HUS asiakasräätälöidyt toimenpidepakkaukset (CPT-pakkaukset, uudet pakkaustarpeet) Published by Tenders Electronic Daily

HUS asiakasräätälöidyt toimenpidepakkaukset (CPT-pakkaukset, uudet pakkaustarpeet)

Application deadline

30.01.2027, 11:10 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Medical consumables
    33140000-3
Language

Finnish

Contracting authority / owner

HUS-yhtymä
Uutistie 3 C
01770 Vantaa
Finland
E-Mail: ropi.saari@hus.fi
Website: http://www.hus.fi

assignment

Tällä ilmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä. Hankinnan kohteena dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) sisällä ovat Tilaajan käyttöön tulevat CPT-pakkaukset joita ei ole aiemmin ollut käytössä, osastot suunnittelevat pakkauksen sisältöä ja DPS:n sisällä julkaistaan kyseisistä pakkauksista julkaistaan tarjouspyyntöjä.Hankittavat tuotteet ja tarvikkeet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta. Ennakoitu arvio hankinnan kokonaisarvosta 48 kk aikajaksolle on 5 000 000 eur alv 0%.
Tällä ilmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä. Hankinnan kohteena dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) sisällä ovat Tilaajan käyttöön tulevat CPT-pakkaukset joita ei ole aiemmin ollut käytössä, osastot suunnittelevat pakkauksen sisältöä ja DPS:n sisällä...
Show more

Description of procurement /scope of services

Pyydämme osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). Hankinnan kohteena dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) sisällä ovat CPT-pakkaukset, tarkemmin pakkaukset joita ei ole vielä käytössä, uudet pakkaustarpeet.HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita tarvikkeita ja tuotteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. DPS:ään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde.DPS:ään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Tarjouspyynnön muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit".
Pyydämme osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). Hankinnan kohteena dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) sisällä ovat CPT-pakkaukset, tarkemmin pakkaukset joita ei ole vielä käytössä, uudet pakkaustarpeet.HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja...
Show more

Others CPV Codes
  • Medical consumables
    33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Suomi-Vantaa: Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet

2023/S 025-069601

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: HUS-yhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: Uutistie 3 C
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 01770
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: ropi.saari@hus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=426268&tpk=3af5d805-8f8f-4de1-8794-3bed68edecd8
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=426268&tpk=3af5d805-8f8f-4de1-8794-3bed68edecd8
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

HUS asiakasräätälöidyt toimenpidepakkaukset (CPT-pakkaukset, uudet pakkaustarpeet)

Viitenumero: HUS 292-2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33140000 Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tällä ilmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä. Hankinnan kohteena dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) sisällä ovat Tilaajan käyttöön tulevat CPT-pakkaukset joita ei ole aiemmin ollut käytössä, osastot suunnittelevat pakkauksen sisältöä ja DPS:n sisällä julkaistaan kyseisistä pakkauksista julkaistaan tarjouspyyntöjä.

Hankittavat tuotteet ja tarvikkeet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.

Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta. Ennakoitu arvio hankinnan kokonaisarvosta 48 kk aikajaksolle on 5 000 000 eur alv 0%.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33140000 Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). Hankinnan kohteena dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) sisällä ovat CPT-pakkaukset, tarkemmin pakkaukset joita ei ole vielä käytössä, uudet pakkaustarpeet.

HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita tarvikkeita ja tuotteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä.

DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. DPS:ään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde.

DPS:ään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Tarjouspyynnön muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit".

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

HUS voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

Sisäisen kilpailutuksen perusteella tehty hankintasopimus voi jatkua määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana myös dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisen jälkeen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
Lisähankkijat voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/01/2027
Paikallinen aika: 11:10
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/01/2023