Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvät lisenssit ja palvelut Published by Tenders Electronic Daily

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvät lisenssit ja palvelut

Application deadline

10.06.2026, 17:02 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Software package and information systems
  48000000-8
Language

Finnish

Contracting authority / owner

2M-IT Oy
Joukahaisenkatu 9 B
20520 Turku
Finland
E-Mail: hankinnat@2m-it.fi
Website: http://www.2m-it.fi

assignment

2M-IT Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka avulla voidaan hankkia talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmien käyttöön oikeuttavia valmisohjelmistolisenssejä ja muita niihin liittyviä palveluja sekä näihin liittyviä asiantuntijapalveluja. Yleishallintoon sisältyy esimerkiksi asianhallinta, sopimushallinta, tuotannonohjaus ja kulunvalvonta. Hankittavat lisenssit ja palvelut ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut voivat olla nykyisten talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmien kanssa yhteensopivia tai hankittavien lisenssien ja palveluiden ja asiantuntijapalveluiden tarkoituksena voi olla nykyisten käytössä olevien ratkaisujen tai teknologiaympäristöjen korvaaminen joko osittain tai kokonaan.Hankinnan kohde ja siihen liittyvät vaatimukset määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävän hankinnan tarjouspyynnössä.
2M-IT Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka avulla voidaan hankkia talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmien käyttöön oikeuttavia valmisohjelmistolisenssejä ja muita niihin liittyviä palveluja sekä näihin liittyviä asiantuntijapalveluja. Yleishallintoon sisältyy...
Show more

Description of procurement /scope of services

2M-IT Oy toimii omistaja-asiakkailleen in-house -yhtiönä tarjoamiensa talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvien kokonaispalveluiden osalta palveluntuottajana ja palveluintegraattorina.Palvelut koostuvat useista erityyppisistä palvelukomponentista, joita 2M-IT tuottaa itse tai kilpailuttaa alihankkijoiltaan osaksi näitä kokonaispalveluja. Palvelun osakomponentteja ovat esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajien lisenssit ja asiantuntijapalvelut; tietotekniikan palvelut, jotka kattavat esimerkiksi tietoliikenneyhteydet ja niihin liittyvät palvelut sekä konesali- ja kapasiteettipalvelut. Lisäksi komponentteihin kuuluu erilaiset kehittämisprojektit ja testaus sekä ylläpidon aikaiset tukipalvelut, jotka voivat koostua esimerkiksi ensimmäisen tason tuesta, jota tuottaa 2M-IT:n service desk, sekä mahdollisesta toisen tason sovellustuesta. Järjestelmätoimittajat tuottavat tähän ylläpidon aikaisten tukipalvelujen kokonaisuuteen tarvittavan sovellustuen osuuden. Mahdollista on myös ostaa kokonaisuus toimittajan SaaS-palveluna. 2M-IT Oy:n asiakkailleen tarjoamat palvelut koostuvat jo olemassa olevien ratkaisuiden ja uusien ratkaisuiden yhteensovittamisesta ja niiden muotoilemisesta yhtenäisiksi järjestelmäkokonaisuuksiksi, edellä mainittujen palvelukomponenttien tuottamisesta sekä kokonaisuuksiin olennaisesti liittyvistä asiantuntijapalveluista tai kokonaan uusista talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvistä palveluista.2M-IT:n tehtävänä in-house -yhtiönä on kehittää omistaja-asiakkailleen tarjoamiaan palveluja. Dynaamisen hankintajärjestelmän (”DPS”) voimassaoloaikana tavoitteena on luoda alueellisesti yhtenäisemmät kokonaispalvelut, jotka mahdollistavat talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon toimialoilla yhtenäiset ja nykyaikaiset, automatisoidut palvelut koko hyvinvointialuetasoisesti. Toteutuksilla voidaan sujuvoittaa, tehostaa ja kehittää prosesseja sekä toimintaa. Tämän DPS:n sisällä tehtävien hankintojen pohjalta 2M-IT voi hankkia talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmien lisenssejä ja muita niihin liittyviä palveluja (esimerkiksi käyttöönottoprojektit ja kehittämisen aikana tuotettavat palvelut) sekä asiantuntijapalveluja, pois lukien perustietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen liittyvät kokonaisuudet. Tämän DPS:n sisällä tehtävien hankintojen avulla voidaan toteuttaa tarvittavat eri alueellisten palvelukokonaisuuksien koostamiseksi tarvittavat alihankkijoiden kilpailutukset. Maantieteelliset alueet, 2M-IT:n asiakkaat ja muut tarvittavat seikat tullaan yksilöimään tarkemmin DPS:n sisällä tehtävissä hankinnoissa. DPS:n sisällä tehtävän hankinnan kohteena voi olla talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvät lisenssit ja/tai palvelut ja/tai asiantuntijapalvelut tai lisenssien käyttöoikeuksista, palveluista ja asiantuntijapalveluista muodostuvia kokonaisuuksia.
2M-IT Oy toimii omistaja-asiakkailleen in-house -yhtiönä tarjoamiensa talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvien kokonaispalveluiden osalta palveluntuottajana ja palveluintegraattorina.Palvelut koostuvat useista erityyppisistä palvelukomponentista, joita 2M-IT tuottaa itse...
Show more

Others CPV Codes
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
 • Software programming and consultancy services
  72200000-7
 • Programming services of packaged software products
  72210000-0
 • Programming services of application software
  72212000-4
 • Software integration consultancy services
  72227000-2
 • Systems support services
  72253200-5
 • Software testing
  72254000-0
 • Software development services
  72262000-9
 • Software implementation services
  72263000-6
 • IT services: consulting, software development, Internet and support
  72000000-5
 • Software programming and consultancy services
  72200000-7
 • Programming services of packaged software products
  72210000-0
 • Programming services of application software
  72212000-4
 • Software integration consultancy services
  72227000-2
Show more
Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Suomi-Turku: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät

