Contract de „Servicii pentru elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării" Published by Tenders Electronic Daily

Contract de „Servicii pentru elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării"

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/85357187/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Feasibility study
    79314000-8
Language

Romanian

Contracting authority / owner

MUNICIPIUL BUCURESTI
Strada: Regina Elisabeta, nr. 47
050013 Bucuresti
Romania
Tel.: +40 213055500
Fax: +40 0213055587
E-Mail: tinel.ticu@pmb.ro
Website: www.pmb.ro

assignment

Contract de prestare „Servicii pentru elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”, conform cerințelor caietului de sarcini.Descrierea serviciilor este disponibilă în Caietul de sarcini. Anexat Documentației de atribuire, se regăsesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.Termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in legătură cu documentația de atribuire este de maxim 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.Termenul limita în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este in a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).
Contract de prestare „Servicii pentru elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public,...
Show more

România-București: Studiu de fezabilitate

2022/S 176-499262

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 148-423976)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL BUCURESTI
Număr naţional de înregistrare: 4267117
Adresă: Strada: Regina Elisabeta, nr. 47
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050013
Țară: România
Persoană de contact: Tinel Ticu
E-mail: tinel.ticu@pmb.ro
Telefon: +40 213055500
Fax: +40 0213055587
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.pmb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de „Servicii pentru elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării"

Număr de referinţă: 2022/30
II.1.2)Cod CPV principal
79314000 Studiu de fezabilitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de prestare „Servicii pentru elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”, conform cerințelor caietului de sarcini.

Descrierea serviciilor este disponibilă în Caietul de sarcini. Anexat Documentației de atribuire, se regăsesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.

Termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in legătură cu documentația de atribuire este de maxim 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Termenul limita în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este in a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/09/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 148-423976

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 12/09/2022
A se citi:
Data: 19/09/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 12/09/2022
A se citi:
Data: 19/09/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 12/05/2023
A se citi:
Data: 19/05/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: