Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet Published by Tenders Electronic Daily

Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet

Application deadline

07.09.2035, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Modular and portable buildings
    44211100-3
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB)
Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB) Box 47311
100 74 Stockholm
Sweden
Tel.: +46 850842208
E-Mail: martin.segerstedt@sisab.se
Website: https://sisab.se/

assignment

Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar.Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning.Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar.Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.
Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar.Det...
Show more

Job / name

Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet

Description of procurement /scope of services

Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar.Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning.Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar.Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.
Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar.Det...
Show more

Others CPV Codes
  • Modular and portable buildings
    44211100-3
Project adress

Region (NUTS code): SE SVERIGE, SE110 Stockholms län

Sverige-Stockholm: Mobila byggnader och modulbyggnader

2020/S 177-424915

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB)
Nationellt registreringsnummer: 556034-8970
Postadress: Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB) Box 47311
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 100 74
Land: Sverige
Kontaktperson: Martin Segerstedt
E-post: martin.segerstedt@sisab.se
Telefon: +46 850842208

Internetadress(er):

Allmän adress: https://sisab.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=45012
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=45012
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet

Referensnummer: 2020-00348
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44211100 Mobila byggnader och modulbyggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar.

Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning.

Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar.

Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 800 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44211100 Mobila byggnader och modulbyggnader
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar.

Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning.

Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar.

Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 800 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/10/2020
Slut: 08/09/2035
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/09/2035
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 07/09/2035
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001

Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/09/2020