Hemtjänst i Kalmar kommun enligt lag om valfrihetssystem Published by Tenders Electronic Daily

Hemtjänst i Kalmar kommun enligt lag om valfrihetssystem

Application deadline

01.08.2030, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Domestic services
    98514000-9
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Kalmar kommun
Box 611
39126 KALMAR
Sweden
E-Mail: thorbjorn.petersson@kalmar.se
Website: http://www.kalmar.se

assignment

Välkommen att ansöka om att bli leverantör i Kalmar kommuns valfrihetssystem för hemtjänst!

Description of procurement /scope of services

Välkommen att ansöka om att bli leverantör i Kalmar kommuns valfrihetssystem för hemtjänst!

Others CPV Codes
  • Home medical treatment services
    85141210-4
Project adress

Region (NUTS code): SE213 Kalmar län
Kalmar

Sverige-Kalmar: Hemtjänst

2022/S 072-192405

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kalmar kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0746
Postadress: Box 611
Ort: KALMAR
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Postnummer: 39126
Land: Sverige
Kontaktperson: Thorbjörn Petersson
E-post: thorbjorn.petersson@kalmar.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kalmar.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdtrdtgjp&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdtrdtgjp&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Hemtjänst i Kalmar kommun enligt lag om valfrihetssystem

Referensnummer: 2022-39
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
98514000 Hemtjänst
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Välkommen att ansöka om att bli leverantör i Kalmar kommuns valfrihetssystem för hemtjänst!

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85141210 Vård i hemmet
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kalmar

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Välkommen att ansöka om att bli leverantör i Kalmar kommuns valfrihetssystem för hemtjänst!

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 01/08/2030
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/08/2030
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/08/2030

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/04/2022