624160
Faksas: +370 38624189
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6770
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=634580
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=634580&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Valstybės įmonė
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Cheminių medžiagų pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
24310000 Baziniai neorganiniai chemikalai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Perkamos įvairios cheminės medžiagos.

Atliekant šį pirkimą bus sukuriama Dinaminė pirkimo sistema (toliau – DPS). Tiekėjai, kuriems bus leista dalyvauti DPS, bus kviečiami teikti pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo šioje DPS. Vykdant konkretų pirkimą DPS, reikalavimai pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo sąlygose.

Pirkimo objektas skirstomas į 4 kategorijas:

I kategorija - Laboratorinės cheminės medžiagos;

II kategorija - Techninės cheminės medžiagos;

III kategorija - Testavimo priemonės, standartai, buferiniai tirpalai ir indikatorinis popierius.

IV kategorija - Prietaisų reagentai ir eksploatacinės medžiagos.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Laboratorinių cheminių medžiagų pirkimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
24310000 Baziniai neorganiniai chemikalai
24210000 Oksidai, peroksidai ir hidroksidai
24320000 Baziniai organiniai chemikalai
24400000 Trąšos ir azoto junginiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT029 Utenos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

I kategorija (Laboratorinės cheminės medžiagos): Etilheksil - fosforo rūgštis, Acetonas, Acto rūgštis, Alavo (II) sulfatas, Aliuminio nitratas, Amonio chloridas, Amonio hidrocitratas, Amonio hidroksidas, Amonio jodidas, Amonio molibdatas tetrahidratas, Amonio oksalatas, Amonio persulfatas, Amonio sulfatas, Amonio tiocianatas (rodanidas), (di) Amonio vandenilio ortofosfatas, Askorbo rūgštis, Azoto rūgštis, Bario chloridas dihidratas, Benzenas, Beta – Glicerolfosfato dinatrio druska pentahidratas, Bismuto (III) nitrato pentahidratas, Boro rūgštis, Bromfenolio mėlynasis, Chromas tamsiai mėlynas, Chloroformas, Citrinos rūgštis monohidratas, Difenilkarbazonas, Druskos rūgštis, Erichromas juodas T indikatorius, Etilenglikolis, Etilendiamino tetraactorūgšties magnio druska, 1,10 – Fenantrolinas, Fosforo rūgštis, Geležis, Gintaro rūgštis, Gyvsidabrio (II) sulfatas, Glicerinas, Glicinas, n- Heksanas, Hidroksilamino hidrochloridas, Indikatorius fenolftaleinas, Indikatorius metilo oranžinis, Itrio (III) oksidas, Jodas, Kadmis, Kalcio karbonatas, Kalcio nitratas, Kalio hidrofosfatas be vandens, Kalio chloridas, Kalio chromatas, Kalio dichromatas, Kalio dihidrofosfatas be vandens, Kalio hidroksidas, Kalio natrio tartratas tetrahidratas, Kalio nitratas, Kalio nitritas, Kalio permanganatas, Kalio persulfatas, Kalio sulfatas, Kalio stibio tartratas trihidratas, Kalkonkarboksilinė rūgštis, indikatorius, Kuprizonas, Ksilenolio oranžinis, Magnio silikatas, Mangano (II) sulfato monohidratas arba mangano (II) sulfatas (bevandenis), Metileno mėlynas, Metilo raudonas indikatorius, Mikrokristalinė celiuliozė, švari analizei, Moro druska, n – Dekanas, n – Tetrakontanas, N-1 Naftilendiamino dihidrochloridas, Natrio acetatas trivandenis, Natrio aliuminio silikatas, Natrio chloridas, Natrio citratas dihidratas, Natrio dichloroizocianuratas dihidratas, Natrio dihidrofosfatas, Natrio hidrofosfatas bevandenis, Natrio hidrokarbonatas, Natrio heksafluorsilikatas, Natrio hidroksidas, Natrio nitratas, Natrio nitritas, Natrio nitroprusido dihidratas, Natrio karbonatas, Natrio salicilatas, Natrio sulfitas, Natrio sulfatas, Natrio sulfidas nonahidratas, Natrio tiosulfatas pentahidratas, Neslerio reagentas, Oksalo rūgštis, Oksalo rūgštis dihidratas, Pentametoksi raudonas, Perchloro rūgštis, Salicilo rūgštis, Sidabro sulfatas, Sidabro nitratas, Sieros rūgštis, Silikagelis, Sulfamo rūgštis, Sulfanilamidas, Sulfosalicilo rūgštis, Toluenas, Trilonas B (EDTA di-natrio druska), Trinatrio fosfatas, Vandenilio fluoridas, Vandenilio peroksidas, Vario sulfatas, Vyno rūgštis, Azoto rūgštis (fiksanalas), Druskos rūgštis(fiksanalas), Gyvsidabrio (II) nitratas (fiksanalas), Kalcio chloridas (fiksanalas), Kalio permanganatas (fiksanalas), Magnio sulfatas (fiksanalas), Natrio chloridas (fiksanalas), Natrio hidroksidas (fiksanalas), Natrio oksalatas (fiksanalas), Oksalo rūgštis (fiksanalas), Sieros rūgštis (fiksanalas), Trilonas B (EDTA di-natrio druska) (fiksanalas) ir kitos.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 70 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

