Dynamiskt inköpssystem Chefskonsulter Published by Tenders Electronic Daily

Dynamiskt inköpssystem Chefskonsulter

Application deadline

24.08.2031, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Recruitment services
    79600000-0
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Sävsjö kommun
Djurgårdsgatan 1
57680 SÄVSJÖ
Sweden
E-Mail: sara.persson2@savsjo.se
Website: http://www.savsjo.se

assignment

Dynamiskt inköpssystem för Chefskonsulter.Ett dynamiskt inköpssystem genomförs i två steg. Ansökande leverantörer kvalificeras i steg 1 och sedan i steg 2 sker tilldelning av kontrakt. Leverantörer kan under hela de dynamiska inköpssystemets giltighetstid ansöka om att delta. De leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven godkänns.När ett behov uppstår hos upphandlande myndighet kommer en Anbudsinbjudan skickas till samtliga kvalificerade leverantörer. Tilldelning sker därefter till en leverantör och separat avtal tecknas.
Dynamiskt inköpssystem för Chefskonsulter.Ett dynamiskt inköpssystem genomförs i två steg. Ansökande leverantörer kvalificeras i steg 1 och sedan i steg 2 sker tilldelning av kontrakt. Leverantörer kan under hela de dynamiska inköpssystemets giltighetstid ansöka om att delta. De leverantörer...
Show more

Description of procurement /scope of services

Syftet är att tillgodose Sävsjö kommuns behov att bemanna verksamheterna med chefer exempelvis:- vid oförutsedd frånvaro hos chefer.- innan rekryteringsprocess startat samt under processens gång fram tills att ny chef är tillsatt.- att förstärka ordinarie chefsorganisation vid större och mer komplexa verksamhetsförändringar.Det dynamiska inköpssystemet avser Chefskonsulter inom följande områden: socialförvaltningen, serviceförvaltningen, kommunledningskontoret och barn- och utbildningsförvaltningen.
Syftet är att tillgodose Sävsjö kommuns behov att bemanna verksamheterna med chefer exempelvis:- vid oförutsedd frånvaro hos chefer.- innan rekryteringsprocess startat samt under processens gång fram tills att ny chef är tillsatt.- att förstärka ordinarie chefsorganisation vid större och mer...
Show more

Others CPV Codes
  • Management-related services
    79420000-4
  • Supply services of personnel including temporary staff
    79620000-6
Project adress

Region (NUTS code): SE211 Jönköpings län
Sävsjö

Sverige-Sävsjö: Rekryteringstjänster

2021/S 166-434847

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sävsjö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0563
Postadress: Djurgårdsgatan 1
Ort: SÄVSJÖ
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 57680
Land: Sverige
Kontaktperson: Sara Persson
E-post: sara.persson2@savsjo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.savsjo.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afehjvoobp&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afehjvoobp&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem Chefskonsulter

Referensnummer: 21/064
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79600000 Rekryteringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Dynamiskt inköpssystem för Chefskonsulter.

Ett dynamiskt inköpssystem genomförs i två steg. Ansökande leverantörer kvalificeras i steg 1 och sedan i steg 2 sker tilldelning av kontrakt. Leverantörer kan under hela de dynamiska inköpssystemets giltighetstid ansöka om att delta. De leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven godkänns.

När ett behov uppstår hos upphandlande myndighet kommer en Anbudsinbjudan skickas till samtliga kvalificerade leverantörer. Tilldelning sker därefter till en leverantör och separat avtal tecknas.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79420000 Managementtjänster
79620000 Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sävsjö

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet är att tillgodose Sävsjö kommuns behov att bemanna verksamheterna med chefer exempelvis:

- vid oförutsedd frånvaro hos chefer.

- innan rekryteringsprocess startat samt under processens gång fram tills att ny chef är tillsatt.

- att förstärka ordinarie chefsorganisation vid större och mer komplexa verksamhetsförändringar.

Det dynamiska inköpssystemet avser Chefskonsulter inom följande områden: socialförvaltningen, serviceförvaltningen, kommunledningskontoret och barn- och utbildningsförvaltningen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 24/08/2021
Slut: 24/08/2031
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/08/2031
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 24/08/2031

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten Jönköping
Ort: Sävsjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/08/2021