SERVICII "Prevenire şi combatere a lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene – judeţul Galaţi, perioada 01 noiembrie 2022 - 31 martie 2024" Published by Tenders Electronic Daily

SERVICII "Prevenire şi combatere a lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene – judeţul Galaţi, perioada 01 noiembrie 2022 - 31 martie 2024"

Application deadline

20.09.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Snow-clearing services
    90620000-9
Language

Romanian

Contracting authority / owner

JUDETUL GALATI
Strada: Eroilor, nr. 7
800119 Galati
Romania
Tel.: +40 236302506
Fax: +40 0236468060
E-Mail: licitatii@cjgalati.ro
Website: www.cjgalati.ro

assignment

Servicii de deszapezire - Prevenire şi combatere a lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene – judeţul Galaţi, perioada 01 noiembrie 2022 - 31 martie 2024:Valoarea propusă pentru achiziţie de servicii de "Prevenire şi combatere a lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene – judeţul Galaţi” este:- Perioada 1 noiembrie 2022 ÷ 31 martie 2023 Vmin = 2.844.191+TVA, Vmax = 5.646.340+TVA.- Perioada 1 noiembrie 2023 ÷ 31 martie 2024 Vmin = 2.844.191+TVA, Vmax = 5.646.340+TVA. Se vor încheia patru contracte de servicii subsecvente la acordul cadru de servicii după cum urmează:1. C1(01.11.2022÷31.12.2022), Vmin=732.842,5+TVA, Vmax = 1.623.167,5+TVA.2. C2(01.01.2023÷31.03.2023), Vmin=2.111.348,5+TVA, Vmax = 4.023.172,5+TVA.3. C3(01.11.2023÷31.12.2023), Vmin=732.842,5+TVA, Vmax = 1.623.167,5+TVA.4. C4(01.01.2024÷31.03.2024), Vmin=2.111.348,5+TVA, Vmax = 4.023.172,5+TVA.- Operatorii economici pot solicita clarificari intr-un termen ce nu va depasi 20 zile pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.- Autoritatea contractanta va raspunde o singura data la toate solicitarile de clarificari cu 11 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor .
Servicii de deszapezire - Prevenire şi combatere a lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene – judeţul Galaţi, perioada 01 noiembrie 2022 - 31 martie 2024:Valoarea propusă pentru achiziţie de servicii de "Prevenire şi combatere a lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene...
Show more

Description of procurement /scope of services

Se vor încheia patru contracte de servicii subsecvente la acordul cadru de servicii după cum urmează:1. C1(01.11.2022÷31.12.2022), Vmin=732.842,5+TVA, Vmax = 1.623.167,5+TVA.2. C2(01.01.2023÷31.03.2023), Vmin=2.111.348,5+TVA, Vmax = 4.023.172,5+TVA.3. C3(01.11.2023÷31.12.2023), Vmin=732.842,5+TVA, Vmax = 1.623.167,5+TVA.4. C4(01.01.2024÷31.03.2024), Vmin=2.111.348,5+TVA, Vmax = 4.023.172,5+TVA.
Se vor încheia patru contracte de servicii subsecvente la acordul cadru de servicii după cum urmează:1. C1(01.11.2022÷31.12.2022), Vmin=732.842,5+TVA, Vmax = 1.623.167,5+TVA.2. C2(01.01.2023÷31.03.2023), Vmin=2.111.348,5+TVA, Vmax = 4.023.172,5+TVA.3. C3(01.11.2023÷31.12.2023), Vmin=732.842,5+TVA,...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): RO2 MACROREGIUNEA DOI
drumurile judetene din Judetul Galati

România-Galați: Servicii de deszăpezire

2022/S 159-453702

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: JUDETUL GALATI
Număr naţional de înregistrare: 3127476
Adresă: Strada: Eroilor, nr. 7
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800119
Țară: România
Persoană de contact: ANDREEA NOEMI ILIE
E-mail: licitatii@cjgalati.ro
Telefon: +40 236302506
Fax: +40 0236468060
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjgalati.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100154036
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

