Ikääntyneiden kotihoidon palvelujen hankinta Published by Tenders Electronic Daily

Ikääntyneiden kotihoidon palvelujen hankinta

There are changes or additional information to this announcement. Ikääntyneiden kotihoidon palvelujen hankinta (21.06.2023 20:25), Ikääntyneiden kotihoidon palvelujen hankinta (13.06.2023 20:24), Ikääntyneiden kotihoidon palvelujen hankinta (10.05.2023 20:25), Ikääntyneiden kotihoidon palvelujen hankinta (20.01.2023 20:59), Ikääntyneiden kotihoidon palvelujen hankinta (23.12.2022 20:29), Ikääntyneiden kotihoidon palvelujen hankinta (07.01.2022 20:18)

Application deadline

31.12.2031, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Health and social work services
    85000000-9
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
Finland
Tel.: +358 444828155
E-Mail: paula.hopia-hakkarainen@phhyky.fi
Website: http://www.phhyky.fi

assignment

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) ja Heinolan kaupunki hankkivat kotihoidon palvelua yksityisiltä palveluntuottajilta osallistumispyynnössä ja sen liitteissä tarkemmin kuvatuin ehdoin.Hankittaville palveluille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu osallistumispyynnön liitteellä yksi (1) olevalla palvelukuvauksella. Kaikki ilmoittautujat, jotka täyttävät osallistumispyynnössä asetetut vaatimukset, valitaan palveluntuottajiksi. OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN:Osallistumishakemusten toimitus määräaikaan 9.11.2021 klo 15.00 mennessä, jonka jälkeen osallistumispyyntö otetaan korjaustilaan ja uusia osallistumishakemuksia ei voi jättää. Eli osallistumishakemuksia ei voi jättää 9.11.2021 klo 15.01 - 2.1.2022 välisenä aikana. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) ja Heinolan kaupunki hankkivat kotihoidon palvelua yksityisiltä palveluntuottajilta osallistumispyynnössä ja sen liitteissä tarkemmin kuvatuin ehdoin.Hankittaville palveluille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu osallistumispyynnön liitteellä...
Show more

Description of procurement /scope of services

Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisen kotipalvelun 19 §:ään ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ään sisätyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta.Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään. Kotihoito myönnetään asiakkaille palvelutarpeen ja -päätösten mukaisesti.Palveluntuottajalla tulee olla toimintaan Aluehallintoviraston ja Valviran lupa. Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteellä yksi (1) palvelukuvaus.Tilaajan hankinnalle asettamat yksityiskohtaiset tavoitteet ovat:1. Asiakkaan valinnan vapauden edistäminen 2. Palvelun laadun kehittäminen asiakastarpeita vastaavaksi3. Monituottajuusmallin tukeminen 4. Uusien yritysten joustavan markkinoille pääsyn mahdollistaminen 5. Kuntien taloudellista kantokykyä tukeva palvelumalli
Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisen kotipalvelun 19 §:ään ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ään sisätyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta.Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): FI1C3 Päijät-Häme

Suomi-Lahti: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2021/S 197-513907

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0215606-8
Postiosoite: Keskussairaalankatu 7
Postitoimipaikka: Lahti
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
Postinumero: 15850
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Paula Hopia-Hakkarainen
Sähköpostiosoite: paula.hopia-hakkarainen@phhyky.fi
Puhelin: +358 444828155
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.phhyky.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=364757&tpk=881b01c1-86f9-4909-8829-e5ec9866731f
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=364757&tpk=881b01c1-86f9-4909-8829-e5ec9866731f
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ikääntyneiden kotihoidon palvelujen hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) ja Heinolan kaupunki hankkivat kotihoidon palvelua yksityisiltä palveluntuottajilta osallistumispyynnössä ja sen liitteissä tarkemmin kuvatuin ehdoin.

Hankittaville palveluille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu osallistumispyynnön liitteellä yksi (1) olevalla palvelukuvauksella.

Kaikki ilmoittautujat, jotka täyttävät osallistumispyynnössä asetetut vaatimukset, valitaan palveluntuottajiksi.

OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN:

Osallistumishakemusten toimitus määräaikaan 9.11.2021 klo 15.00 mennessä, jonka jälkeen osallistumispyyntö otetaan korjaustilaan ja uusia osallistumishakemuksia ei voi jättää.

Eli osallistumishakemuksia ei voi jättää 9.11.2021 klo 15.01 - 2.1.2022 välisenä aikana.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisen kotipalvelun 19 §:ään ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ään sisätyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta.

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään.

Kotihoito myönnetään asiakkaille palvelutarpeen ja -päätösten mukaisesti.

Palveluntuottajalla tulee olla toimintaan Aluehallintoviraston ja Valviran lupa.

Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteellä yksi (1) palvelukuvaus.

Tilaajan hankinnalle asettamat yksityiskohtaiset tavoitteet ovat:

1. Asiakkaan valinnan vapauden edistäminen

2. Palvelun laadun kehittäminen asiakastarpeita vastaavaksi

3. Monituottajuusmallin tukeminen

4. Uusien yritysten joustavan markkinoille pääsyn mahdollistaminen

5. Kuntien taloudellista kantokykyä tukeva palvelumalli

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/02/2022
päättymispäivä: 31/12/2031
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisehdot on kirjattu sopimusluonnoksessa.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/12/2031
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Lisätietokysymyksiä voi esittää 15.10.2021 klo 12.00 mennessä Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta.

Vastaukset julkaistaan Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta 22.10.2021 mennessä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/10/2021