Dynamisk indkøbssystem på anskaffelse af IT-ydelser Published by Tenders Electronic Daily

Dynamisk indkøbssystem på anskaffelse af IT-ydelser

There are changes or additional information to this announcement. Dynamisk indkøbssystem på anskaffelse af IT-ydelser (08.11.2021 20:15)

Application deadline

23.11.2028, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
Language

Danish

Contracting authority / owner

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Denmark
Tel.: +45 27953826
E-Mail: alchri@hofor.dk
Website: http://www.hofor.dk/

assignment

Dynamisk indkøbssystem på løbende anskaffelser af IT-ydelser (varer og tjenesteydelser). Det dynamiske indkøbssystem er inddelt i 5 forskellige kategorier: 1) Hardware 2) Software 3) Computere, tablets og tilhørende udstyr 4) Konsulenter i relation til software5) Konsulenter i relation til hardware.
Dynamisk indkøbssystem på løbende anskaffelser af IT-ydelser (varer og tjenesteydelser). Det dynamiske indkøbssystem er inddelt i 5 forskellige kategorier: 1) Hardware 2) Software 3) Computere, tablets og tilhørende udstyr 4) Konsulenter i relation til software5) Konsulenter i relation til hard...
Show more

Description of procurement /scope of services

Dynamisk indkøbssystem på løbende anskaffelser af IT-ydelser (varer og tjenesteydelser). Det dynamiske indkøbssystem er inddelt i 5 forskellige kategorier, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 1.4. Disse kategorier omfatter: 1) Hardware 2) Software3) Computere, tablets og tilhørende udstyr4) Konsulenter i relation til software 5) Konsulenter i relation til hardware.Det dynamiske indkøbssystem etableres med en forventet løbetid (varighed) på 8 år fra tidspunktet for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen i TED. I hele det dynamiske systems løbetid er der fri adgang for optagelse for alle ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som HOFOR påser i udbuddet.HOFOR kan udbyde og indgå kontrakter på grundlag af det dynamiske indkøbssystem frem til tidspunktet for systemets udløb. HOFOR kan ved en ændringsbekendtgørelse forkorte det dynamiske indkøbssystems løbetid eller helt bringe systemet eller en eller flere kategori(er) i systemet til ophør.Systemet (eller en kategori) ophører 3 måneder efter datoen for fremsendelse af bekendtgørelsen om ophør. Systemets udløb eller ophør har ikke betydning for de aftaler, som HOFOR (inden udløbs- eller ophørstidspunktet) har indgået på grundlag af det dynamiske indkøbssystem.HOFOR udbyder løbende aftaler - enten som "fastpris- aftaler" eller som "periodekøbsaftaler" - på indkøb af ydelser via miniudbud i systemet. Af udbudsmaterialet fremgår udkast til leveranceaftaler, miniudbudsbetingelser for hhv. varekøb og tjenesteydelser, tilbudslister samt øvrige bilag.
Dynamisk indkøbssystem på løbende anskaffelser af IT-ydelser (varer og tjenesteydelser). Det dynamiske indkøbssystem er inddelt i 5 forskellige kategorier, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 1.4. Disse kategorier omfatter: 1) Hardware 2) Software3) Computere, tablets og tilhørende udstyr4) Konsulenter...
Show more

Others CPV Codes
 • Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
  30000000-9
 • Computer equipment and supplies
  30200000-1
 • Software package and information systems
  48000000-8
 • Information systems
  48810000-9
 • Servers
  48820000-2
 • Miscellaneous software package and computer systems
  48900000-7
 • Custom software development services
  72230000-6
 • Systems analysis and programming services
  72240000-9
 • Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
  30000000-9
 • Computer equipment and supplies
  30200000-1
 • Software package and information systems
  48000000-8
 • Information systems
  48810000-9
 • Servers
  48820000-2
Show more
Project adress

Region (NUTS code): DK DANMARK, DK02 Sjælland

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 210-513537

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Alicja Christiansen
E-mail: alchri@hofor.dk
Telefon: +45 27953826
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278010&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278010&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem på anskaffelse af IT-ydelser

Sagsnr.: 24.02-02280
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dynamisk indkøbssystem på løbende anskaffelser af IT-ydelser (varer og tjenesteydelser). Det dynamiske indkøbssystem er inddelt i 5 forskellige kategorier:

1) Hardware

2) Software

3) Computere, tablets og tilhørende udstyr

4) Konsulenter i relation til software

5) Konsulenter i relation til hardware.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
30200000 Edb-maskiner og -artikler
48000000 Programpakker og informationssystemer
48810000 Informationssystemer
48820000 Servere
48900000 Diverse programpakker og computersystemer
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dynamisk indkøbssystem på løbende anskaffelser af IT-ydelser (varer og tjenesteydelser). Det dynamiske indkøbssystem er inddelt i 5 forskellige kategorier, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 1.4. Disse kategorier omfatter:

1) Hardware

2) Software

3) Computere, tablets og tilhørende udstyr

4) Konsulenter i relation til software

5) Konsulenter i relation til hardware.

Det dynamiske indkøbssystem etableres med en forventet løbetid (varighed) på 8 år fra tidspunktet for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen i TED. I hele det dynamiske systems løbetid er der fri adgang for optagelse for alle ansøgere, som opfylder minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som HOFOR påser i udbuddet.

HOFOR kan udbyde og indgå kontrakter på grundlag af det dynamiske indkøbssystem frem til tidspunktet for systemets udløb. HOFOR kan ved en ændringsbekendtgørelse forkorte det dynamiske indkøbssystems løbetid eller helt bringe systemet eller en eller flere kategori(er) i systemet til ophør.

Systemet (eller en kategori) ophører 3 måneder efter datoen for fremsendelse af bekendtgørelsen om ophør. Systemets udløb eller ophør har ikke betydning for de aftaler, som HOFOR (inden udløbs- eller ophørstidspunktet) har indgået på grundlag af det dynamiske indkøbssystem.

HOFOR udbyder løbende aftaler - enten som "fastpris- aftaler" eller som "periodekøbsaftaler" - på indkøb af ydelser via miniudbud i systemet. Af udbudsmaterialet fremgår udkast til leveranceaftaler, miniudbudsbetingelser for hhv. varekøb og tjenesteydelser, tilbudslister samt øvrige bilag.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 23/12/2020
Slut: 23/12/2028
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav, som er mindstekrav jf. III.1.2) økonomisk og finansiel kapacitet og III.1.3) teknisk og faglig kapacitet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav, som er mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For optagelse i kategori 1-5:

Som forudsætning for at ansøgeren kan blive erklæret egnet til at blive optaget i en af kategorierne (1-5) i det dynamiske indkøbssystem og dermed prækvalificeret, skal ansøgeren opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.3.3.1:

1) Ansøgeren skal i hvert af de seneste (3) tre regnskabsår, som der foreligger årsregnskab for, have en årlig omsætning på minimum 1 mio. DKK.

2) For hver af de seneste tre (3) regnskabsår, som der foreligger årsregnskab for, skal ansøgeren have en soliditetsgrad, som står i et rimeligt forhold til ansøgerens årlige omsætning.

Ved ”rimeligt forhold” forstås:

Hvis ansøgerens årlige omsætning er 5 mio. DKK eller derunder, skal soliditetsgraden som minimum være 8 %, og hvis ansøgerens årlige omsætning er 100 mio. DKK eller derover, skal ansøgerens soliditetsgrad som minimum være 13 %.

Hvis ansøgeren har en årlig omsætning, der ligger mellem 5 mio. DKK og 100 mio. DKK, fastsættes mindstekravet til soliditetsgrad ved lineær interpolation mellem disse 2 yderpunkter.

Mindstekravene ovenfor er kumulative. Begge krav skal derfor være opfyldt som forudsætning for, at ansøgeren kan blive prækvalificeret.

Hvis ansøgeren er et konsortium og / eller baserer sin økonomiske og finansielle kapacitet på andre virksomheder, skal mindstekravene ovenfor opfyldes af konsortiet som helhed og / eller i fællesskab af ansøgeren og de andre virksomheder, som ansøgeren baserer sig på.

Ved vurderingen af, om et konsortium opfylder mindstekravet til omsætning, vil der blive foretaget en sammenlægning af konsortiedeltagernes årlige omsætning. Hvis ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle kapacitet på andre virksomheder, gælder det samme for så vidt angår ansøgeren og de andre virksomheder, som ansøgeren baserer sig på.

Ved vurderingen af, om et konsortium opfylder mindstekravet til soliditetsgrad, beregnes konsortiets soliditetsgrad på baggrund af konsortiedeltagernes samlede egenkapital i forhold til den samlede værdi af konsortiedeltagernes aktiver. Hvis ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle kapacitet på andre virksomheder, gælder det samme for så vidt angår ansøgeren og de andre virksomheder, som ansøgeren baserer sig på.

Kravene til ansøgernes dokumentation for opfyldelse af mindstekravet til økonomisk og finansiel kapacitet er indeholdt i udbudsbetingelsernes pkt. 3.3.3.2.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav, som er mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For optagelse på kategori 1, 2 og 3 (software, hardware og computere/tablets):

- Ansøgerne skal ikke opfylde nogen mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet som forudsætning for at ansøgeren kan blive erklæret egnet til at blive optaget i kategorierne 1-3 i det dynamiske indkøbssystem, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.3.4.1.

