Auktorisationssystem för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter Published by Tenders Electronic Daily

Auktorisationssystem för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter

Application deadline

29.12.2025, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Paper collecting services
  90511400-6
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Nodra AB
Box 85
60102 NORRKÖPING
Sweden
E-Mail: linda.andersson@nodra.se
Website: http://www.nodra.se

assignment

Detta är ett auktorisationssystem för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter och inte ett dynamiskt inköpssystem.OmfattningBeställaren uppskattar att auktorisationens totala värde per år, beräknat som samtliga auktoriserade entreprenörs sammanlagda omsättning till följd av auktorisationen, inklusive schablonersättning från avsättning av insamlat returpapper, uppgår till 2 900 000 kr (hämtningar ca 2 000 000 kr per år och materialet räknat som schablon på 800 kr per ton ger ca 900 000 kr).Förfråganen omfattar en icke-exklusiv rätt för Auktoriserad entreprenör att ingå avtal om fastighetsnära insamling (FNI) av returpapper med returpappersavlämnare inom Norrköpings kommun. Auktoriserad entreprenör ska ombesörja insamling och transport till omlastningsplats av returpapper samt tillhandahålla returpapperskärl. Insamlingen sker via kärltömning.
Detta är ett auktorisationssystem för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter och inte ett dynamiskt inköpssystem.OmfattningBeställaren uppskattar att auktorisationens totala värde per år, beräknat som samtliga auktoriserade entreprenörs sammanlagda omsättning till följd...
Show more

Description of procurement /scope of services

Detta är ett auktorisationssystem för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter och inte ett dynamiskt inköpssystem.OmfattningBeställaren uppskattar att auktorisationens totala värde per år, beräknat som samtliga auktoriserade entreprenörs sammanlagda omsättning till följd av auktorisationen, inklusive schablonersättning från avsättning av insamlat returpapper, uppgår till 2 900 000 kr (hämtningar ca 2 000 000 kr per år och materialet räknat som schablon på 800 kr per ton ger ca 900 000 kr).Förfråganen omfattar en icke-exklusiv rätt för Auktoriserad entreprenör att ingå avtal om fastighetsnära insamling (FNI) av returpapper med returpappersavlämnare inom Norrköpings kommun. Auktoriserad entreprenör ska ombesörja insamling och transport till omlastningsplats av returpapper samt tillhandahålla returpapperskärl. Insamlingen sker via kärltömning.
Detta är ett auktorisationssystem för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter och inte ett dynamiskt inköpssystem.OmfattningBeställaren uppskattar att auktorisationens totala värde per år, beräknat som samtliga auktoriserade entreprenörs sammanlagda omsättning till följd...
Show more

Others CPV Codes
 • Refuse collection services
  90511000-2
 • Litter collection services
  90511300-5
 • Refuse transport services
  90512000-9
Project adress

Region (NUTS code): SE123 Östergötlands län
Norrköping

Sverige-Norrköping: Pappersinsamling

2021/S 248-656909

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nodra AB
Nationellt registreringsnummer: 556526-9445
Postadress: Box 85
Ort: NORRKÖPING
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 60102
Land: Sverige
Kontaktperson: Linda Andersson
E-post: linda.andersson@nodra.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.nodra.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrgzqwpfa&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrgzqwpfa&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Auktorisationssystem för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter

Referensnummer: ABV 2021/636
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90511400 Pappersinsamling
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta är ett auktorisationssystem för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter och inte ett dynamiskt inköpssystem.

Omfattning

Beställaren uppskattar att auktorisationens totala värde per år, beräknat som samtliga auktoriserade entreprenörs sammanlagda omsättning till följd av auktorisationen, inklusive schablonersättning från avsättning av insamlat returpapper, uppgår till 2 900 000 kr (hämtningar ca 2 000 000 kr per år och materialet räknat som schablon på 800 kr per ton ger ca 900 000 kr).

Förfråganen omfattar en icke-exklusiv rätt för Auktoriserad entreprenör att ingå avtal om fastighetsnära insamling (FNI) av returpapper med returpappersavlämnare inom Norrköpings kommun. Auktoriserad entreprenör ska ombesörja insamling och transport till omlastningsplats av returpapper samt tillhandahålla returpapperskärl. Insamlingen sker via kärltömning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90511000 Sophämtning
90511300 Insamling av avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrköping

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta är ett auktorisationssystem för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter och inte ett dynamiskt inköpssystem.

Omfattning

Beställaren uppskattar att auktorisationens totala värde per år, beräknat som samtliga auktoriserade entreprenörs sammanlagda omsättning till följd av auktorisationen, inklusive schablonersättning från avsättning av insamlat returpapper, uppgår till 2 900 000 kr (hämtningar ca 2 000 000 kr per år och materialet räknat som schablon på 800 kr per ton ger ca 900 000 kr).

Förfråganen omfattar en icke-exklusiv rätt för Auktoriserad entreprenör att ingå avtal om fastighetsnära insamling (FNI) av returpapper med returpappersavlämnare inom Norrköpings kommun. Auktoriserad entreprenör ska ombesörja insamling och transport till omlastningsplats av returpapper samt tillhandahålla returpapperskärl. Insamlingen sker via kärltömning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/12/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/12/2025
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/12/2025

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/12/2021