Villamos energia DBR 2023-2025. Published by Tenders Electronic Daily

Villamos energia DBR 2023-2025.

Application deadline

27.09.2022, 12:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electricity
    09310000-5
Language

Hungarian

Contracting authority / owner

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Váci Út 182.
1138 Budapest
Hungary
Tel.: +36 14652572
Fax: +36 14652945
E-Mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Website: http://www.vizmuvek.hu

assignment

Dinamikus Beszerzési Rendszer felállítása AK villamos energia igényének kielégítésére 2023-2025. évekre, teljes ellátás alapú szerződések keretében, kis- és középfeszültségen vételező, az ajánlattételi szakaszok Közbeszerzési Dokumentumai szerinti telephelyek részére.

Description of procurement /scope of services

A tárgyi eljárás célja dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása, amelynek tárgya „Villamos energia adásvételére teljes ellátás alapú szerződések keretében a 2023-2025. évekre” a jelen részvételi felhívásban meghatározottak szerint.A közbeszerzés tárgya villamos energia adásvételére teljes ellátás alapú szerződések keretében a 2023-2025. évekre, kis- és középfeszültségen vételező, az ajánlattételi szakaszok Közbeszerzési Dokumentumai szerinti telephelyek részére.A DBR teljes időtartama alatt a tervezett beszerzés becsült mennyisége: 270 000 000 kWh. Az egyes egyedi szerződések szállítási mennyisége tervezetten 20 000 000 kWh és 100 000 000 kWh között alakul.A szállítási határidőt AK a DBR felállítását követően az egyes ajánlattételre irányuló eljárásokban (a továbbiakban: az adott ajánlattételi szakaszban) határozza meg.Jelen részvételi felhívás feladásának időpontjában a Fővárosi Vízművek Zrt. idősoros és profilos telephelyeinek (fogyasztási helyek) száma összesen: 359 db.AK a KD-kban foglaltak szerint több telephelyen napelemes kiserőművet üzemeltet, illetve tervez üzembe helyezni. A kiserőművek által termelt villamos energia elsődlegesen az AK saját célú felhasználását szolgálja, a saját felhasználást meghaladó esetleges többlet termelés elosztói hálózatba történő kitáplálásának lehetőségével. AK ezen kiserőművei által az elosztói hálózatba táplált villamos energia átvétele és elszámolása az egyes ajánlattételi szakaszok nyertes AT-inek kötelessége (VET 13. § (9) bek.). A nyertes AT-k által AK-től átvett villamos energia elszámolási HUF/kWh egységára megegyezik az érintett egyedi adásvételi szerződésekben rögzített fix energiadíjjal (szerződés szerint elszámolt egységár) (273/2007. Kr. 4-5. §).AK a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a DBR-ben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és a szerződés-tervezetet a DBR-be felvételt nyert gazdasági szereplők számára az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre (teszi elérhetővé).AK a részvételi felhívást kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok részeként tájékoztatásul közzéteszi a csatlakozási pontok (idősoros elszámolású telephelyek adatai, profil típusú villamos energia vételezi helyek adatai, kiserőművek) részvételi felhívás feladása időpontjában hatályos adatait. A DBR-ben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó hatályos csatlakozási pont adatokat AK a DBR-be felvételt nyert gazdasági szereplők számára az ajánlattételi felhívások megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
A tárgyi eljárás célja dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása, amelynek tárgya „Villamos energia adásvételére teljes ellátás alapú szerződések keretében a 2023-2025. évekre” a jelen részvételi felhívásban meghatározottak szerint.A közbeszerzés tárgya villamos energia...
Show more

Others CPV Codes
  • Electricity
    09310000-5
Project adress

A Fővárosi Vízművek Zrt. - ajánlattételi szakaszok Közbeszerzési Dokumentumainak részét képező műszaki leírásban foglalt - székhelye és telephelyei.

Magyarország-Budapest: Villamos energia

2022/S 165-470001

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10898824244
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Telefon: +36 14652572
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vizmuvek.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001230912022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001230912022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Villamos energia DBR 2023-2025.