SERVICII "Prevenire şi combatere a lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene – judeţul Galaţi, perioada 01 noiembrie 2022 - 31 martie 2024"

Număr de referinţă: 3127476/2022/9230
II.1.2)Cod CPV principal
90620000 Servicii de deszăpezire
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de deszapezire - Prevenire şi combatere a lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene – judeţul Galaţi, perioada 01 noiembrie 2022 - 31 martie 2024:

Valoarea propusă pentru achiziţie de servicii de "Prevenire şi combatere a lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene – judeţul Galaţi” este:

- Perioada 1 noiembrie 2022 ÷ 31 martie 2023 Vmin = 2.844.191+TVA, Vmax = 5.646.340+TVA.

- Perioada 1 noiembrie 2023 ÷ 31 martie 2024 Vmin = 2.844.191+TVA, Vmax = 5.646.340+TVA.

Se vor încheia patru contracte de servicii subsecvente la acordul cadru de servicii după cum urmează:

1. C1(01.11.2022÷31.12.2022), Vmin=732.842,5+TVA, Vmax = 1.623.167,5+TVA.

2. C2(01.01.2023÷31.03.2023), Vmin=2.111.348,5+TVA, Vmax = 4.023.172,5+TVA.

3. C3(01.11.2023÷31.12.2023), Vmin=732.842,5+TVA, Vmax = 1.623.167,5+TVA.

4. C4(01.01.2024÷31.03.2024), Vmin=2.111.348,5+TVA, Vmax = 4.023.172,5+TVA.

- Operatorii economici pot solicita clarificari intr-un termen ce nu va depasi 20 zile pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

- Autoritatea contractanta va raspunde o singura data la toate solicitarile de clarificari cu 11 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor .

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 11 292 680.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO2 Macroregiunea Doi
Locul principal de executare:

drumurile judetene din Judetul Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor încheia patru contracte de servicii subsecvente la acordul cadru de servicii după cum urmează:

1. C1(01.11.2022÷31.12.2022), Vmin=732.842,5+TVA, Vmax = 1.623.167,5+TVA.

2. C2(01.01.2023÷31.03.2023), Vmin=2.111.348,5+TVA, Vmax = 4.023.172,5+TVA.

3. C3(01.11.2023÷31.12.2023), Vmin=732.842,5+TVA, Vmax = 1.623.167,5+TVA.

4. C4(01.01.2024÷31.03.2024), Vmin=2.111.348,5+TVA, Vmax = 4.023.172,5+TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa deţinută de Managerul de contract / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 17
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

- Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt: FOTEA Costel (Preşedinte), Cucu Doina (Vicepresedinte),SANDU Mitica(Vicepreşedinte), SIMION Paula Elena (Şef Serviciu Licitaţii), Stoica George (Director executiv Direcţia economie şi finanţe), Radu Maciucă (Director Direcţia Tehnică), Camelia Epure (Director Direcţia programe), Camelia GRAUR (consilier Serviciul Licitaţii), Andreea Noemi ILIE (consilier Serviciul Licitaţii), Chiriac Florina Roxana (consilier Serviciul Licitaţii) şi consilierii judeţeni-membrii ai comisiei buget-finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi: IOSIF Iulian, DIACONU Vasile, STAN Ionel, STANCIU Silvius, STOIAN Claudiu-Codrin, GASPAROTTI Florinel-Petru.

Ofertanţii, terţii susţinatori şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 59-60, din Legea nr. 98/ 2016. La depunerea ofertelor se va prezenta Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60, din Legea nr. 98/ 2016.

Ofertanţii, terţii susţinatori şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016.

Participanţii la procedură vor completa DUAE, iar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neîncadrării în situaţiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regulă a următoarelor informaţii şi documente: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentării; cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice/fizice străine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorităţi competente din ţară în care aceştia sunt rezidenţi, prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în ţara de rezidenţă.

