Työnohjauspalvelut 45/2023 Published by Tenders Electronic Daily

Työnohjauspalvelut 45/2023

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/44598790/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Career guidance services
    79634000-7
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Nuottasaarentie 5
90400 Oulu
Finland
Tel.: +358 447031294
E-Mail: hankintapalvelut@monetra.fi
Website: https://www.monetra.fi/oulu/palvelut/hankintapalvelut/

assignment

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut ilmoittaa perustavansa dynaamisen hankintajärjestelmän työnohjauspalveluista hankinnassa mukana oleville asiakkailleen (jatkossa myös "tilaajat") tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tilaajina voivat olla kaikki Monetra Oulu Oy:n asiakkaat. Hankinnasta kiinnostuneita ehdokkaita pyydetään jättämään osallistumishakemus Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Työnohjauksen tavoitteena on työntekijöiden moniammatillisen työhyvinvoinnin tukeminen sekä tukea yhteistyötä asiakaslähtöisesti, selkeyttää ja yhdenmukaistaa ymmärrystä perustehtävästä ja kehittää työntekijän ammattitaitoa. Työnohjaus perustuu vapaaehtoisuuteen, se on luottamuksellista ja vaitiolovelvollisuuden piirin kuuluva työskentelymalli. Se on yksi johtamistyön keino vastata työntekijöiden ammatillisiin ja työyhteisöjen toiminnallisiin haasteisiin. Työnohjaus edistää psykososiaalisesti kuormittavan työn hallintaa vertaistuen rinnalla. Mielenterveyslaissa edellytetyn työnohjauksen on oltava sisällöltään sellaista, että se edistää henkilöstön valmiuksia antaa väestön tarvitsemia mielenterveyspalveluja. Työnohjauksen avulla tuetaan esimiehiä sekä henkilöstöä laadukkaassa asiakastyössä ja muutosten aiheuttamissa kehittämishaasteissa ammatillista osaamista, yhteistyötä, hyvinvointia ja työn mielekkääksi kokemusta vahvistamalla. Työnohjausta voidaan hyödyntää esim:• Psykososiaalisen kuormituksen ehkäisyssä ja hallinnassa selkiyttämällä perustehtävää, jäsentämällä henkisesti kuormittavaa asiakas- ja potilastyötä tai hankalia vuorovaikutustilanteita• Muutostilanteissa toiminnan muutokseen valmistautumisessa ja kehittämistyön tukena• Työyhteisön sujuvan toiminnan ja vuorovaikutuksen edistämisessä Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan kanssa tapahtuvaa oman työn tarkastelua, arviointia ja kehittämistä. Työnohjauksella edistetään ammatillista osaamista, työn sujuvuutta ja vahvistetaan omia voimavaroja. Esimerkiksi Pohteella työnohjauspalveluja tuottaa koulutetut, sisäiset työnohjaajat oman työnsä ohella sekä kilpailutuksen kautta hankitut ulkopuoliset työnohjauksen sopimuskumppanit. Yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksia eri ammattiryhmille esim. esimiehille tai perhetyöntekijöille, siltä osin kuin sitä ei esim. työterveyssopimuksen pohjalta toteuteta. Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaukset voivat sisältää ns. suoraa työnohjausta, jolloin työnohjaustilanteessa on asiakas läsnä.Hankintayksikkö:- varaa DPS:n perustamisvaiheessa 31.3.2023 klo 12.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn arviolta 15 työpäivää. Mikäli esimerkiksi rikosrekisteriotteiden toimittaminen viivästyy ehdokkaasta riippumattomasta syystä, osallistumishakemuksen käsittelyyn käytettävä aika lasketaan ajankohdasta (pvm), jolloin hankintayksikkö on vastaanottanut pyydetyt asiakirjat. - pyrkii lähettämään ensimmäiset DPS:n sisäiset tarjouspyynnöt hankinnan perustamisvaiheen jälkeen...
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut ilmoittaa perustavansa dynaamisen hankintajärjestelmän työnohjauspalveluista hankinnassa mukana oleville asiakkailleen (jatkossa myös "tilaajat") tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tilaajina voivat olla kaikki Monetra Oulu Oy:n asiakkaat. Hankinnasta...
Show more

Suomi-Oulu: Uraohjauspalvelut

2023/S 048-140542

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2023/S 043-125853)

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2454638-2
Postiosoite: Nuottasaarentie 5
Postitoimipaikka: Oulu
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 90400
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Katri Sipola
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@monetra.fi
Puhelin: +358 447031294
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.monetra.fi/oulu/palvelut/hankintapalvelut/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Asiakaslistaukseen linkki tarjouspyynnöllä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2454638-2
Postitoimipaikka: Oulu
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut_noreply@monetra.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.monetra.fi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Työnohjauspalvelut 45/2023

