Resurskonsult, Specialist arbetsmiljö för avdelning Västlänken Published by Tenders Electronic Daily

Resurskonsult, Specialist arbetsmiljö för avdelning Västlänken

Application deadline

17.10.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Architectural, construction, engineering and inspection services
    71000000-8
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Trafikverket Myndighet
Huvudkontoret Röda vägen 1
781 99 BORLÄNGE
Sweden
Tel.: +46 31495
E-Mail: samuel.bruun-lagerback@trafikverket.se
Website: https://www.trafikverket.se

assignment

Resurskonsult, Specialist arbetsmiljö för avdelning Västlänken

Job / name

Resurskonsult, Specialist arbetsmiljö för avdelning Västlänken

Description of procurement /scope of services

Resurskonsult, Specialist arbetsmiljö för avdelning Västlänken

Others CPV Codes
  • Architectural, construction, engineering and inspection services
    71000000-8
Project adress

Region (NUTS code): SE SVERIGE, SE232 Västra Götalands län
Sverige

Sverige-Borlänge: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2022/S 179-507884

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket Myndighet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Huvudkontoret Röda vägen 1
Ort: BORLÄNGE
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 781 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Samuel Bruun
E-post: samuel.bruun-lagerback@trafikverket.se
Telefon: +46 31495
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.trafikverket.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=8321
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=8321
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://upphandling.trafikverket.se/Account/CreateAccount.aspx
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Verksamhetsstöd Västlänken

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Resurskonsult, Specialist arbetsmiljö för avdelning Västlänken

Referensnummer: KOM-410883
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Resurskonsult, Specialist arbetsmiljö för avdelning Västlänken

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 600 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 1
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 1
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Resurskonsult, Specialist arbetsmiljö för avdelning Västlänken

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Resurskonsult, Specialist arbetsmiljö för avdelning Västlänken

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 600 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/11/2022
Slut: 31/12/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

1+1 år

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/10/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 18/02/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/10/2022
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080
Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/09/2022