DPS galiojimas gali būti keičiamas: pirkimo vykdytojas turi teisę sutrumpinti nustatytą DPS galiojimą arba jį pratęsti, jei neviršijama DPS maksimali numatoma apimtis

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Pirkimas vykdomas Ignalinos programos projekto ADA.22 lėšomis.

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Techninių cheminių medžiagų pirkimas

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
24310000 Baziniai neorganiniai chemikalai
24210000 Oksidai, peroksidai ir hidroksidai
24320000 Baziniai organiniai chemikalai
24400000 Trąšos ir azoto junginiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT029 Utenos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

II kategorija (Techninės cheminės medžiagos): Amonio hidroksidas, Acto rūgštis, Azoto rūgštis, Citrinos rūgštis, Druskos rūgštis, Etilenglikolio tirpalas su korozijos inhibitoriais, Kalio permanganatas, Natrio chloridas, Natrio hidroksidas, Oksalo rūgštis ir kitos.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 30 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

DPS galiojimas gali būti keičiamas: pirkimo vykdytojas turi teisę sutrumpinti nustatytą DPS galiojimą arba jį pratęsti, jei neviršijama DPS maksimali numatoma apimtis

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

DPS galiojimas gali būti keičiamas: pirkimo vykdytojas turi teisę sutrumpinti nustatytą DPS galiojimą arba jį pratęsti, jei neviršijama DPS maksimali numatoma apimtis

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Testavimo priemonių, standartų, buferinių tirpalų ir indikatorinio popieriaus pirkimas

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
24310000 Baziniai neorganiniai chemikalai
24210000 Oksidai, peroksidai ir hidroksidai
24320000 Baziniai organiniai chemikalai
24400000 Trąšos ir azoto junginiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT029 Utenos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

III kategorija (Testavimo priemonės, standartai, buferiniai tirpalai ir indikatorinis popierius): Geležies nustatymo testas, Testas chlorido jonų vandenyje nustatymui, Fosfatų testas, Likutinio vandens kietumo nustatymo testas, Analitinis standartas 1 – oktanolis, Acititron B6, Standartas SO₄²-, Standartas Ca⁺², AAS chromo standartas, AAS geležies standartas, AAS kalio standartas, AAS kalcio standartas, AAS kobalto standartas, AAS magnio standartas, AAS mangano standartas, AAS natrio standartas, AAS nikelio standartas, AAS stroncio standartas, AAS vario standartas, Renio ICP standartas, Laidumo standartas 1413 µS/cm, Laidumo standartas 84 µS/cmJodido standartas, Standartas CaCO₃, Standartas Cl–, Standartas NO₃, Multimetrinis kalibravimo standartas, Analitinis standartas, Penkių anijonų standartas, NH₄⁺ standartas, NO2-N standartas, PO4 standartas, Buferiniai tirpalai (pH - 2,00; pH - 4,00; pH - 7,00; pH – 9,00; pH – 10,00;), Indikatorinis popierius diapazone pH 0÷14, Indikatorinis popierius diapazone pH 0,3÷2,3, Indikatorinis popierius diapazone pH 1.0÷2.8 ir kiti.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 50 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Pirkimas vykdomas Ignalinos programos projekto ADA.22 lėšomis.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Pirkimas vykdomas Ignalinos programos projekto ADA.22 lėšomis.

