Henkilökuljetusten kuljetuspalvelut Published by Tenders Electronic Daily

Henkilökuljetusten kuljetuspalvelut

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/69639112/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Transport services (excl. Waste transport)
    60000000-8
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
Finland
Tel.: +358 444828927
E-Mail: tomi.jarvinen@phhyky.fi
Website: http://www.phhyky.fi

assignment

Hankinnan kohteena ovat pääosin vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen tuottaminen Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) toiminta-alueella. Kuljetustilaukset välitetään PHHYKYn erikseen kilpailuttaman välityskeskuksen toimesta niille liikennöitsijöille, joiden kanssa PHHYKY on solminut sopimukset henkilökuljetuspalvelun tuottamisesta. Kuljetukset tulee toteuttaa kulloinkin voimassa olevan palvelukuvauksen mukaisesti. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä voidaan järjestää useita kilpailutuksia, joiden tarkemmat ehdot vahvistetaan kunkin kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyminen ei velvoita liikennöitsijöitä osallistumaan järjestelmän sisäisiin tarjouskilpailuihin.
Hankinnan kohteena ovat pääosin vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen tuottaminen Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) toiminta-alueella. Kuljetustilaukset välitetään PHHYKYn erikseen kilpailuttaman välityskeskuksen toimesta niille liikennöitsijöille,...
Show more

Suomi-Lahti: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

2019/S 193-469811

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2019/S 184-448541)

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
0215606-8
Keskussairaalankatu 7
Lahti
15850
Suomi
Yhteyshenkilö: Tomi Järvinen
Puhelin: +358 444828927
Sähköpostiosoite: tomi.jarvinen@phhyky.fi
NUTS-koodi: FI1C3

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.phhyky.fi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Henkilökuljetusten kuljetuspalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat pääosin vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen tuottaminen Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) toiminta-alueella. Kuljetustilaukset välitetään PHHYKYn erikseen kilpailuttaman välityskeskuksen toimesta niille liikennöitsijöille, joiden kanssa PHHYKY on solminut sopimukset henkilökuljetuspalvelun tuottamisesta. Kuljetukset tulee toteuttaa kulloinkin voimassa olevan palvelukuvauksen mukaisesti. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä voidaan järjestää useita kilpailutuksia, joiden tarkemmat ehdot vahvistetaan kunkin kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyminen ei velvoita liikennöitsijöitä osallistumaan järjestelmän sisäisiin tarjouskilpailuihin.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/10/2019
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 184-448541

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Hankintayksikkö korjaa alkuperäistä osallistumisilmoitusta siihen jääneiden epäselvien muotoilujen johdosta seuraavasti:

Korjausilmoituksessa on muutettu alkuperäisen osallistumishakemuksen palvelukuvauksen (liite 1) sisältöä seuraavissa kohdissa:

— sivulla 15 kohdassa 3.1.1. Ehdokasta yleisesti koskevat vaatimukset (nyk. s. 15 kohta 3.1.) ollut vaatimus "Ehdokkaalla on oikeus liikenteen harjoittamiseen: (osallistumispyyntöä jättäessä) koko sopimuskaudelle lainsäädännön edellyttämä lupa (taksi, joukko, henkilö) toiminnan harjoittamiseen (Vallu-liikennelupajärjestelmä-tarkistus)" korvataan kohdassa olevalla keltaisella muotoilulla;

— sivulla 17 kohdan 3.1.1. alakohdassa Auto (nyk. s. 17 kohdan 3.2.1. alakohta Auto) vaatimuksia on muutettu siten, että ko. kohtaan virheellisesti kirjatut vaatimukset "Rekisteröity istumapaikkamäärä vähintään 1+8 ja enintään 1+16" (s. 17) ja "Vähintään kaksi pyörätuolipaikkaa" (s. 18) on poistettu kohdan listauksesta ja korvataan kohdassa olevalla keltaisella muotoilulla;

— sivulla 18 kohdan 3.1.1. alakohdassa Varusteet (nyk. s. 18 kohdan 3.2.1. alakohta Varusteet) ollut vaatimus "(esteettömän kaluston laatuvaatimuksista annettu asetus (723/2009)" korvataan kohdassa olevalla keltaisella muotoilulla;

— sivulla 19 kohdan 3.1.2. alakohdassa Auto (nyk. s. 19 kohdan 3.2.2. alakohta Auto) ollut vaatimus "Rekisteröity istumapaikkamäärän on oltava 1+4" korvataan kohdassa olevalla keltaisella muotoilulla "Rekisteröity istumapaikkamäärän on oltava vähintään 1+4";

— sivulla 21 kohdassa 4. Ehdokkaan ja Kuljettajan tehtävät ollut vaatimus "Kuljettajilla tulee olla voimassa olevat ensiapukortit. Kun asiakkaat koostuvat pääasiassa liikuntarajoitteisista ja senioreista, kuljettajilla tulee olla suoritettuna ja voimassa seuraavat koulutukset: – Pyörätuolien sidontaan, käyttämiseen ja porrasvetoihin liittyvät koulutukset; – Näkövammaisten ohjaukseen ja kommunikointiin liittyvä opastus” korvataan muotoiluilla ”Tilaaja voi järjestää kolmansienosapuolien kanssa yhteistyössä erilaisia koulutustilaisuuksia. Tilaajan järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistutaan ilman erillistä korvausta. Koulutuksissa voidaan esimerkiksi antaa näkövammaisten ohjaukseen, kommunikointiin ja kohtaamiseen liittyvää opastusta, tai erityisten apuvälineiden käyttöön, esimerkiksi porraskiipijän käyttöön. Tilaaja ilmoittaa tilaisuuksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Kuljettajalta edellytetään sopimuskauden aikana kuljetuksia liikennöidessä voimassaolevaa koulutusta tai vastaavaa valmiutta ensiavusta: hätäensiapukurssi tai ensiapukurssi EA1 (SPR:n kurssina tai SPR:n tai Traficomin hyväksymän kouluttajan järjestämänä kurssina.)”;

— sivulla 22 kohdassa 4. Ehdokkaan ja Kuljettajan tehtävät olevaa luetteloa täydennetään vaatimuksella ”–pyörätuolien käyttäminen, sidonta ja porrasveto” ja luettelon jälkeen lisätään teksti ”Tarjotessaan hankintavaiheessa esim. esteettömän ajoneuvon kuljetuksia, vastaa ehdokas siitä, että kuljettaja hallitsee kulloinkin ajettavan kuljetuksen vaatimat ammattitaidot apuvälineiden käytössä sekä asiakkaan avustamisessa yllä olevan mukaisesti.”

Palvelukuvauksen muutoksia sisältävät kohdat on korostettu asiakirjassa keltaisella korostuksella.