Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miasta Tarnowa oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy i innych podmiotów Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miasta Tarnowa oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy i innych podmiotów

Application deadline

20.09.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Electricity
  09310000-5
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Miasta Tarnowa - Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
ul. Bernardyńska 24
33-100 Tarnów
Poland
Tel.: +48 146883109
Fax: +48 146883115
E-Mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Website: www.zdik.tarnow.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Zamawiającemu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miasta Tarnowa, zgodnie z wykazem punktów poboru energii elektrycznej dla Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 określonym w załączniku do umowy.Umowa generalna będzie podstawą do zawarcia umów szczegółowych sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru wymienionych w umowie, na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy wybranej w postępowaniu przetargowym oraz określonych w umowie.Stronami umów szczegółowych będą Gmina Miasta Tarnowa – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie oraz podmioty wymienione w załączniku do umowy.Dostarczana przez wykonawcę energia elektryczna musi spełniać standardy określone w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Zamawiającemu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miasta Tarnowa, zgodnie z wykazem punktów poboru energii elektrycznej dla Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 określonym w załączniku do umowy.Umowa generalna będzie podstawą do zawarcia umów szczegółowych...
Show more

Lots 1

Job / name

Dostawa energii elektrycznej do 369 punktów poboru zlokalizowanych w sieciach dystrybucyjnych obsługiwanych przez OSD TAURON Dystrybucja SA, OSD Grupa Azoty S.A.

Description of procurement /scope of services

Dostawa energii elektrycznej do 369 punktów poboru zlokalizowanych w sieciach dystrybucyjnych obsługiwanych przez OSD TAURON Dystrybucja SA, OSD Grupa Azoty S.A. Dostarczana przez wykonawcę energia elektryczna musi spełniać standardy określone w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Przewiduje się, że ilość punktów poboru energii w okresie realizacji zamówienia może ulec zwiększeniu np. o nowo wybudowane oświetlenia ulic, oświetlenie skwerów oraz iluminacje budynków i murów, jak również nowo wybudowane lub nabyte obiekty lub budynki itp. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii do obiektów określonych w załączniku nr 1 do SWZ oraz do nowych punktów poboru, które zostaną wybudowane oraz podłączone do sieci. Zapotrzebowanie na energię elektryczną może także ulec zwiększeniu w przypadku zwiększenia zużycia energii elektrycznej. Wszelkie zwiększenia zużycia energii oraz zwiększenia ilości punktów poboru energii dokonywane będą w ramach zakresu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji.
Dostawa energii elektrycznej do 369 punktów poboru zlokalizowanych w sieciach dystrybucyjnych obsługiwanych przez OSD TAURON Dystrybucja SA, OSD Grupa Azoty S.A. Dostarczana przez wykonawcę energia elektryczna musi spełniać standardy określone w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia...
Show more

Others CPV Codes
 • Electricity, heating, solar and nuclear energy
  09300000-2
 • Electricity
  09310000-5
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA, PL2 REGION POŁUDNIOWY, PL21 Małopolskie, PL217 Tarnowski
Tarnów

Lots 2

Job / name

Dostawa energii elektrycznej do 329 punktów poboru oświetlenia ulicznego zlokalizowanych w sieciach dystrybucyjnych obsługiwanych przez OSD TAURON Dystrybucja SA i OSD Grupa Azoty S.A.

Description of procurement /scope of services

Dostawa energii elektrycznej do 329 punktów poboru oświetlenia ulicznego zlokalizowanych w sieciach dystrybucyjnych obsługiwanych przez OSD TAURON Dystrybucja SA i OSD Grupa Azoty S.A. Dostarczana przez wykonawcę energia elektryczna musi spełniać standardy określone w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Przewiduje się, że ilość punktów poboru energii w okresie realizacji zamówienia może ulec zwiększeniu np. o nowo wybudowane oświetlenia ulic, oświetlenie skwerów oraz iluminacje budynków i murów, jak również nowo wybudowane lub nabyte obiekty lub budynki itp. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii do obiektów określonych w załączniku nr 1 do SWZ oraz do nowych punktów poboru, które zostaną wybudowane oraz podłączone do sieci. Zapotrzebowanie na energię elektryczną może także ulec zwiększeniu w przypadku zwiększenia zużycia energii elektrycznej. Wszelkie zwiększenia zużycia energii oraz zwiększenia ilości punktów poboru energii dokonywane będą w ramach zakresu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji.
Dostawa energii elektrycznej do 329 punktów poboru oświetlenia ulicznego zlokalizowanych w sieciach dystrybucyjnych obsługiwanych przez OSD TAURON Dystrybucja SA i OSD Grupa Azoty S.A. Dostarczana przez wykonawcę energia elektryczna musi spełniać standardy określone w § 38 Rozporządzenia Ministra...
Show more