For optagelse på kategori 4 og 5 (konsulentydelser):

- Som forudsætning for at ansøgeren kan blive erklæret egnet til at blive optaget i en af kategorierne 4 og 5 i det dynamiske indkøbssystem, skal ansøgeren opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.3.4.2:

- Det er et mindstekrav, at ansøgeren har udført mindst (1) relevant opgave inden for de seneste fem (5) år.

Ved ”relevant” forstås opgaver, der omfatter mindst to (2) af de forskellige typer af konsulentydelser, der er beskrevet i beskrivelsen af kategorierne 4 og 5 i pkt. 1.4 i udbudsbetingelserne.

Mindstekravet vil blive betragtet som opfyldt, selvom der er tale om opgaver, der – inden for de seneste fem (5) år – er udført af ansøgerens medarbejdere under ansættelse i en anden virksomhed end ansøgerens, forudsat den pågældende medarbejder er ansat i ansøgerens virksomhed på tidspunktet for ansøgning om prækvalifikation (og det evt. senere tidspunkt, hvor HOFOR anmoder ansøgeren om dokumentation for opfyldelse af mindstekravet, jf. pkt. 3.3.4.3 i udbudsbetingelserne).

Hvis ansøgeren er et konsortium og / eller baserer sin tekniske og faglige kapacitet på andre virksomheder, skal mindstekravet opfyldes af konsortiet som helhed og / eller i fællesskab af ansøgeren og de andre virksomheder, som ansøgeren baserer sig på

Kravene til ansøgernes dokumentation for opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet er indeholdt i udbudsbetingelsernes pkt. 3.3.4.3.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/11/2028
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det er en betingelse for prækvalifikation, at ansøgeren ikke er omfattet af nogle af de udelukkelsesgrunde, der er markeret i ESPDets del III, herunder de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136.

Der vil tidligst blive påbegyndt miniudbud den 26. november 2020.

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem:

1) Optagelse i det dynamiske indkøbssystem:

- Anmodning om optagelse skal afgives elektronisk via det internetbaserede eSourcing system EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Det er gratis at oprette sig som bruger.

Når der ansøges om optagelse i det dynamiske indkøbssystem, skal der afleveres ESPD dokument og øvrige dokumenter i henhold til udbudsbekendtgørelsen.

Det samlede udbudsmateriale kan tilgås fra den fælles udbudsmappe i EU Supply. Ansøger skal indsende sin ansøgning under den kategori, hvori ansøger ønsker at deltage.

1.1) Offentliggørelse af det dynamiske indkøbssystem:

- Udbuddet af det dynamiske indkøbssystem gennemføres efter reglerne herom i artikel 52 i direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 (”forsyningsvirksomhedsdirektivet”) og udbydes efter reglerne om begrænset udbud. Alle de ansøgere, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning, og efter at ordregiver har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger.

1.2) Løbende optag af ansøgere:

- Det dynamiske indkøbssystem er åbent for optag af egnede ansøgere i hele systemets levetid. Hvis en ansøger lever op til de stillede egnethedskrav, har ansøgeren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget i systemet.

2) Omkostninger / forpligtelser som ansøger i det dynamiske indkøbssystem:

- Det er gratis for ansøgerne at være optaget i det dynamiske indkøbssystem, og det er frit for ansøgeren, om denne ønsker at forblive ansøger i systemet i hele systemets levetid, eller om ansøgeren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet.

Ansøgeren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.

3) Deltagelse i miniudbud:

- Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages via det dynamiske indkøbssystem, afholde et miniudbud for alle de ansøgere, som er optaget i de pågældende kategorier. Når man som ansøger er optaget i en eller flere kategorier, vil man få besked hver gang, der oprettes et miniudbud. Disse miniudbud har man som ansøger mulighed for at byde på gennem systemet, og hvis man er den ansøger, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til kriterierne for tildeling, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren. Kravene til deltagelse i de miniudbud, som HOFOR gennemfører på grundlag af det dynamiske indkøbssystem, herunder kravene til tilbuddenes indhold og de valgte tildelingskriterier for hver af de 5 kategorier af varer og tjenesteydelser, som HOFOR udbyder i systemet, er nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 4.

Når der ansøges om optagelse i det dynamiske indkøbssystem, skal der indleveres ESPD og den dokumentation, der er nævnt i udbudsbetingelsernes pkt. 3.3

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/10/2020