Inköpssystem - Konsulttjänster inom stödfunktioner Published by Tenders Electronic Daily

Inköpssystem - Konsulttjänster inom stödfunktioner

Application deadline

30.01.2026, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
Language

Swedish

Contracting authority / owner

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Box 654
831 27 Östersund
Sweden
Tel.: +63 147730
E-Mail: odd.akerlind@regionjh.se
Website: http://www.regionjh.se/

assignment

Region Jämtland Härjedalen har återkommande behov av olika typer av konsultinsatser inom stödfunktioner. Vilka dessa stödfunktioner är specificeras nedan.

Description of procurement /scope of services

Region Jämtland Härjedalen har återkommande behov av olika typer av konsultinsatser inom stödfunktioner. Vilka dessa stödfunktioner är specificeras nedan.Syftena med att skapa detta dynamiska Inköpssystem är att:· Effektivisera inköpsprocessen för konsulttjänster inom de aktuella funktionerna· Tillvarata konkurrensen genom att få tillgång till ett brett utbud av leverantörer som kan tillhandahålla konsulter med specifika kompetenser för varje enskilt uppdrag· Möjliggöra för små företag att konkurrera om uppdragen1.1.1 AvgränsningarDetta dynamiska Inköpssystem omfattar inte:Konsulttjänster inom områden som redan finns avtaladeFör uppdrag där det specifika behovet av konsulttjänst redan omfattas av Upphandlande myndighets befintliga ramavtal kommer dessa ramavtal användas i första hand. Även om ramavtal finns för vissa områden (exempelvis inom områden för information/kommunikation/IT etc.) kan dock behovet i ett projekt/uppdrag ibland inte lösas av aktuellt ramavtal och då används detta Inköpssystem.De befintliga ramavtal som angränsar till detta Inköpssystem kommer succesivt att upphandlas på nytt, när detta sker kan dessa tjänster komma hanteras inom detta Inköpssystem.Konsulttjänster av ringa omfattningFör uppdrag där det specifika behovet av konsulttjänst understiger två (2) Prisbasbelopp, dvs 95 200 kronor för 2021, används i normalfallet inte Inköpssystemet.Konsulttjänster med specifika behovFör uppdrag där uppdragets komplexitet föranleder särskild hantering för att uppnå upphandlingens syfte och mål, t.ex. Förhandlat förfarande och Konkurrenspräglad dialog enligt LoU, används inte Inköpssystemet. Dessa upphandlingar annonseras på sedvanligt sätt inom Upphandlande myndighets upphandlingssystem.1.1.2 OmfattningKompetenserKonsultuppdragen i detta Inköpssystem kommer att omfatta en eller flera kompetenser inom:• Ekonomi/Finans• HR/Personal• Hållbarhet/Klimat/Miljö• Information/Kommunikation/Marknadsföring• Inköp/Upphandling• IT• Ledning• Logistik/Transport• Verksamhetsstöd• Verksamhetsutveckling
Region Jämtland Härjedalen har återkommande behov av olika typer av konsultinsatser inom stödfunktioner. Vilka dessa stödfunktioner är specificeras nedan.Syftena med att skapa detta dynamiska Inköpssystem är att:· Effektivisera inköpsprocessen för konsulttjänster inom de aktuella funktionerna·...
Show more

Others CPV Codes
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
 • Research and development services and related consultancy services
  73000000-2
 • Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
  79000000-4
 • Environmental services
  90700000-4
 • Equal opportunities consultancy services
  98200000-5
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
 • Research and development services and related consultancy services
  73000000-2
 • Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
  79000000-4
 • Environmental services
  90700000-4
 • Equal opportunities consultancy services
  98200000-5
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SE322 Jämtlands län

Sverige-Östersund: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

2020/S 251-630691

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Nationellt registreringsnummer: 232100-0214
Postadress: Box 654
Ort: Östersund
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 831 27
Land: Sverige
Kontaktperson: Odd Åkerlind
E-post: odd.akerlind@regionjh.se
Telefon: +63 147730
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regionjh.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/jll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=58268
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/jll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=58268
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Inköpssystem - Konsulttjänster inom stödfunktioner

Referensnummer: RS/836/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Region Jämtland Härjedalen har återkommande behov av olika typer av konsultinsatser inom stödfunktioner. Vilka dessa stödfunktioner är specificeras nedan.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
98200000 Konsulttjänster med avseende på lika möjligheter
90700000 Miljötjänster
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Region Jämtland Härjedalen har återkommande behov av olika typer av konsultinsatser inom stödfunktioner. Vilka dessa stödfunktioner är specificeras nedan.

Syftena med att skapa detta dynamiska Inköpssystem är att:

· Effektivisera inköpsprocessen för konsulttjänster inom de aktuella funktionerna

· Tillvarata konkurrensen genom att få tillgång till ett brett utbud av leverantörer som kan tillhandahålla konsulter med specifika kompetenser för varje enskilt uppdrag

· Möjliggöra för små företag att konkurrera om uppdragen

1.1.1 Avgränsningar

Detta dynamiska Inköpssystem omfattar inte:

Konsulttjänster inom områden som redan finns avtalade

För uppdrag där det specifika behovet av konsulttjänst redan omfattas av Upphandlande myndighets befintliga ramavtal kommer dessa ramavtal användas i första hand. Även om ramavtal finns för vissa områden (exempelvis inom områden för information/kommunikation/IT etc.) kan dock behovet i ett projekt/uppdrag ibland inte lösas av aktuellt ramavtal och då används detta Inköpssystem.

De befintliga ramavtal som angränsar till detta Inköpssystem kommer succesivt att upphandlas på nytt, när detta sker kan dessa tjänster komma hanteras inom detta Inköpssystem.

Konsulttjänster av ringa omfattning

För uppdrag där det specifika behovet av konsulttjänst understiger två (2) Prisbasbelopp, dvs 95 200 kronor för 2021, används i normalfallet inte Inköpssystemet.

Konsulttjänster med specifika behov

För uppdrag där uppdragets komplexitet föranleder särskild hantering för att uppnå upphandlingens syfte och mål, t.ex. Förhandlat förfarande och Konkurrenspräglad dialog enligt LoU, används inte Inköpssystemet. Dessa upphandlingar annonseras på sedvanligt sätt inom Upphandlande myndighets upphandlingssystem.

1.1.2 Omfattning

Kompetenser

Konsultuppdragen i detta Inköpssystem kommer att omfatta en eller flera kompetenser inom:

• Ekonomi/Finans

• HR/Personal

• Hållbarhet/Klimat/Miljö

• Information/Kommunikation/Marknadsföring

• Inköp/Upphandling

• IT

• Ledning

• Logistik/Transport

• Verksamhetsstöd

• Verksamhetsutveckling

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Det dynamiska Inköpssystemets giltighetstid är fem (5) år från det att annonsering skett. Vi har möjlighet att avsluta Inköpssystemet tidigare eller förlänga giltighetstiden ytterligare under dess löptid, ett meddelande kommer då att publiceras i EU:s databas för offentliga upphandlingar samt skickas till samtliga Leverantörer i Inköpssystemet.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/01/2026
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Härnösand
Postadress: Box 314
Ort: Härnösand
Postnummer: 871 27
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Telefon: +46 611-460600
Fax: +46 611-511820
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/12/2020