Hivatkozási szám: EKR001230912022
II.1.2)Fő CPV-kód
09310000 Villamos energia
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Dinamikus Beszerzési Rendszer felállítása AK villamos energia igényének kielégítésére 2023-2025. évekre, teljes ellátás alapú szerződések keretében, kis- és középfeszültségen vételező, az ajánlattételi szakaszok Közbeszerzési Dokumentumai szerinti telephelyek részére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

A Fővárosi Vízművek Zrt. - ajánlattételi szakaszok Közbeszerzési Dokumentumainak részét képező műszaki leírásban foglalt - székhelye és telephelyei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tárgyi eljárás célja dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása, amelynek tárgya „Villamos energia adásvételére teljes ellátás alapú szerződések keretében a 2023-2025. évekre” a jelen részvételi felhívásban meghatározottak szerint.

A közbeszerzés tárgya villamos energia adásvételére teljes ellátás alapú szerződések keretében a 2023-2025. évekre, kis- és középfeszültségen vételező, az ajánlattételi szakaszok Közbeszerzési Dokumentumai szerinti telephelyek részére.

A DBR teljes időtartama alatt a tervezett beszerzés becsült mennyisége: 270 000 000 kWh. Az egyes egyedi szerződések szállítási mennyisége tervezetten 20 000 000 kWh és 100 000 000 kWh között alakul.

A szállítási határidőt AK a DBR felállítását követően az egyes ajánlattételre irányuló eljárásokban (a továbbiakban: az adott ajánlattételi szakaszban) határozza meg.

Jelen részvételi felhívás feladásának időpontjában a Fővárosi Vízművek Zrt. idősoros és profilos telephelyeinek (fogyasztási helyek) száma összesen: 359 db.

AK a KD-kban foglaltak szerint több telephelyen napelemes kiserőművet üzemeltet, illetve tervez üzembe helyezni. A kiserőművek által termelt villamos energia elsődlegesen az AK saját célú felhasználását szolgálja, a saját felhasználást meghaladó esetleges többlet termelés elosztói hálózatba történő kitáplálásának lehetőségével. AK ezen kiserőművei által az elosztói hálózatba táplált villamos energia átvétele és elszámolása az egyes ajánlattételi szakaszok nyertes AT-inek kötelessége (VET 13. § (9) bek.). A nyertes AT-k által AK-től átvett villamos energia elszámolási HUF/kWh egységára megegyezik az érintett egyedi adásvételi szerződésekben rögzített fix energiadíjjal (szerződés szerint elszámolt egységár) (273/2007. Kr. 4-5. §).

AK a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a DBR-ben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és a szerződés-tervezetet a DBR-be felvételt nyert gazdasági szereplők számára az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre (teszi elérhetővé).

AK a részvételi felhívást kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok részeként tájékoztatásul közzéteszi a csatlakozási pontok (idősoros elszámolású telephelyek adatai, profil típusú villamos energia vételezi helyek adatai, kiserőművek) részvételi felhívás feladása időpontjában hatályos adatait. A DBR-ben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó hatályos csatlakozási pont adatokat AK a DBR-be felvételt nyert gazdasági szereplők számára az ajánlattételi felhívások megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2023
Befejezés: 31/12/2025
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 1
Maximális szám: 99
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.

2.) A II.2.9) pont kitöltése technikai okok miatt történt, az AK - a Kbt. 106. § (3) bek.-ben és 107. § (4) bek.-ben foglaltakkal összhangban - nem korlátozza az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

K/1. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

K/2. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell előzetesen igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

K/1-K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezésének benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ESPD III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.

A Kbt. 62. § (1) bek. c), h) és j) pontjai szerinti kizáró okok tekintetében AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1a), (1b) bek.-eiben foglaltakra.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

AK a Kbt. 69. § (7) bek. alapján a részvételre jelentkezőktől kéri a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások) 5 munkanapos határidő tűzésével, mivel AK megítélése szerint az eljárás megfelelő lefolytatásához azok egyéb okból szükségesek. AK az igazolások benyújtására vonatkozó felhívást az EKR-ben a részvételi jelentkezések bontását követően küldi meg azon gazdasági szereplők részére, amelyek a részvételi határidő lejártáig részvételi jelentkezést nyújtottak be. Azon gazdasági szereplők, amelyek a DBR felállítását követően nyújtanak be részvételi jelentkezést, az igazolások benyújtására vonatkozó AK-i felhívást a részvételi jelentkezésük bírálatának időszakában fogják megkapni.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.