Viitenumero: Monetra 45/2023
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79634000 Uraohjauspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut ilmoittaa perustavansa dynaamisen hankintajärjestelmän työnohjauspalveluista hankinnassa mukana oleville asiakkailleen (jatkossa myös "tilaajat") tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tilaajina voivat olla kaikki Monetra Oulu Oy:n asiakkaat. Hankinnasta kiinnostuneita ehdokkaita pyydetään jättämään osallistumishakemus Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Työnohjauksen tavoitteena on työntekijöiden moniammatillisen työhyvinvoinnin tukeminen sekä tukea yhteistyötä asiakaslähtöisesti, selkeyttää ja yhdenmukaistaa ymmärrystä perustehtävästä ja kehittää työntekijän ammattitaitoa. Työnohjaus perustuu vapaaehtoisuuteen, se on luottamuksellista ja vaitiolovelvollisuuden piirin kuuluva työskentelymalli. Se on yksi johtamistyön keino vastata työntekijöiden ammatillisiin ja työyhteisöjen toiminnallisiin haasteisiin. Työnohjaus edistää psykososiaalisesti kuormittavan työn hallintaa vertaistuen rinnalla. Mielenterveyslaissa edellytetyn työnohjauksen on oltava sisällöltään sellaista, että se edistää henkilöstön valmiuksia antaa väestön tarvitsemia mielenterveyspalveluja. Työnohjauksen avulla tuetaan esimiehiä sekä henkilöstöä laadukkaassa asiakastyössä ja muutosten aiheuttamissa kehittämishaasteissa ammatillista osaamista, yhteistyötä, hyvinvointia ja työn mielekkääksi kokemusta vahvistamalla.

Työnohjausta voidaan hyödyntää esim:

• Psykososiaalisen kuormituksen ehkäisyssä ja hallinnassa selkiyttämällä perustehtävää, jäsentämällä henkisesti kuormittavaa asiakas- ja potilastyötä tai hankalia vuorovaikutustilanteita

• Muutostilanteissa toiminnan muutokseen valmistautumisessa ja kehittämistyön tukena

• Työyhteisön sujuvan toiminnan ja vuorovaikutuksen edistämisessä

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan kanssa tapahtuvaa oman työn tarkastelua, arviointia ja kehittämistä. Työnohjauksella edistetään ammatillista osaamista, työn sujuvuutta ja vahvistetaan omia voimavaroja. Esimerkiksi Pohteella työnohjauspalveluja tuottaa koulutetut, sisäiset työnohjaajat oman työnsä ohella sekä kilpailutuksen kautta hankitut ulkopuoliset työnohjauksen sopimuskumppanit.

Yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksia eri ammattiryhmille esim. esimiehille tai perhetyöntekijöille, siltä osin kuin sitä ei esim. työterveyssopimuksen pohjalta toteuteta. Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaukset voivat sisältää ns. suoraa työnohjausta, jolloin työnohjaustilanteessa on asiakas läsnä.

Hankintayksikkö:

- varaa DPS:n perustamisvaiheessa 31.3.2023 klo 12.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn arviolta 15 työpäivää. Mikäli esimerkiksi rikosrekisteriotteiden toimittaminen viivästyy ehdokkaasta riippumattomasta syystä, osallistumishakemuksen käsittelyyn käytettävä aika lasketaan ajankohdasta (pvm), jolloin hankintayksikkö on vastaanottanut pyydetyt asiakirjat.

- pyrkii lähettämään ensimmäiset DPS:n sisäiset tarjouspyynnöt hankinnan perustamisvaiheen jälkeen arviolta aikaisintaan huhtikuussa 2023 viikolla 16 DPS:ään hyväksytyille tarjoajille. Mikäli tarjoaja haluaa olla mukana DPS:n ensimmäisessä sisäisessä tarjouspyyntökilpailussa, osallistumishakemus tulee jättää DPS:n perustamisvaiheen aikana.

- lähettää DPS:n osa-alueisiin hyväksytyille toimittajille tarjouspyynnöt arviolta kerran vuodessa siten, että hankintasopimukset solmitaan alustavasti yhden (1) vuoden sopimuskaudeksi.

MUUT HUOMIOITAVAT ASIAT:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen omat sopimukset ovat voimassa syyskuun 2023 loppuun ja ensimmäinen Pohteen hankintoja koskeva ensimmäinen tarjouspyyntö julkaistaan toukokuu-elokuu 2023.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/03/2023
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2023/S 043-125853

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Osallistumispyyntöön lisätty liite