Dynamiskt inköpssystem (DIS) för Fossilfria Fordon Published by Tenders Electronic Daily

Dynamiskt inköpssystem (DIS) för Fossilfria Fordon

Application deadline

29.01.2027, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Passenger cars
    34110000-1
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Tierps kommun
Centralgatan 7
81580 TIERP
Sweden
E-Mail: emilia.jakobssonWinge@tierp.se
Website: http://www.tierp.se

assignment

Tierps kommun inbjuder till ansökan om kvalificering till dynamiskt inköpssystem avseende fossilfria fordon inom kategorierna personbilar och transportbilar upptill 3500 kg.

Description of procurement /scope of services

Tierps kommun inbjuder till ansökan om kvalificering till dynamiskt inköpssystem avseende fossilfria fordon inom kategorierna personbilar och transportbilar upptill 3500 kg.

Others CPV Codes
  • Minibuses
    34114400-3
  • Pick-ups
    34131000-4
Project adress

Region (NUTS code): SE121 Uppsala län
Tierp

Sverige-Tierp: Personbilar

2023/S 025-069133

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Tierps kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0266
Postadress: Centralgatan 7
Ort: TIERP
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 81580
Land: Sverige
Kontaktperson: Emilia Winge
E-post: emilia.jakobssonWinge@tierp.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.tierp.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afiomwulqr&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afiomwulqr&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem (DIS) för Fossilfria Fordon

Referensnummer: 2023-7
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34110000 Personbilar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Tierps kommun inbjuder till ansökan om kvalificering till dynamiskt inköpssystem avseende fossilfria fordon inom kategorierna personbilar och transportbilar upptill 3500 kg.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34114400 Minibussar
34131000 Pickupper
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tierp

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tierps kommun inbjuder till ansökan om kvalificering till dynamiskt inköpssystem avseende fossilfria fordon inom kategorierna personbilar och transportbilar upptill 3500 kg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 30/01/2023
Slut: 29/01/2027
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/01/2027
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/01/2027

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/01/2023