Others CPV Codes
 • Electricity, heating, solar and nuclear energy
  09300000-2
 • Electricity
  09310000-5
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA, PL2 REGION POŁUDNIOWY, PL21 Małopolskie, PL217 Tarnowski
Tarnów

Polska-Tarnów: Elektryczność

2022/S 162-460711

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Tarnowa - Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 122680121
Adres pocztowy: ul. Bernardyńska 24
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 4
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Brodzińskiego 6
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna
Adres pocztowy: ul. Szujskiego 25
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Rejtana 20
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Staszica 8
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie
Adres pocztowy: Aleja Solidarności 18
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bursa Międzyszkolna w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Świętej Anny 1
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Kwiatkowskiego 21
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-101
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Kopernika 5
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Krzyska 118
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Szujskiego 15
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pałac Młodzieży w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 24
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Lwowska 38
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 3 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Chopina 8
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 4 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Szkolna 12
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 5 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Zagumnie 27
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 6 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Waryńskiego 19
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiej 1
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 12 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Jasna 6
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 13 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Przedszkolaków 7
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Pułaskiego 93 a
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 15 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Krzyska 108
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 17 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. T. Kościuszki 9
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Westerplatte 10
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 19 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 24
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 20 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Sportowa 4
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 21 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Burtnicza 11
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 24 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Westerplatte 11
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 26 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Bitwy o Wał Pomorski 11
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 27 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Okrężna 32
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 29 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Wilsona 50
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 31 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Promienna 13
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 32 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Długa 23A
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 33 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Topolowa 5
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-101
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 34 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Wiejska 29
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 35 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Topolowa 4
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-101
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Szewska 7
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Kopernika 10
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Skowronków 8
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Bitwy Pod Studziankami 5
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiej 6
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Romana "SYBIRAKA" Sanguszki w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Niedomicka 20
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-102
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej
Adres pocztowy: ul. Mościckiego 177A
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Krupnicza 8
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 10
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Szujskiego 13
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Legionów 15
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Okrężna 11
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Westwalewicza 6
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Bema 9/11
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Sanguszków 28
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Kwiatkowskiego 17
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Szujskiego 13
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Brodzińskiego 9
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Norwida 22
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-102
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 16
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie
Adres pocztowy: os. Legionów H.D. 16
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Reymonta 30
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Bandrowskiego 4
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Zbylitowska 7
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-101
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 19
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Czarna Droga 48
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-101
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 53
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
Adres pocztowy: Aleja Matki Bożej Fatimskiej 9
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
Adres pocztowy: ul. Szarych Szeregów 1
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-101
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Chyszowska 3
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Żłobków w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Najświętszej Marii Panny 3
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Pułaskiego 59
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Pogotowie Opiekuńcze" w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Chemiczna 10A
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Bernardyńska 24
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Straż Miejska w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Nadbrzeżna Dolna 7
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Targowiska Miejskie Gminy Miasta Tarnowa
Adres pocztowy: ul. Najświętszej Marii Panny 3
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres pocztowy: ul. Traugutta 5A
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-101
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Tarnowa
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 2
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tarnowskie Centrum Informacji w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Rynek 7
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Adres pocztowy: pl. Gen. J. Bema 3
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom”
Adres pocztowy: ul. Gruntowa 9a
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Sanguszków 28a
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Lippóczy’ego 4
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Klikowska 39
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego
Adres pocztowy: ul. Krakowska 4
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tarnowskie Centrum Kultury
Adres pocztowy: ul. Rynek 5
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 4
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 1
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 13
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Piwowarczyk
E-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl
Tel.: +48 146883109
Faks: +48 146883115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdik.tarnow.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miasta Tarnowa oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy i innych podmiotów

Numer referencyjny: ZDiK.DZ.271.36.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Zamawiającemu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miasta Tarnowa, zgodnie z wykazem punktów poboru energii elektrycznej dla Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 określonym w załączniku do umowy.

Umowa generalna będzie podstawą do zawarcia umów szczegółowych sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru wymienionych w umowie, na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy wybranej w postępowaniu przetargowym oraz określonych w umowie.

Stronami umów szczegółowych będą Gmina Miasta Tarnowa – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie oraz podmioty wymienione w załączniku do umowy.

Dostarczana przez wykonawcę energia elektryczna musi spełniać standardy określone w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do 369 punktów poboru zlokalizowanych w sieciach dystrybucyjnych obsługiwanych przez OSD TAURON Dystrybucja SA, OSD Grupa Azoty S.A.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tarnów

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do 369 punktów poboru zlokalizowanych w sieciach dystrybucyjnych obsługiwanych przez OSD TAURON Dystrybucja SA, OSD Grupa Azoty S.A. Dostarczana przez wykonawcę energia elektryczna musi spełniać standardy określone w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Przewiduje się, że ilość punktów poboru energii w okresie realizacji zamówienia może ulec zwiększeniu np. o nowo wybudowane oświetlenia ulic, oświetlenie skwerów oraz iluminacje budynków i murów, jak również nowo wybudowane lub nabyte obiekty lub budynki itp. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii do obiektów określonych w załączniku nr 1 do SWZ oraz do nowych punktów poboru, które zostaną wybudowane oraz podłączone do sieci. Zapotrzebowanie na energię elektryczną może także ulec zwiększeniu w przypadku zwiększenia zużycia energii elektrycznej. Wszelkie zwiększenia zużycia energii oraz zwiększenia ilości punktów poboru energii dokonywane będą w ramach zakresu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Minimalny gwarantowany zakres zamówienia, tj. minimalna gwarantowana ilość energii, jaką wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w okresie obowiązywania zamówienia w części nr 1 zamówienia wynosi 9 921 909,00 kWh.

Z uwagi na zmieniające się rzeczywiste zapotrzebowanie na energię i wynikające z tego zmiany ilości przewidywanego zużycia, zamawiający, zgodnie z zapisem art. 441 Pzp, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia, tj. zwiększeniu ilości zamawianej energii. Przewidywane zmiany w zapotrzebowaniu na energię i wynikające z tego zmiany ilości przewidywanego zużycia nie są zależne od zamawiającego, a wynikają ze zmieniającego się zapotrzebowania na energię. W związku z powyższym wprowadzone przez zamawiającego zmiany spowodują, że maksymalny możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji, tj. maksymalna ilość kWh, jaką wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji w części nr 1 zamówienia wynosi 15 276 009,00 kWh. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Podstawy wykluczenia z postępowania zostały określone w SWZ.

W celu wykazania potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do 329 punktów poboru oświetlenia ulicznego zlokalizowanych w sieciach dystrybucyjnych obsługiwanych przez OSD TAURON Dystrybucja SA i OSD Grupa Azoty S.A.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tarnów

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do 329 punktów poboru oświetlenia ulicznego zlokalizowanych w sieciach dystrybucyjnych obsługiwanych przez OSD TAURON Dystrybucja SA i OSD Grupa Azoty S.A. Dostarczana przez wykonawcę energia elektryczna musi spełniać standardy określone w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Przewiduje się, że ilość punktów poboru energii w okresie realizacji zamówienia może ulec zwiększeniu np. o nowo wybudowane oświetlenia ulic, oświetlenie skwerów oraz iluminacje budynków i murów, jak również nowo wybudowane lub nabyte obiekty lub budynki itp. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii do obiektów określonych w załączniku nr 1 do SWZ oraz do nowych punktów poboru, które zostaną wybudowane oraz podłączone do sieci. Zapotrzebowanie na energię elektryczną może także ulec zwiększeniu w przypadku zwiększenia zużycia energii elektrycznej. Wszelkie zwiększenia zużycia energii oraz zwiększenia ilości punktów poboru energii dokonywane będą w ramach zakresu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Minimalny gwarantowany zakres zamówienia, tj. minimalna gwarantowana ilość energii, jaką wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w okresie obowiązywania zamówienia w części nr 2 zamówienia wynosi 4 480 930,00 kWh.

Z uwagi na zmieniające się rzeczywiste zapotrzebowanie na energię i wynikające z tego zmiany ilości przewidywanego zużycia, zamawiający, zgodnie z zapisem art. 441 Pzp, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia, tj. zwiększeniu ilości zamawianej energii. Przewidywane zmiany w zapotrzebowaniu na energię i wynikające z tego zmiany ilości przewidywanego zużycia nie są zależne od zamawiającego, a wynikają ze zmieniającego się zapotrzebowania na energię. W związku z powyższym wprowadzone przez zamawiającego zmiany spowodują, że maksymalny możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji, tj. maksymalna ilość kWh, jaką wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji w części nr 2 zamówienia wynosi 6 814 020,00 kWh. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Podstawy wykluczenia z postępowania zostały określone w SWZ.