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Prietaisų reagentų ir eksploatacinių medžiagų pirkimas

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
24310000 Baziniai neorganiniai chemikalai
24210000 Oksidai, peroksidai ir hidroksidai
24320000 Baziniai organiniai chemikalai
24400000 Trąšos ir azoto junginiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT029 Utenos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

IV kategorija (Prietaisų reagentai ir eksploatacinės medžiagos): Scintiliacinis kokteilis AquaLight Beta (HIDEX LSC) arba lygiavertis, Scintiliacinis kokteilis Oxysolve C-400 (Zinsser Analytic) arba lygiavertis, Vandens standartas 0,1 (Fluka) arba lygiavertis, Aqualine Electrolyte AG-H (Karl Fischer) arba lygiavertis, Aqualine Electrolyte CG (Karl Fischer) arba lygiavertis, Scintiliacinis kokteilis Optiphase Hisafe 3 (PerkinElmer) arba lygiavertis, 0,5 M Natrio bikarbonato anijono eluento koncentratas (Thermo Scientific) arba lygiavertis, 0,5 M Natrio karbonato anijono eluento koncentratas (Thermo Scientific) arba lygiavertis, Multimetrinis kalibravimo standartas (Agilent) arba lygiavertis, mišinys A (MARTECHNIC kat. Nr. S 102) arba lygiavertis, mišinys B vandens kiekiui tepaluose nustatyti (MARTECHNIC kat. Nr. S 103), valymo skystis manometrui (Test kit cleaner, MARTECHNIC kat. Nr. S 105) arba lygiavertis ir kiti.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 50 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

DPS galiojimas gali būti keičiamas: pirkimo vykdytojas turi teisę sutrumpinti nustatytą DPS galiojimą arba jį pratęsti, jei neviršijama DPS maksimali numatoma apimtis

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Pirkimas vykdomas Ignalinos programos projekto ADA.22 lėšomis.

II.2.14)Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas Ignalinos programos projekto ADA.22 lėšomis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Dalyvis kartu su paraiška privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Konkrečių pirkimų, atliekamų sukurtos DPS pagrindu, sutarčių įvykdymas bus užtikrinamas netesybomis. Jeigu tiekėjas neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartį, jis moka Pirkėjui 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties bendros kainos eurais su PVM dydžio baudą. Jeigu tiekėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus (patiekti prekes ar jų dalį, suteikti paslaugas ar jų dalį, įvykdyti kitus numatytus įsipareigojimus) pirkėjas skaičiuoja 0,03 procento dydžio delspinigius.

Mokėjimas atliekamas tik po to, kai pirkėjas patikrina pristatytas prekes, atliktų paslaugų kokybę ir/ar kitus numatytus tiekėjo įsipareigojimus ir abi šalys pasirašo priėmimo-perdavimo aktą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo.

Avansinis mokėjimas ir tarpiniai mokėjimai tiekėjui nebus mokami.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribotas konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su dinaminės pirkimo sistemos sukūrimu
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 27/07/2026
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

Pirmųjų paraiškų pateikimo terminas - 2022-07-27 10:00 val.

Paraiškos gali būti teikiamos visą dinaminės pirkimų sistemos galiojimo laikotarpį.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Panevėžio apygardos teismas
Adresas: Elektros g. 9
Miestas: Panevėžys
Pašto kodas: 35175
Šalis: Lietuva
El. paštas: panevezio.apygardos@teismas.lt
Telefonas: +370 45468583
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/06/2022