Dynamiskt Inköpssystem fordon upp till 3,5 ton till Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum Published by Tenders Electronic Daily

Dynamiskt Inköpssystem fordon upp till 3,5 ton till Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum

Application deadline

30.11.2025, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Motor vehicles
  34100000-8
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Sotenäs kommun
Sotenäs kommun
45680 KUNGSHAMN
Sweden
E-Mail: Upphandling@sotenas.se
Website: http://www.sotenas.se

assignment

Leverantör inbjuds till att inkomma med ansökan till DIS, Dynamiskt inköpssystem för upphandling av fordon upp till 3,5 ton. Ansökan till DIS går att göra löpande. Alla kvalificerade leverantörer kommer per automatik få de "Specifika upphandlingarna" som annonseras i steg 2. Mer information om vad DIS är finns i upphandlingsdokumenten.
Leverantör inbjuds till att inkomma med ansökan till DIS, Dynamiskt inköpssystem för upphandling av fordon upp till 3,5 ton. Ansökan till DIS går att göra löpande. Alla kvalificerade leverantörer kommer per automatik få de "Specifika upphandlingarna" som annonseras i steg 2. Mer information...
Show more

Description of procurement /scope of services

Leverantör inbjuds till att inkomma med ansökan till DIS, Dynamiskt inköpssystem för upphandling av fordon upp till 3,5 ton. Ansökan till DIS går att göra löpande. Alla kvalificerade leverantörer kommer per automatik få de "Specifika upphandlingarna" som annonseras i steg 2. Mer information om vad DIS är finns i upphandlingsdokumenten.
Leverantör inbjuds till att inkomma med ansökan till DIS, Dynamiskt inköpssystem för upphandling av fordon upp till 3,5 ton. Ansökan till DIS går att göra löpande. Alla kvalificerade leverantörer kommer per automatik få de "Specifika upphandlingarna" som annonseras i steg 2. Mer information...
Show more

Others CPV Codes
 • Passenger cars
  34110000-1
 • Vans
  34136000-9
 • Light vans
  34136100-0
Project adress

Region (NUTS code): SE232 Västra Götalands län
Kungshamn

Sverige-Kungshamn: Motorfordon

2022/S 233-672328

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sotenäs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1322
Postadress: Sotenäs kommun
Ort: KUNGSHAMN
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 45680
Land: Sverige
Kontaktperson: Pernilla Bruzelius Olofsson
E-post: Upphandling@sotenas.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sotenas.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxfnkrjay&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxfnkrjay&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt Inköpssystem fordon upp till 3,5 ton till Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum

Referensnummer: KA 2022/001103
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34100000 Motorfordon
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverantör inbjuds till att inkomma med ansökan till DIS, Dynamiskt inköpssystem för upphandling av fordon upp till 3,5 ton. Ansökan till DIS går att göra löpande. Alla kvalificerade leverantörer kommer per automatik få de "Specifika upphandlingarna" som annonseras i steg 2. Mer information om vad DIS är finns i upphandlingsdokumenten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34110000 Personbilar
34136000 Skåpbilar
34136100 Lätta skåpbilar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kungshamn

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverantör inbjuds till att inkomma med ansökan till DIS, Dynamiskt inköpssystem för upphandling av fordon upp till 3,5 ton. Ansökan till DIS går att göra löpande. Alla kvalificerade leverantörer kommer per automatik få de "Specifika upphandlingarna" som annonseras i steg 2. Mer information om vad DIS är finns i upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 30/11/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/11/2025
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2025

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/11/2022