Profile of Kathrin Piotrowski

Information about Kathrin Piotrowski

Personal information

Name

Kathrin Piotrowski

Qualification

M.Eng.

Profession

Projektmanager