Försäkringsupphandling Fastighetsförsäkring Published by Tenders Electronic Daily

Försäkringsupphandling Fastighetsförsäkring

Application deadline

30.09.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Insurance services
    66510000-8
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Härjegårdar Fastighets Aktiebolag
Box 40
84200 Sveg
Sweden
E-Mail: ulf.munckhammar@proinova.se
Website: http://www.harjegardar.se

assignment

Upphandling av fastighetsförsäkring

Description of procurement /scope of services

Upphandling av fastighetsförsäkring

Project adress

Region (NUTS code): SE322 Jämtlands län
Sveg

Sverige-Sveg: Försäkringar

2022/S 167-474143

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Härjegårdar Fastighets Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556439-6553
Postadress: Box 40
Ort: Sveg
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
Postnummer: 84200
Land: Sverige
Kontaktperson: Ulf Munckhammar
E-post: ulf.munckhammar@proinova.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.harjegardar.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnebxltos&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnebxltos&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Kommunalt bostadsbolag
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Försäkringsupphandling Fastighetsförsäkring

Referensnummer: 22/1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
66510000 Försäkringar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av fastighetsförsäkring

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sveg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av fastighetsförsäkring

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/09/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/03/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/10/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/08/2022