Dostawa energii elektrycznej dla Podmiotów występujacych wspólnie Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa energii elektrycznej dla Podmiotów występujacych wspólnie

There are changes or additional information to this announcement. Dostawa energii elektrycznej dla Podmiotów występujacych wspólnie (21.09.2022 20:12), Dostawa energii elektrycznej dla Podmiotów występujacych wspólnie (19.09.2022 20:08), Dostawa energii elektrycznej dla Podmiotów występujacych wspólnie (12.09.2022 20:09), Dostawa energii elektrycznej dla Podmiotów występujacych wspólnie (29.08.2022 20:08)

Application deadline

21.09.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electricity
    09310000-5
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Miasta Gdańska
Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Poland
Tel.: +48 583236129
Fax: +48 583236529
E-Mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Website: www.bip.gdansk.pl

assignment

Przedmiot zamówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów prosumenckich/fotowoltaika, w okresie od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 r. , zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z póź.zm) wraz z aktami wykonawczymi, zgodnie z opisami przedstawionymi w „Wykazie Nabywców i Płatników dla Zadania nr 1” oraz „Wykazie Nabywców i Płatników dla Zadania nr 2”.
Przedmiot zamówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów prosumenckich/fotowoltaika, w okresie od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 r. , zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne...
Show more

Lots 1

Job / name

Dostawa energii elektrycznej

Description of procurement /scope of services

Przedmiot zamówienia jest dostawa energii elektrycznej , w okresie od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022 r. zgodnie z opisami przedstawionymi w „Wykazie Nabywców i Płatników dla Zadania nr 1”.

Others CPV Codes
  • Electricity
    09310000-5
Project adress

Region (NUTS code): PL63 Pomorskie

Lots 2

Job / name

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów prosumenckich/fotowoltaika

Description of procurement /scope of services

Przedmiot zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów prosumenckich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z póź.zm) wraz z aktami wykonawczymi, dla podmiotowych punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku nr 2 do SWZ.
Przedmiot zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów prosumenckich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z póź.zm) wraz z aktami wykonawczymi, dla podmiotowych punktów...
Show more

Others CPV Codes
  • Electricity
    09310000-5
Project adress

Region (NUTS code): PL63 Pomorskie

Polska-Gdańsk: Elektryczność

2022/S 162-460680

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdańska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gdansk.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Cedry Wielkie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Cedry Wielkie
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cedry-wielkie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chmielno
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Chmielno
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.chmielno.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gniewino
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gniewino
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.gov.pl/subjects/35916,Gmina+Gni
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kolbudy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Kolbudy
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kolbudy.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Linia
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Linia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminalinia.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Malbork
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Malbork
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.urzad.malbork.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Krynica Morska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Krynica Morska
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krynicamorska.tv
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pruszcz-gdanski.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Tczew
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wrotatczewa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miłoradz
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Miłoradz
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.miloradz.malbork.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowy Dwór Gdański
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Nowy Dwór Gdański
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miastonowydwor.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowy Staw
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Nowy Staw
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowystaw.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ostaszewo
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Ostaszewo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ostaszewo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pelplin
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Pelplin
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pelplin.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pruszcz Gdański
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Juszkowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pruszczgdanski.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Przodkowo
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Przodkowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przodkowo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pszczółki
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Pszczółki
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pszczolki.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Somonino
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Somonino
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.somonino.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Sopotu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sopot.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Stegna
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Stegna
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stegna.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Subkowy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Subkowy
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.subkowy.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szemud
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Szemud
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szemud.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sztutowo
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Sztutowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sztutowo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Trąbki Wielkie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Trąbki Wielkie
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.trabkiw.ug.gov.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wejherowo
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Wejherowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wejherowo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Władysławowo
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Władysławowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wladyslawowo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żukowo
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Żukowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zukowo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Gdański
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat-gdanski.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Kartuski
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Kartuzy
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kartuskipowiat.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Malbork
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Malbork
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.malbork.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Nowodworski
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Nowy Dwór Gdanski
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowydworgdanski.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Pucku
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Puck
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.puck.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Wejherowski
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Wejherowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiatwejherowski.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Eco Probe Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Pszczółki
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ecoprobe.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Eksploatator Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Straszyn
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eksloatator.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Somonino
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gpru-slawki.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.iopan.gda.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Invest-Kom Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gniew
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.invest-kom.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Zamkowe w Malborku
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Malbork
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zamek.malbork.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodke Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Cieplewo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.oksibp.pruszczgda.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne Mierzeja Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Stegna
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkmierzeja.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Krynica Morska
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikkrynicam.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szop Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Nowy Dwór Gdański
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spolkaszop.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuostczew.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polsatplusarenagdansk.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Capella Gedanensis
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.capellagedanensis.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum Solidarności
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ecs.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z .o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.investgda.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańska Galeria Miejska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ggm.gda.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gisgdansk.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdański Archipelag Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gak.gda.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gait.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gtbs.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańskie Wody Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdanskiewody.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Klub Żak
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.klubzak.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mtgsa.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Teatr Miniatura
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.teatrminiatura.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Gdańska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumgdansk.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aiport.gdansk.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Saur Neptun Gdańsk S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sng.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.C. Korzeniowskiego w Gdańsku
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wbpg.org.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Nowy Dwór Gdański
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cwz.pomorskie.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Podmiotów występujacych wspólnie

Numer referencyjny: BZP.271.44.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów prosumenckich/fotowoltaika, w okresie od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 r. , zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z póź.zm) wraz z aktami wykonawczymi, zgodnie z opisami przedstawionymi w „Wykazie Nabywców i Płatników dla Zadania nr 1” oraz „Wykazie Nabywców i Płatników dla Zadania nr 2”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia jest dostawa energii elektrycznej , w okresie od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022 r. zgodnie z opisami przedstawionymi w „Wykazie Nabywców i Płatników dla Zadania nr 1”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów prosumenckich/fotowoltaika

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów prosumenckich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z póź.zm) wraz z aktami wykonawczymi, dla podmiotowych punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagany warunek zostanie spełniony, musi być spełniony przez każdego Wykonawcę.

Warunek dotyczy Zadania nr 1 i Zadania nr 2

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszym to w tym okresie:

a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 110 000 MWh

oraz

b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 3 000 punktów PPE

przy czym Zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane)

Warunek dotyczy Zadania nr 1

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy oraz zmiany umowy zostały opisane w SWZ w rozdziale: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II lub III kwartał 2023

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy składania odwołań zostały określone szczegółowo w przepisach Działu IX – Środki ochrony prawnej – ustawy z dn. 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2022