Maanteiden päällystysurakoiden dynaaminen hankintajärjestelmä 2020–2024 Published by Tenders Electronic Daily

Maanteiden päällystysurakoiden dynaaminen hankintajärjestelmä 2020–2024

Application deadline

31.12.2024, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Surface work for roads
    45233220-7
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Läntinen hankinta-alue
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere
Finland
Tel.: +358 503962640
E-Mail: tomi.keisala@ely-keskus.fi
Website: http://www.ely-keskus.fi

assignment

Hankinnalla perustetaan koko Suomen maantieverkoston kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättämällä osallistumishakemuksen hankintailmoituksen mukaisesti. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen tarjoajien kesken kilpailutetaan päällyste- ja rakenteenparantamisurakoita. Hankinnan kohteena oleviin päällyste- ja rakenteenparantamisurakoihin kuuluu niiden toteuttaminen kokonaisvastuulla tilaajan suunnitelmien perusteella, sisältäen kaikki niiden toteuttamiseksi tarvittavat työt niihin kuuluvine valmistelu- ja viimeistelytöineen sekä aine- ja tarvikehankintoineen. Laadunvarmistamisen muotona on laatuvastuurakentaminen.
Hankinnalla perustetaan koko Suomen maantieverkoston kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättämällä osallistumishakemuksen hankintailmoituksen mukaisesti. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen tarjoajien kesken kilpailutetaan päällyste- ja rakenteenparantamisurakoita....
Show more

Description of procurement /scope of services

Kaikkien tämän dynaamisen hankintajärjestelmän avulla hankittavien kohteiden toteutus kilpailutetaan erillistoimeksiantoina dynaamiseen hankintajärjestelmään 2020–2024 hyväksyttyjen tarjoajien eli DHJ -urakoitsijoiden kesken. Jokainen erillistoimeksianto kilpailutetaan vuosittain päivitettävällä asiakirjakokonaisuudella täydennettynä erillistoimeksiantokohtaisilla ehdoilla ja vaatimuksilla. Erillistoimeksiantoon voi sisältyä vain 1 kohde tai useita kohteita tai jopa kohdejoukkoja. Kohteiden tarkempi maantieteellinen sijainti, kohteet sekä kohteiden laajuus määrätietoina ilmoitetaan jokaisen erillistoimeksiannon kilpailutusasiakirjoissa. Tilaajan arvion mukaan suurin osa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävistä yksittäisistä erillistoimeksiannoista vaihtelee arvoltaan 100 000–10 000 000 EUR:n välillä. Kilpailutusten ratkaisuperuste määritetään erillistoimeksiantokohtaisesti. Ratkaisuperusteena käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden halvinta hintaa tai parasta hinta-laatusuhdetta ottaen huomioon erillistoimeksiantojen tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet.
Kaikkien tämän dynaamisen hankintajärjestelmän avulla hankittavien kohteiden toteutus kilpailutetaan erillistoimeksiantoina dynaamiseen hankintajärjestelmään 2020–2024 hyväksyttyjen tarjoajien eli DHJ -urakoitsijoiden kesken. Jokainen erillistoimeksianto kilpailutetaan vuosittain päivitettävällä...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): FI SUOMI / FINLAND

Suomi-Tampere: Teiden päällystystyöt

2019/S 205-498294

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Läntinen hankinta-alue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: Yliopistonkatu 38
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 33100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tomi Keisala
Sähköpostiosoite: tomi.keisala@ely-keskus.fi
Puhelin: +358 503962640

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1010547-1
Postiosoite: PL 33
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 00521
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Ossi Saarinen
Sähköpostiosoite: ossi.saarinen@vayla.fi
Puhelin: +358 503066822

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.vayla.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Eteläinen hankinta-alue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: PL 1041
Postitoimipaikka: Kouvola
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 45101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Niklas Nevalainen
Sähköpostiosoite: niklas.nevalainen@ely-keskus.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Itäinen hankinta-alue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: PL 250
Postitoimipaikka: Jyväskylä
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 40101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Markus Simonen
Sähköpostiosoite: markus.simonen@ely-keskus.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjoinen hankinta-alue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: PL 8060
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 96101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Jesse Kananen
Sähköpostiosoite: jesse.kananen@ely-keskus.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=252626&tpk=60f269cf-2af6-4d07-a913-16396939384a
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Maanteiden päällystysurakoiden dynaaminen hankintajärjestelmä 2020–2024

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45233220
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnalla perustetaan koko Suomen maantieverkoston kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättämällä osallistumishakemuksen hankintailmoituksen mukaisesti. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen tarjoajien kesken kilpailutetaan päällyste- ja rakenteenparantamisurakoita. Hankinnan kohteena oleviin päällyste- ja rakenteenparantamisurakoihin kuuluu niiden toteuttaminen kokonaisvastuulla tilaajan suunnitelmien perusteella, sisältäen kaikki niiden toteuttamiseksi tarvittavat työt niihin kuuluvine valmistelu- ja viimeistelytöineen sekä aine- ja tarvikehankintoineen. Laadunvarmistamisen muotona on laatuvastuurakentaminen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 900 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kaikkien tämän dynaamisen hankintajärjestelmän avulla hankittavien kohteiden toteutus kilpailutetaan erillistoimeksiantoina dynaamiseen hankintajärjestelmään 2020–2024 hyväksyttyjen tarjoajien eli DHJ -urakoitsijoiden kesken. Jokainen erillistoimeksianto kilpailutetaan vuosittain päivitettävällä asiakirjakokonaisuudella täydennettynä erillistoimeksiantokohtaisilla ehdoilla ja vaatimuksilla. Erillistoimeksiantoon voi sisältyä vain 1 kohde tai useita kohteita tai jopa kohdejoukkoja. Kohteiden tarkempi maantieteellinen sijainti, kohteet sekä kohteiden laajuus määrätietoina ilmoitetaan jokaisen erillistoimeksiannon kilpailutusasiakirjoissa.

Tilaajan arvion mukaan suurin osa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävistä yksittäisistä erillistoimeksiannoista vaihtelee arvoltaan 100 000–10 000 000 EUR:n välillä. Kilpailutusten ratkaisuperuste määritetään erillistoimeksiantokohtaisesti. Ratkaisuperusteena käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden halvinta hintaa tai parasta hinta-laatusuhdetta ottaen huomioon erillistoimeksiantojen tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 900 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 18/12/2019
päättymispäivä: 31/12/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/12/2024
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu vähintään 30 päivää siitä päivästä, jona tämä hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Tilaajan tarkoituksena on lähettää ensimmäinen erillistoimeksiannon tarjouspyyntö joulukuussa 2019 dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille toimittajille. Kustakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisestä hankinnasta tullaan pyytämään järjestelmään hyväksytyiltä toimittajilta tarjous sähköisesti hankipalvelu.fi-portaalin kautta (Linkki: https://www.hanki-palvelu.fi/). Tarjoajan tulee rekisteröityä järjestelmään jättääkseen tarjouksen.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/10/2019