Dynamiskt inköpssystem för rekrytering av chefer och specialister Published by Tenders Electronic Daily

Dynamiskt inköpssystem för rekrytering av chefer och specialister

Application deadline

25.06.2026, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Recruitment services
    79600000-0
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Lomma kommun
Hamngatan 3
234 81 LOMMA
Sweden
E-Mail: Ib.Nilsson@lomma.se
Website: http://www.lomma.se

assignment

Denna upphandling avser uppdrag som - komplett rekryteringsuppdrag - search- andra tillkommande tjänster i samband med rekryteringUpphandlande myndighetLomma kommun (212000-1066) har ca 25 000 invånare. Mer information finns på www.lomma.se

Description of procurement /scope of services

Denna upphandling avser uppdrag som - komplett rekryteringsuppdrag - search- andra tillkommande tjänster i samband med rekryteringUpphandlande myndighetLomma kommun (212000-1066) har ca 25 000 invånare. Mer information finns på www.lomma.se

Others CPV Codes
  • Placement services of personnel
    79610000-3
  • Assessment centre services for recruitment
    79635000-4
Project adress

Region (NUTS code): SE224 Skåne län
Lomma

Sverige-Lomma: Rekryteringstjänster

2022/S 103-289231

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Lomma kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1066
Postadress: Hamngatan 3
Ort: LOMMA
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 234 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Ib Nilsson
E-post: Ib.Nilsson@lomma.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lomma.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjwvfcjkz&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjwvfcjkz&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem för rekrytering av chefer och specialister

Referensnummer: 22/45
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79600000 Rekryteringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling avser uppdrag som

- komplett rekryteringsuppdrag

- search

- andra tillkommande tjänster i samband med rekrytering

Upphandlande myndighet

Lomma kommun (212000-1066) har ca 25 000 invånare.

Mer information finns på www.lomma.se

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79610000 Personalförmedling
79635000 Bedömningstjänster vid rekrytering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lomma

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser uppdrag som

- komplett rekryteringsuppdrag

- search

- andra tillkommande tjänster i samband med rekrytering

Upphandlande myndighet

Lomma kommun (212000-1066) har ca 25 000 invånare.

Mer information finns på www.lomma.se

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 25/06/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/06/2026
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/06/2026

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/05/2022