Documentele vor fi prezentate în limba română, cu menţiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate într-o altă limbă decât limba română, vor fi însoţite de traducere autorizată.

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare şi/ sau a acordului de asociere, după caz.

In conformitate cu art. 193 alin. (2) din Legea 98/2016, in cazul in care ofertantul/candidatul demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia privind capacitatea tehnica și profesionala bazandu-se pe capacitatile altor entitati, invocand, dupa caz, sustinerea unui tert, DUAE, impreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie depus la data limita de depunere a ofertelor (nu pot fi solicitate clarificari daca acest angajament nu este depus la data limita de depunere a ofertelor).

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului - Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Ofertantul va face dovada că activitătile cuprinse în Certificatul constatator (în concordanţă cu obiectul contractului), sunt autorizate de către ONRC.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatLista principalelor prestari de servicii efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au prestat servicii similare în cadrul a maximum 3 contracte a caror valoare cumulata a fost de minim 4.000.000 lei fara TVA. Orice referire la un contract cu un beneficiar/client din Romania trebuie sa fie insotita de copia contractului, de procesul verbal de receptie in copie sau de recomandarea in copie din partea beneficiarului/clientului respectiv (în cazul unei asocieri condiţia este îndeplinită prin cumul).

Utilaje, instalatii si echipament tehnicDeclaratie privind dotarile tehnice (utilaje, instalatii, echipamente tehnice, mijloace de transport necesare pt indeplinirea contractului. Sa faca dovada ca dispune (in dotare proprie/inchiriere sau alte forme) de utilajele consemnate in caietul de sarcini/documentatia de atribuire incarcata in SICAP.

Proportia de subcontractareProportia de subcontractare--Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul/candidatul îşidemonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, princare aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigura susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165, art. 167, art.164 din Legea 98/2016. - Informaţii privind asociaţii (dacă este cazul): Acordul de asociere. Oferta depusă de o asoc de operatori economici trebuie să îndeplinească urmat cerinţe: a) Oferta trebuie semnată legal de către toţi asociaţii. b) Oferta trebuie să includă un Acord de asociere c) Structura asocierii nu va fi modificată, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante. În cazul în care este declarata câştigătoare o ofertă depusă de către un grup (asociere) de mai mulţi operatori economici, aceştia îşi vor legaliza asocierea înainte de semnarea contractului. In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la Sectiunea III.2.1 si III.2.2. -Informaţii privind subcontractanţii: Acordul de subcontractare se prezintă la ofertare. Înainte de semnarea contractului, ofertantul câştigător va prezenta Contractul/contractele încheiate între ofertant şi subcontractanţi în original sau în copie legalizată.Subcontractanţii nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016. Modalitate de îndeplinire “Completarea DUAE” - Documentele justificative solicitate vor fiprezentate doar la solicitarea autorităţii contractante de către ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

La nivelul DUAE trebuie precizate de către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.

Modalitate de indeplinire “Ofertantii vor completa detaliat in DUAE toate informatiile solicitate” - Documentele solicitate vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire

Completarea DUAE” - Documentele solicitate vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/09/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/02/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/09/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, AC va solicita respectivilor ofertanti,pentru departajare, o noua prop.financiara, in plic inchis, caz in care ctr. va fi atribuit ofertantului a carui noua prop. financ. are pretul cel mai scazut.

2.Nu se accepta oferte alternative.

3. Ofertantii vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionând motivele pentru care aceste informatii trebuie sa fie confidentiale.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conf. legea 101/ 2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Judetean Galati - Serviciul Licitatii
Adresă: Str. Eroilor nr. 7;
Localitate: Galati (Galati)
Cod poștal: 800119
Țară: România
Fax: +40 236468060
Adresă internet: www.cjgalati.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/08/2022