2022/S 114-320702

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: 2M-IT Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2859795-3
Postiosoite: Joukahaisenkatu 9 B
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 20520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@2m-it.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.2m-it.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/2m?id=389836&tpk=2d6d5a81-8a90-48d5-ab3a-e123e472c9fb
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/2m?id=389836&tpk=2d6d5a81-8a90-48d5-ab3a-e123e472c9fb
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Julkisomisteinen osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: ICT-palvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvät lisenssit ja palvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

2M-IT Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka avulla voidaan hankkia talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmien käyttöön oikeuttavia valmisohjelmistolisenssejä ja muita niihin liittyviä palveluja sekä näihin liittyviä asiantuntijapalveluja. Yleishallintoon sisältyy esimerkiksi asianhallinta, sopimushallinta, tuotannonohjaus ja kulunvalvonta.

Hankittavat lisenssit ja palvelut ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut voivat olla nykyisten talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmien kanssa yhteensopivia tai hankittavien lisenssien ja palveluiden ja asiantuntijapalveluiden tarkoituksena voi olla nykyisten käytössä olevien ratkaisujen tai teknologiaympäristöjen korvaaminen joko osittain tai kokonaan.

Hankinnan kohde ja siihen liittyvät vaatimukset määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävän hankinnan tarjouspyynnössä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
72253200 Järjestelmien tukipalvelut
72254000 Ohjelmistojen testaus
72262000 Ohjelmiston kehittämispalvelut
72263000 Ohjelmiston toteutuspalvelut
72227000 Ohjelmiston integrointia koskevat konsulttipalvelut
72212000 Sovellusohjelmiston ohjelmointipalvelut
72200000 Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut
72210000 Valmisohjelmien ohjelmointipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

2M-IT Oy toimii omistaja-asiakkailleen in-house -yhtiönä tarjoamiensa talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvien kokonaispalveluiden osalta palveluntuottajana ja palveluintegraattorina.

Palvelut koostuvat useista erityyppisistä palvelukomponentista, joita 2M-IT tuottaa itse tai kilpailuttaa alihankkijoiltaan osaksi näitä kokonaispalveluja. Palvelun osakomponentteja ovat esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajien lisenssit ja asiantuntijapalvelut; tietotekniikan palvelut, jotka kattavat esimerkiksi tietoliikenneyhteydet ja niihin liittyvät palvelut sekä konesali- ja kapasiteettipalvelut. Lisäksi komponentteihin kuuluu erilaiset kehittämisprojektit ja testaus sekä ylläpidon aikaiset tukipalvelut, jotka voivat koostua esimerkiksi ensimmäisen tason tuesta, jota tuottaa 2M-IT:n service desk, sekä mahdollisesta toisen tason sovellustuesta. Järjestelmätoimittajat tuottavat tähän ylläpidon aikaisten tukipalvelujen kokonaisuuteen tarvittavan sovellustuen osuuden. Mahdollista on myös ostaa kokonaisuus toimittajan SaaS-palveluna.

2M-IT Oy:n asiakkailleen tarjoamat palvelut koostuvat jo olemassa olevien ratkaisuiden ja uusien ratkaisuiden yhteensovittamisesta ja niiden muotoilemisesta yhtenäisiksi järjestelmäkokonaisuuksiksi, edellä mainittujen palvelukomponenttien tuottamisesta sekä kokonaisuuksiin olennaisesti liittyvistä asiantuntijapalveluista tai kokonaan uusista talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvistä palveluista.

2M-IT:n tehtävänä in-house -yhtiönä on kehittää omistaja-asiakkailleen tarjoamiaan palveluja. Dynaamisen hankintajärjestelmän (”DPS”) voimassaoloaikana tavoitteena on luoda alueellisesti yhtenäisemmät kokonaispalvelut, jotka mahdollistavat talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon toimialoilla yhtenäiset ja nykyaikaiset, automatisoidut palvelut koko hyvinvointialuetasoisesti. Toteutuksilla voidaan sujuvoittaa, tehostaa ja kehittää prosesseja sekä toimintaa.

Tämän DPS:n sisällä tehtävien hankintojen pohjalta 2M-IT voi hankkia talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmien lisenssejä ja muita niihin liittyviä palveluja (esimerkiksi käyttöönottoprojektit ja kehittämisen aikana tuotettavat palvelut) sekä asiantuntijapalveluja, pois lukien perustietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen liittyvät kokonaisuudet. Tämän DPS:n sisällä tehtävien hankintojen avulla voidaan toteuttaa tarvittavat eri alueellisten palvelukokonaisuuksien koostamiseksi tarvittavat alihankkijoiden kilpailutukset. Maantieteelliset alueet, 2M-IT:n asiakkaat ja muut tarvittavat seikat tullaan yksilöimään tarkemmin DPS:n sisällä tehtävissä hankinnoissa.

DPS:n sisällä tehtävän hankinnan kohteena voi olla talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvät lisenssit ja/tai palvelut ja/tai asiantuntijapalvelut tai lisenssien käyttöoikeuksista, palveluista ja asiantuntijapalveluista muodostuvia kokonaisuuksia.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Hankintayksikkö voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän ennalta ilmoitettua kestoa julkaisemalla siitä uuden hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä julkaistavissa tarjouspyynnöissä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/06/2026
Paikallinen aika: 17:02
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/06/2022