Rest de executat la obiectivul de investiții ”Consolidare, extindere și modernizare cinematograf Favorit”, sector 6, Municipiul București Published by Tenders Electronic Daily

Rest de executat la obiectivul de investiții ”Consolidare, extindere și modernizare cinematograf Favorit”, sector 6, Municipiul București

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/89086208/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work for art and cultural buildings
    45212300-9
Language

Romanian

Contracting authority / owner

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Strada: Plevnei, nr. 147 - 149
060013 Bucuresti
Romania
Tel.: +40 376204319
Fax: +40 376204446
E-Mail: achizitii@primarie6.ro
Website: www.primarie6.ro

assignment

Proiectul Centrul Cultural European Favorit își propune realizarea unui obiect reprezentativ pentru zonă, având în vedere că de-a lungul timpului Cinema Favorit a căpătat o anumită notorietate. Volumul trebuie sa aibă personalitate, valoare de “icon” pentru zonă, să reprezinte un centru cultural pentru cartierul Drumul Taberei.Clădirea rezultată în urma consolidării, extinderii și modernizării va reprezenta un punct de reper atât la nivelul zonei cât şi la nivel urban.Obiectivul proiectului este realizarea unui spațiu cultural destinat tinerilor, în scopul stimulării aptitudinilor creatoare, în scopul dezvoltării și valorificării unei relații directe între limbaje și mijloace artistice diferite. În același timp, se urmărește promovarea identităților culturale în context european și a formelor de comunicare între public și artist.Precizăm că în cadrul procedurii au fost incluse și Dotările care se regăsesc în Lista dotări (extras lista cantitati rest de executat), fiind vorba de echipamente care vor fi confecționate odată cu construcția, obiecte ”built-in”, deci trebuie realizate conform proiectului și simultan cu construirea acestuia.
Proiectul Centrul Cultural European Favorit își propune realizarea unui obiect reprezentativ pentru zonă, având în vedere că de-a lungul timpului Cinema Favorit a căpătat o anumită notorietate. Volumul trebuie sa aibă personalitate, valoare de “icon” pentru zonă, să reprezinte un centru...
Show more

România-București: Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor artistice şi culturale

2022/S 171-483601

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 152-433696)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Număr naţional de înregistrare: 4340730
Adresă: Strada: Plevnei, nr. 147 - 149
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060013
Țară: România
Persoană de contact: Marius Marin Petrescu
E-mail: achizitii@primarie6.ro
Telefon: +40 376204319
Fax: +40 376204446
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primarie6.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Rest de executat la obiectivul de investiții ”Consolidare, extindere și modernizare cinematograf Favorit”, sector 6, Municipiul București

Număr de referinţă: 4340730_2022_PAAPD1365176
II.1.2)Cod CPV principal
45212300 Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor artistice şi culturale
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Proiectul Centrul Cultural European Favorit își propune realizarea unui obiect reprezentativ pentru zonă, având în vedere că de-a lungul timpului Cinema Favorit a căpătat o anumită notorietate. Volumul trebuie sa aibă personalitate, valoare de “icon” pentru zonă, să reprezinte un centru cultural pentru cartierul Drumul Taberei.

Clădirea rezultată în urma consolidării, extinderii și modernizării va reprezenta un punct de reper atât la nivelul zonei cât şi la nivel urban.

Obiectivul proiectului este realizarea unui spațiu cultural destinat tinerilor, în scopul stimulării aptitudinilor creatoare, în scopul dezvoltării și valorificării unei relații directe între limbaje și mijloace artistice diferite. În același timp, se urmărește promovarea identităților culturale în context european și a formelor de comunicare între public și artist.

Precizăm că în cadrul procedurii au fost incluse și Dotările care se regăsesc în Lista dotări (extras lista cantitati rest de executat), fiind vorba de echipamente care vor fi confecționate odată cu construcția, obiecte ”built-in”, deci trebuie realizate conform proiectului și simultan cu construirea acestuia.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/09/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 152-433696

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 15/09/2022
A se citi:
Data: 11/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 15/09/2022
A se citi:
Data: 11/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 15/01/2023
A se citi:
Data: 10/02/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: