Bemanningstjänster Socialsekreterare och biståndshandläggare Published by Tenders Electronic Daily

Bemanningstjänster Socialsekreterare och biståndshandläggare

Application deadline

31.08.2026, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Administrative social services
    85321000-5
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Uppsala kommun
Kommunledningskontoret, Gemensam service, avdelningen för upphandling
753 75 Uppsala
Sweden
E-Mail: per.johansson@uppsala.se
Website: https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/leverantor-och-utforare/upphandling/

assignment

Dynamiskt inköpssystem för inhyrning av socialsekreterare och biståndshandläggare med socionomutbildning för arbete med myndighetsutövning inom socialtjänstområdet.

Description of procurement /scope of services

Dynamiskt inköpssystem för inhyrning av socialsekreterare och biståndshandläggare med socionomutbildning för arbete med myndighetsutövning inom socialtjänstområdet.

Project adress

Region (NUTS code): SE121 Uppsala län
Uppsala

Sverige-Uppsala: Administration inom socialtjänsten

2022/S 199-566708

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Kommunledningskontoret, Gemensam service, avdelningen för upphandling
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Per Johansson
E-post: per.johansson@uppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/leverantor-och-utforare/upphandling/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvmedgmfn&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvmedgmfn&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bemanningstjänster Socialsekreterare och biståndshandläggare

Referensnummer: KSN-2022-01361
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85321000 Administration inom socialtjänsten
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Dynamiskt inköpssystem för inhyrning av socialsekreterare och biståndshandläggare med socionomutbildning för arbete med myndighetsutövning inom socialtjänstområdet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppsala

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem för inhyrning av socialsekreterare och biståndshandläggare med socionomutbildning för arbete med myndighetsutövning inom socialtjänstområdet.

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 31/08/2026
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/10/2022