Vägmarkering 2023 Published by Tenders Electronic Daily

Vägmarkering 2023

Application deadline

16.10.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
 • Road-surface painting work
  45233221-4
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Trafikkontoret
Trafikkontoret, Stockholms stad Box 8311
104 20 Stockholm
Sweden
Tel.: +46 850887588
E-Mail: jens.niska@stockholm.se
Website: https://stad.stockholm/organisation/fackforvaltningar/trafikkontoret/

assignment

Upphandlingen omfattar vägmarkeringsarbeten inom hela Stockholms stad.

Description of procurement /scope of services

Upphandlingen omfattar vägmarkeringsarbeten inom hela Stockholms stad.

Others CPV Codes
 • Road markings
  34922100-7
 • Road paint
  44811000-8
 • Road-surface painting work
  45233221-4
Project adress

Region (NUTS code): SE110 Stockholms län
Stockholms län

Sverige-Stockholm: Vägmarkeringsarbeten

2022/S 179-502735

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikkontoret
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Trafikkontoret, Stockholms stad Box 8311
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 104 20
Land: Sverige
Kontaktperson: Jens Niska
E-post: jens.niska@stockholm.se
Telefon: +46 850887588
Internetadress(er):
Allmän adress: https://stad.stockholm/organisation/fackforvaltningar/trafikkontoret/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=52094
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=52094
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Vägmarkering 2023

Referensnummer: T2022-02134
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45233221 Vägmarkeringsarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar vägmarkeringsarbeten inom hela Stockholms stad.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 110 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34922100 Vägmarkeringar
44811000 Vägmarkeringsfärg
45233221 Vägmarkeringsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar vägmarkeringsarbeten inom hela Stockholms stad.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 110 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2023
Slut: 31/03/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/10/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 07/04/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/10/2022
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/09/2022