Kymenlaakson maakunnalliset sote-henkilökuljetuspalvelut Published by Tenders Electronic Daily

Kymenlaakson maakunnalliset sote-henkilökuljetuspalvelut

Application deadline

31.12.2028, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Health and social work services
    85000000-9
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kotkantie 41
48210 Kotka
Finland
E-Mail: mons.vermis@gmail.com
Website: http://www.kymsote.fi

assignment

Hankinnan kohteena on Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Kymsote) toiminta-alueen henkilökuljetukset. Hankittavia kuljetuksia ovat vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) sekä erityishuoltolain mukaiset kuljetukset, kotihoidon kuljetukset, veteraanien ja sotainvalidien kuljetukset, työ- ja päivätoiminnan kuljetukset sekä Kymsoten asiakas- ja potilaskuljetukset. Hankintaan sisältyy myös Kymsoten henkilöstön kuljetuksia, muita mahdollisesti tarvittavia henkilökuljetuksia sekä taksiautolla suoritettavia tavarakuljetuksia, esimerkiksi laboratorionäytteiden kuljetuksia. Hankintaan sisältyvät kuljetukset sekä hankinnan arvioitu laajuus on kuvattu tarkemmin tämän hankintailmoituksen liitteessä 1 (Hankinnan kohteen ja dynaamisen toimittajarekisterin kuvaus).Hankintaan ei sisälly esimerkiksi Kelan järjestämiä taksikuljetuksia (Kela-taksit), ambulansseilla tapahtuvia potilassiirtoja, vainajien kuljetuksia, kuorma- tai pakettiautolla toteutettavia tavarakuljetuksia tai linja-autolla toteutettavia tilausajoja.Hankinnan kohteena olevia kuljetuksia välittää ja ohjaa välityskeskus, jonka tarjoamasta palvelusta Kymsote on solmii erillisen sopimuksen. Välityskeskuksen toiminta ei ole osa tätä hankintaa. Hankinnan tavoitteena on turvata kaikkien Kymsoten tarvitseminen henkilökuljetuspalveluiden tehokas ja oikea-aikainen toiminta sekä kuljetuspalveluiden käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen, hyvä, ystävällinen ja selkeä asiakaspalvelu, kuljetuspalveluiden käytön helppous ja käyttäjien asiakastyytyväisyys. Hankinnan tavoitteena on myös turvata kaikkien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluasiakkaiden yhdenvertainen, luotettava ja toimiva mahdollisuus lakisääteisiin asiointimatkoihin sekä säännöllisiin työ- ja opiskelumatkoihin heille myönnettyjen matkaoikeuksien mukaisesti.
Hankinnan kohteena on Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Kymsote) toiminta-alueen henkilökuljetukset. Hankittavia kuljetuksia ovat vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) sekä erityishuoltolain mukaiset kuljetukset, kotihoidon kuljetukset, veteraanien ja sotainvalidien...
Show more

