Strategisk partner för ny- och tillbyggnation, EdetHus Published by Tenders Electronic Daily

Strategisk partner för ny- och tillbyggnation, EdetHus

Application deadline

30.09.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
 • Building construction work
  45210000-2
Language

Swedish

Contracting authority / owner

AB EdetHus
Box 1016
46324 LILLA EDET
Sweden
E-Mail: Bodil.sjans@edethus.se
Website: http://www.edethus.se

assignment

AB EdetHus har för den kommande 10-årsperioden en investeringsplan på ca: 1,3miljarder. Som ett första steg i denna plan är avsikten att upphandla en strategisk samverkan bestående av tre projekt. Den totala budgeten uppgår till ca: 200 miljoner och sträcker sig från 2022 – 2024. Vår vision för upphandlingen är att kontraktera en partner som kan hjälpa oss att tillsammans projektera och genomföra våra projekt med bästa resultat.
AB EdetHus har för den kommande 10-årsperioden en investeringsplan på ca: 1,3miljarder. Som ett första steg i denna plan är avsikten att upphandla en strategisk samverkan bestående av tre projekt. Den totala budgeten uppgår till ca: 200 miljoner och sträcker sig från 2022 – 2024. Vår vision...
Show more

Description of procurement /scope of services

AB EdetHus har för den kommande 10-årsperioden en investeringsplan på ca: 1,3miljarder. Som ett första steg i denna plan är avsikten att upphandla en strategisk samverkan bestående av tre projekt. Den totala budgeten uppgår till ca: 200 miljoner och sträcker sig från 2022 – 2024. Vår vision för upphandlingen är att kontraktera en partner som kan hjälpa oss att tillsammans projektera och genomföra våra projekt med bästa resultat.
AB EdetHus har för den kommande 10-årsperioden en investeringsplan på ca: 1,3miljarder. Som ett första steg i denna plan är avsikten att upphandla en strategisk samverkan bestående av tre projekt. Den totala budgeten uppgår till ca: 200 miljoner och sträcker sig från 2022 – 2024. Vår vision...
Show more

Others CPV Codes
 • Construction work for sports facilities
  45212200-8
 • Construction work for school buildings
  45214200-2
 • Construction work for buildings relating to emergency services
  45216120-1
 • Building extension work
  45262800-9
 • Building installation work
  45300000-0
 • Building completion work
  45400000-1
 • Architectural, engineering and planning services
  71240000-2
 • Engineering services
  71300000-1
 • Consultative engineering and construction services
  71310000-4
 • Construction-related services
  71500000-3
 • Construction management services
  71540000-5
 • Construction work for sports facilities
  45212200-8
 • Construction work for school buildings
  45214200-2
 • Construction work for buildings relating to emergency services
  45216120-1
 • Building extension work
  45262800-9
 • Building installation work
  45300000-0
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SE232 Västra Götalands län
Lilla Edet

Sverige-Lilla Edet: Byggnadsanläggning

2022/S 170-480601

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: AB EdetHus
Nationellt registreringsnummer: 556206-2777
Postadress: Box 1016
Ort: LILLA EDET
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 46324
Land: Sverige
Kontaktperson: Bodil Sjans
E-post: Bodil.sjans@edethus.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.edethus.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afccjmiqig&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afccjmiqig&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Strategisk partner för ny- och tillbyggnation, EdetHus

Referensnummer: 22/10
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45210000 Byggnadsanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

AB EdetHus har för den kommande 10-årsperioden en investeringsplan på ca: 1,3miljarder. Som ett första steg i denna plan är avsikten att upphandla en strategisk samverkan bestående av tre projekt. Den totala budgeten

uppgår till ca: 200 miljoner och sträcker sig från 2022 – 2024. Vår vision för upphandlingen är att kontraktera en partner som kan hjälpa oss att tillsammans projektera och genomföra våra projekt med bästa resultat.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45212200 Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar
45214200 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
45216120 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för brand- och räddningstjänst
45262800 Ut- och tillbyggnadsarbeten
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
71240000 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
71300000 Ingenjörstjänster
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71500000 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71540000 Byggteknisk ledning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lilla Edet

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

AB EdetHus har för den kommande 10-årsperioden en investeringsplan på ca: 1,3miljarder. Som ett första steg i denna plan är avsikten att upphandla en strategisk samverkan bestående av tre projekt. Den totala budgeten

uppgår till ca: 200 miljoner och sträcker sig från 2022 – 2024. Vår vision för upphandlingen är att kontraktera en partner som kan hjälpa oss att tillsammans projektera och genomföra våra projekt med bästa resultat.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/12/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/09/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/01/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/10/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/08/2022