W celu wykazania potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez wykonawcę posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, spełniającą wymagania jak wyżej.

2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp oraz 109 ust. 1 pkt 1, 4 Pzp, zgodnie art. 126 ust. 1 Pzp, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących środków podmiotowych:

a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 4 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b)oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;

c)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 uPzp – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2. Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 Pzp (formularz JEDZ), o którym mowa w ust. 11 ust. 5 lit. a SWZ.

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia), z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, a także na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia).

4. Dokumenty podmiotowe wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

b) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6 lit. d, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 6 lit. e, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 6 lit. c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wraz z ofertą należy złożyć: oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w ust. 15 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ – oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert; oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu zamówienia (JEDZ), pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Pozostałe dokumenty wymienione w SWZ.

2. Zgodnie z art. 110 ust 2 Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 4 nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wykluczy wykonawcę.

4.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – zwanej dalej Specustawą, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 Specustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Pzp. Na podstawie art. 7 ust. 1 Specustawy, z postępowania wyklucza się wykonawców wg zasad określonych w ust. 15 pkt 19 SWZ.

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Pzp.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp dot. zdolności technicznej i zawodowej. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wykonali co najmniej:

— 1 zadanie dotyczące dostawy energii elektrycznej w wolumenie co najmniej 10 000 000 kWh składając ofertę na część nr 1 zamówienia,

— 1 zadanie dotyczące dostawy energii elektrycznej w wolumenie co najmniej 5 000 000 kWh składając ofertę na część nr 2 zamówienia.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zadania wykonanego wspólnie z innymi wykonawcami, należy wskazać dostawę, w której wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanego doświadczenie zawodowego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w następujący sposób: wykonawcy mogą wspólnie spełnić warunek.

W przypadku dostaw pozostających w trakcie realizacji wymaga się, aby zakres dostaw zrealizowany do dnia składania ofert obejmował łącznie co najmniej ilości kWh wymienione powyżej w poszczególnych częściach zamówienia. Przy składaniu ofert na więcej niż jedną część zamówienia, wymagane powyżej ilości kWh podlegają sumowaniu.

UWAGA: zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania, na potrzeby potwierdzania spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu – doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełnienia tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku.Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), jedynie przez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 Pzp (formularz JEDZ), o którym mowa w ust. 11 ust. 5 lit. a SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp, czyli po badaniu i ocenie ofert dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (według załącznika nr 5 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 14 potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. (Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania w takim samym zakresie, w jakim zobowiązany jest złożyć te dokumenty sam wykonawca – jeżeli będą wymagane przez zamawiającego).

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykaz dokumentów w SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (w zakresie określonym w art. 455 Pzp) w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl (nazwa odbiorcy na ePUAP: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Zawartość oferty została określona w SWZ (ust. 11).

2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SWZ, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:

a)poczty elektronicznej – adres e-mail: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl ,

b)miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl/,

c)ePUAPu – https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa odbiorcy na ePUAP: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie).

3.Sposób i termin przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także instrukcja złożenia oferty, JEDZ określone w SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp, czyli po badaniu i ocenie ofert dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

4.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – wyłącznie przez miniPortal.

5.Wytyczne dotyczące wykonawców występujących wspólnie i podwykonawców zostały określone w SWZ.

6.Przed upływem terminu składania ofert wykonawca obowiązany jest wnieść wadium:

a)przy złożeniu oferty na pierwszą część zamówienia – 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych),

b)przy złożeniu oferty na drugą część zamówienia – 160 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

7.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę firm podwykonawców. Szczegóły zostały opisane w SWZ.

8.Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9.Adres strony internetowej postępowania: https://miniPortal.uzp.gov.pl/.

10.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

11.Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę na daną część zamówienia (zgodnie z SWZ i wzorem określonym w SWZ).

12.Oferty oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w oryginale w formie elektronicznej (czyli w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Ofertę oraz wszystkie załączone oświadczenia i dokumenty podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoba reprezentująca wykonawcę na podstawie wpisu do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, albo osoba należycie umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

13.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia, o której mowa w art.151a

Pzp.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej.

15.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.

16.Nie przewidziano dialogu technicznego.

17.Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu „SWZ”, należy przez to rozumieć Specyfikację istotnych warunków

Zamówienia.

18.Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.

19.Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą się odbywały w PLN.

20.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.

21.Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat zamówienia (zbyt mała liczba znaków możliwych do wpisania) - w ogłoszeniu zostały zawarte odniesienia do treści SWZ zamieszczonej na stronie: http://bip.malopolska.pl/zdik, na której znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2022