Description of procurement /scope of services

Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä, joka on Kymsoten suunnittelema, hankintalain periaatteiden mukainen kaksivaiheinen menettely. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely eikä 49 §:n tarkoittama EU-kynnysarvon ylittävien tavara- ja palveluhankintojen dynaaminen hankintajärjestelmä. Toimittajarekisterissä hyödynnetään soveltuvin osin hankintalain 49 – 52 §:ssä kuvattuja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia säännöksiä. Kaikki tässä hankintailmoituksessa kuvattavat kelpoisuusehdot täyttävät ja vaaditut kelpoisuustodistukset toimittaneet palveluntuottajat hyväksytään mukaan toimittajarekisteriin. Kun toimittajarekisteri on perustettu, kuljetuspalvelut kilpailutetaan sen sisällä siten, että tarjouspyynnöt toimitetaan kaikille toimittajarekisterissä mukana oleville yrityksille. Toimittajarekisteriin hyväksyminen ei velvoita yritystä osallistumaan toimittajarekisterin sisäisiin kilpailutuksiin. Toimittajarekisteri on koko voimassaolonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville palveluntuottajille. Toimittajarekisterin joustavuus saavutetaan toteuttamalla järjestelmän sisäisiä kilpailutuksia järjestelmän keston aikana. Tällöin uusilla palveluntuottajilla on mahdollisuus päästä mukaan tuottamaan kuljetuspalveluita ja tilaaja voi tehdä muutoksia kuljetuspalveluita koskeviin ehtoihin. Toimittajarekisterin sisäisiä kilpailutuksia voidaan tehdä toimittajarekisterin perustamisesta lähtien sen keston loppuun saakka. Toimittajarekisteri on voimassa 31.12.2028 saakka, minä aikana toimittajarekisterin sisäiset kilpailutukset tehdään. Toimittajarekisterin sisäisten kilpailutusten perusteella tehdyt sopimukset voivat olla voimassa enintään kaksi (2) vuotta toimittajarekisterin päättymisen jälkeen. Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata haavoittuvassa asemassa olevan asiakasryhmän palveluiden toteuttaminen niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kyseessä ovat asiakasryhmän perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Toimittajarekisterin tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen. Tarkoituksena on myös toimivan kilpailun edistäminen siten, että asiakasryhmän erityistarpeiden mukaisen ammattitaitoisen palvelun ja kaluston saatavuus turvataan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, taajama- ja haja-asutusalueilla. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä (Helsingin kaupunkia lukuun ottamatta) hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023. Kymenlaakson hyvinvointialue tulee järjestämisvastuun siirryttyä Kymsoten sijaan dynaamisen toimittajarekisterin hallinnoijaksi ja siihen perustuvien sopimusten tilaajaksi.
Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä, joka on Kymsoten suunnittelema, hankintalain periaatteiden mukainen kaksivaiheinen menettely. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely eikä 49 §:n tarkoittama EU-kynnysarvon ylittävien tavara- ja palveluhankintojen...
Show more

Others CPV Codes
  • Taxi services
    60120000-5
Project adress

Region (NUTS code): FI1C4 Kymenlaakso

Suomi-Kotka: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2022/S 120-342006

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: Kotkantie 41
Postitoimipaikka: Kotka
NUTS-koodi: FI1C4 Kymenlaakso
Postinumero: 48210
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Arttu Karjalainen
Sähköpostiosoite: mons.vermis@gmail.com
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.kymsote.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=395834&tpk=0a32730f-8748-4eba-96be-e6baadb88b20
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=395834&tpk=0a32730f-8748-4eba-96be-e6baadb88b20
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kymenlaakson maakunnalliset sote-henkilökuljetuspalvelut

Viitenumero: HUS 586-2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Kymsote) toiminta-alueen henkilökuljetukset. Hankittavia kuljetuksia ovat vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) sekä erityishuoltolain mukaiset kuljetukset, kotihoidon kuljetukset, veteraanien ja sotainvalidien kuljetukset, työ- ja päivätoiminnan kuljetukset sekä Kymsoten asiakas- ja potilaskuljetukset. Hankintaan sisältyy myös Kymsoten henkilöstön kuljetuksia, muita mahdollisesti tarvittavia henkilökuljetuksia sekä taksiautolla suoritettavia tavarakuljetuksia, esimerkiksi laboratorionäytteiden kuljetuksia. Hankintaan sisältyvät kuljetukset sekä hankinnan arvioitu laajuus on kuvattu tarkemmin tämän hankintailmoituksen liitteessä 1 (Hankinnan kohteen ja dynaamisen toimittajarekisterin kuvaus).

Hankintaan ei sisälly esimerkiksi Kelan järjestämiä taksikuljetuksia (Kela-taksit), ambulansseilla tapahtuvia potilassiirtoja, vainajien kuljetuksia, kuorma- tai pakettiautolla toteutettavia tavarakuljetuksia tai linja-autolla toteutettavia tilausajoja.

Hankinnan kohteena olevia kuljetuksia välittää ja ohjaa välityskeskus, jonka tarjoamasta palvelusta Kymsote on solmii erillisen sopimuksen. Välityskeskuksen toiminta ei ole osa tätä hankintaa.