Öntisztázás:

A Kbt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő a részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 107. § (8) bekezdésében, valamint (8a)-(8b) bekezdéseiben foglalt előírásokra.

Az előzetes és utólagos igazolásokkal kapcsolatos további részletes információkat a KD tartalmazza.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AK a Kbt. 65. § (2) bek.-ben foglaltak alapján nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt, figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgya olyan tőzsdei termék, amely kizárólag a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott, villamos energia kereskedelemre vonatkozó érvényes engedély birtokában forgalmazható, amelyre tekintettel AK megítélése szerint a teljesítés megfelelősége szempontjából műszaki-szakmai alkalmassági feltétel előírása nem szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AK a Kbt. 65. § (2) bek.-ben foglaltak alapján nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt, figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgya olyan tőzsdei termék, amely kizárólag a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott, villamos energia kereskedelemre vonatkozó érvényes engedély birtokában forgalmazható, amelyre tekintettel AK megítélése szerint a teljesítés megfelelősége szempontjából műszaki-szakmai alkalmassági feltétel előírása nem szükséges.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 41/A. § (3) bek. alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha a KD - az EKR elektronikus űrlapjain kívül - nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozattételhez, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös részvételre jelentkezők képviseletében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi és meghiúsulási kötbér a főbb szerződéses feltételekben és az ajánlattételi szakaszok Közbeszerzési Dokumentumainak részét képező szerződés-tervezetekben részletezettek szerint.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

AK előleget nem fizet. A nyertes gazdasági szereplő az igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. Elszámolás módja: minden hónapban az ÁFA törvény 58. § szerinti időszakos elszámolású számla kibocsátásával, külön a Profilos és külön az Idősoros fogyasztások az Elosztói Engedélyes adatai alapján. Profilos elszámolások havi részszámlázása: a MÉF alapján és éves egyszeri elszámoló számlázással történik. Idősoros fogyasztások elszámolása havi egy elszámoló számlában történik. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, és a nyertes gazdasági szereplő számláit AK tervezetten a számlák kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. AK az árubeszerzés ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5) - (6) és (10)-(11) bekezdései is irányadók.

A teljes ellátás alapú szerződése hatálya alatt AK részére nem számolható el az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerrel (EKR) összefüggésben felmerülő költség.

A részletes feltételeket az ajánlattételi szakaszok Közbeszerzési Dokumentumainak részét képező szerződés-tervezetek tartalmazzák.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

AK a Kbt. 35. §-ának (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé az egyes ajánlattételre irányuló eljárások eredményeként megkötendő szerződések teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

Közös részvételre jelentkezés esetén azonban a részvételi jelentkezésnek meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös részvételre jelentkezés esetén a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.

AK felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös részvételre jelentkezés (az ajánlattételi szakaszokban közös ajánlattétel) esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/09/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Rövidítések:

AK-ajánlatkérő

RJ-részvételre jelentkező

AT-ajánlattevő

AV-alvállalkozó

KD-Közbeszerzési Dokumentumok

KH- Közbeszerzési Hatóság

EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2. A közbeszerzés eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint.

3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/).

4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

5. A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges a részvételi jelentkezés összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.

6. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/részvételre jelentkezők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.

7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35. § (2a) bek.-e és 65. § (12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.

8. AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges a részvételi jelentkezés részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös részvételre jelentkezés esetén valamennyi RJ tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó RJ tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi RJ tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.

9. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

10. Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5) bek., 74. § (3) bek. és 307/2015.(X.27.) Kr. 5. §

11. Részajánlattétel kizárásának indoka: a beszerzés tárgyának jellege és a DBR létrehozásának időpontjában rendelkezésre álló adatok nem teszik lehetővé a részvételi felhívás keretében az eljárás részajánlattételi körökre történő felosztását.

12. AK ajánlati biztosítékot az egyes ajánlattételre irányuló eljárásokban nem fog kikötni.

13. Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. a) pont alapján a legalacsonyabb ár, amelynek indoka: AK igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

AK az ajánlattételi szakaszokban az ajánlatokat a felolvasólapon megadott egyösszegű ajánlati ár alapján fogja értékelni. Az ajánlati árat (ellenszolgáltatás összegét) - az ajánlattételi felhívást kiegészítő KD-ban rögzítetteknek megfelelően - nettó értékben kell megadni és értelmezni. Az egyösszegű ajánlati ár az AK által megadott mennyiség és az AT által meghatározott egységár szorzata.

14. A részvételi jelentkezés érvényességének feltétele, hogy RJ csatolja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott - legalább a részvételi jelentkezés időpontjában érvényes és hatályos - villamos energia kereskedelemre vonatkozó engedélyének egyszerű másolatát.

15. RJ-nek a részvételi jelentkezéséhez csatolt, cégszerűen aláírt nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy ki a mérlegkör felelőse.

Mérlegkörfelelős RJ: részvételi jelentkezéséhez csatolja a MAVIR Zrt.-vel kötött, legalább a részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjában érvényes és hatályos, a RJ nevére szóló mérlegköri szerződését egyszerű másolatban.

Mérlegkörtag kereskedő RJ: részvételi jelentkezéséhez csatolja egyszerű másolatban

- a mérlegkörtagsági szerződését (teljes terjedelemben vagy a mérlegkörtagsági szerződésnek a jogviszony fennálltát, és a mérlegkörtag kereskedő mérlegkör aggregátorként történő eljárásra való jogosultságát igazoló rendelkezéseit tartalmazó kivonatát), és

- a rendszerirányítóval szerződést kötött mérlegkörfelelős cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy RJ mérlegkörtag kereskedőként rendelkezik olyan joggal, hogy a mérlegkörfelelős helyett és nevében eljárva mérlegkörtagsági megállapodást köthet, és

- a nyilatkozó mérlegkörfelelős mérlegköri szerződését.

16. AK a Kbt. 75. § (6) bek.-re tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

17. AK felhívja a figyelmet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendeletben (2022. április 8.) és különösen a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében foglaltakra. RJ-nek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.

18. AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján közli, hogy amennyiben a részvételre jelentkező hiánypótlás keretében a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő (új) gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplő tekintetében biztosítja.

19. A részvételi jelentkezések benyújtása az EKR-en keresztül történik, a részvételi jelentkezés más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) - jogszabályban rögzített esetek kivételével - nincsen lehetőség, és az EKR-en kívül benyújtott részvételi jelentkezés - a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!

20. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. A Kbt. 73. § (3) bek. alapján a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.

Karakterhiány miatt folyt a Vl.4.3) pontban. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/09/27 14:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) pont folyt.:

21. A IV.2.2) pontban meghatározott részvételi határidő a DBR - az első közbeszerzésre vonatkozó ajánlattételi felhívás megküldését megelőző - felállításakor irányadó (Kbt. 107. § (5) bek.). A DBR-hez való csatlakozás lehetősége a DBR fennállása alatt folyamatos, azaz a DBR fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő (részvételre jelentkező) kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely nem áll a kizáró okok hatálya alatt, megfelel az alkalmassági követelményeknek és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését.

22. Az AK felkérésére az ajánlattételi szakaszban a DBR valamennyi résztvevője nyújthat be ajánlatot. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: a DBR létrehozását követően, a DBR fennállásának időtartama alatt folyamatosan. AK a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bek. alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződés-tervezetet a DBR-ben részt vevő AT-k számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.

23. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap 30 naptári napként értendő.

24. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).

25. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 307/2015.(X.27.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.

26. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.

27. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Korossy Emese (00084).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/08/2022