Salon poliisitalo Published by Tenders Electronic Daily

Salon poliisitalo

Application deadline

06.10.2022, 12:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work
    45000000-7
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Senaatti-kiinteistöt
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku
Finland
Tel.: +358 406610141
E-Mail: sami.bruck@senaatti.fi
Website: http://senaatti.fi

assignment

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa projektinjohtourakkana Saloon uutta poliisitaloa. Hankinta toteutetaan kaksivaiheisena - ensimmäisessä vaiheessa halukkaat toimijat ilmoittavat kiinnostuksensa tarjota kohdetta, toisessa vaiheessa tilaaja valitsee enintään viisi vähimmäisvaatimukset täyttävää toimijaa jättämään tarjouksen. Tarkempi selostus hankintamenettelystä on esitetty osallistumishakemuksen asiakirjoissa.
Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa projektinjohtourakkana Saloon uutta poliisitaloa. Hankinta toteutetaan kaksivaiheisena - ensimmäisessä vaiheessa halukkaat toimijat ilmoittavat kiinnostuksensa tarjota kohdetta, toisessa vaiheessa tilaaja valitsee enintään viisi vähimmäisvaatimukset täyttävää...
Show more

Description of procurement /scope of services

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa projektinjohtourakkana Saloon uutta poliisitaloa. Hankinta toteutetaan kaksivaiheisena - ensimmäisessä vaiheessa halukkaat toimijat ilmoittavat kiinnostuksensa tarjota kohdetta, toisessa vaiheessa tilaaja valitsee enintään viisi vähimmäisvaatimukset täyttävää toimijaa jättämään tarjouksen. Tarkempi selostus hankintamenettelystä on esitetty osallistumishakemuksen asiakirjoissa.Hankkeen alustava aikataulu- Osallistumishakemukset ja tarjoajien valinta 09/2022–10/2022 - Tarjoajien turvaselvitys 11/2022- Urakkalaskenta-aika 12/2022- Rakentamispäätös 2/2023- Rakentaminen 5/2023–11/2024
Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa projektinjohtourakkana Saloon uutta poliisitaloa. Hankinta toteutetaan kaksivaiheisena - ensimmäisessä vaiheessa halukkaat toimijat ilmoittavat kiinnostuksensa tarjota kohdetta, toisessa vaiheessa tilaaja valitsee enintään viisi vähimmäisvaatimukset täyttävää...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): FI1C1 Varsinais-Suomi

Suomi-Turku: Rakennustyöt

2022/S 174-488940

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Senaatti-kiinteistöt
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1503388-4
Postiosoite: Itsenäisyydenaukio 2
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI19 Länsi-Suomi
Postinumero: 20800
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sami Brück
Sähköpostiosoite: sami.bruck@senaatti.fi
Puhelin: +358 406610141
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://senaatti.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=6422
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=6422
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Salon poliisitalo

Viitenumero: A13868
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 Rakennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa projektinjohtourakkana Saloon uutta poliisitaloa. Hankinta toteutetaan kaksivaiheisena - ensimmäisessä vaiheessa halukkaat toimijat ilmoittavat kiinnostuksensa tarjota kohdetta, toisessa vaiheessa tilaaja valitsee enintään viisi vähimmäisvaatimukset täyttävää toimijaa jättämään tarjouksen. Tarkempi selostus hankintamenettelystä on esitetty osallistumishakemuksen asiakirjoissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa projektinjohtourakkana Saloon uutta poliisitaloa. Hankinta toteutetaan kaksivaiheisena - ensimmäisessä vaiheessa halukkaat toimijat ilmoittavat kiinnostuksensa tarjota kohdetta, toisessa vaiheessa tilaaja valitsee enintään viisi vähimmäisvaatimukset täyttävää toimijaa jättämään tarjouksen. Tarkempi selostus hankintamenettelystä on esitetty osallistumishakemuksen asiakirjoissa.

Hankkeen alustava aikataulu

- Osallistumishakemukset ja tarjoajien valinta 09/2022–10/2022

- Tarjoajien turvaselvitys 11/2022

- Urakkalaskenta-aika 12/2022

- Rakentamispäätös 2/2023

- Rakentaminen 5/2023–11/2024

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kuvattu hankinta-asiakirjoissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 06/10/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/09/2022