Hankinnan tavoitteena on turvata kaikkien Kymsoten tarvitseminen henkilökuljetuspalveluiden tehokas ja oikea-aikainen toiminta sekä kuljetuspalveluiden käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen, hyvä, ystävällinen ja selkeä asiakaspalvelu, kuljetuspalveluiden käytön helppous ja käyttäjien asiakastyytyväisyys. Hankinnan tavoitteena on myös turvata kaikkien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluasiakkaiden yhdenvertainen, luotettava ja toimiva mahdollisuus lakisääteisiin asiointimatkoihin sekä säännöllisiin työ- ja opiskelumatkoihin heille myönnettyjen matkaoikeuksien mukaisesti.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60120000 Taksipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C4 Kymenlaakso
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä, joka on Kymsoten suunnittelema, hankintalain periaatteiden mukainen kaksivaiheinen menettely. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely eikä 49 §:n tarkoittama EU-kynnysarvon ylittävien tavara- ja palveluhankintojen dynaaminen hankintajärjestelmä. Toimittajarekisterissä hyödynnetään soveltuvin osin hankintalain 49 – 52 §:ssä kuvattuja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia säännöksiä.

Kaikki tässä hankintailmoituksessa kuvattavat kelpoisuusehdot täyttävät ja vaaditut kelpoisuustodistukset toimittaneet palveluntuottajat hyväksytään mukaan toimittajarekisteriin. Kun toimittajarekisteri on perustettu, kuljetuspalvelut kilpailutetaan sen sisällä siten, että tarjouspyynnöt toimitetaan kaikille toimittajarekisterissä mukana oleville yrityksille. Toimittajarekisteriin hyväksyminen ei velvoita yritystä osallistumaan toimittajarekisterin sisäisiin kilpailutuksiin.

Toimittajarekisteri on koko voimassaolonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville palveluntuottajille.

Toimittajarekisterin joustavuus saavutetaan toteuttamalla järjestelmän sisäisiä kilpailutuksia järjestelmän keston aikana. Tällöin uusilla palveluntuottajilla on mahdollisuus päästä mukaan tuottamaan kuljetuspalveluita ja tilaaja voi tehdä muutoksia kuljetuspalveluita koskeviin ehtoihin.

Toimittajarekisterin sisäisiä kilpailutuksia voidaan tehdä toimittajarekisterin perustamisesta lähtien sen keston loppuun saakka. Toimittajarekisteri on voimassa 31.12.2028 saakka, minä aikana toimittajarekisterin sisäiset kilpailutukset tehdään. Toimittajarekisterin sisäisten kilpailutusten perusteella tehdyt sopimukset voivat olla voimassa enintään kaksi (2) vuotta toimittajarekisterin päättymisen jälkeen.

Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata haavoittuvassa asemassa olevan asiakasryhmän palveluiden toteuttaminen niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kyseessä ovat asiakasryhmän perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Toimittajarekisterin tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen. Tarkoituksena on myös toimivan kilpailun edistäminen siten, että asiakasryhmän erityistarpeiden mukaisen ammattitaitoisen palvelun ja kaluston saatavuus turvataan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, taajama- ja haja-asutusalueilla.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä (Helsingin kaupunkia lukuun ottamatta) hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023. Kymenlaakson hyvinvointialue tulee järjestämisvastuun siirryttyä Kymsoten sijaan dynaamisen toimittajarekisterin hallinnoijaksi ja siihen perustuvien sopimusten tilaajaksi.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 12/08/2022
päättymispäivä: 31/12/2028
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 31/12/2028
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Mahdolliset hankintamenettelyyn liittyvät kysymykset ja huomiot on lähetettävä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Muilla tavoilla esitettyihin kysymyksiin ja tiedusteluihin ei voida vastata ehdokkaiden tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Kysymyksiin pyritään vastaamaan viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kysymyksen saapumisesta, ja annetut vastaukset ovat luettavissa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Ehdokkaan on tarkistettava mahdolliset kysymykset ja vastaukset Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista ennen osallistumishakemuksen jättämistä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21/06/2022