Elkraft

Application deadline

02.10.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electricity
    09310000-5
Language

Swedish

Contracting authority / owner

HBV
Box 5199
121 18 Johanneshov
Sweden
E-Mail: emelie.farninger@hbv.se
Website: http://www.hbv.se

assignment

Detta Ramavtal tillgodoser några av HBVs medlemmars behov av elkraft. Detta avtal omfattar leverans och prissättning av el, elcertifikat, ursprungsgarantier och utgår från de behov som Beställaren har gällande leverans av el, till samtliga anläggningar som tillhör Beställaren under leveransperioden. Beställaren erhåller möjlighet att utgående från egen beslutad och specifik prissäkringsstrategi, genomföra prissäkringar av systempris, elområde, elcertifikat och miljövärden löpande.
Detta Ramavtal tillgodoser några av HBVs medlemmars behov av elkraft. Detta avtal omfattar leverans och prissättning av el, elcertifikat, ursprungsgarantier och utgår från de behov som Beställaren har gällande leverans av el, till samtliga anläggningar som tillhör Beställaren under leveransperioden....
Show more

Job / name

Elkraft

Description of procurement /scope of services

Detta Ramavtal tillgodoser några av HBVs medlemmars behov av elkraft. Detta avtal omfattar leverans och prissättning av el, elcertifikat, ursprungsgarantier och utgår från de behov som Beställaren har gällande leverans av el, till samtliga anläggningar som tillhör Beställaren under leveransperioden. Beställaren erhåller möjlighet att utgående från egen beslutad och specifik prissäkringsstrategi, genomföra prissäkringar av systempris, elområde, elcertifikat och miljövärden löpande. Prissäkringar ska erbjudas ner till minsta volym om 0,01 MW samt övrigt utifrån de löptider och kontrakt som finns noterade på Nasdaq OMX eller motsvarande. Leverantören förbinder sig att löpande rapportera både totala kostnader och samtliga ingående kostnadsparametrar, kostnadsprognoser samt känslighetsanalyser baserat på Beställarens aktuella portföljstatus. Ramavtalet omfattar balansansvar för Beställararens nettobehov av fysisk elkraft. Beställararen åtar sig att betala för levererade tjänster enligt villkoren i detta Ramavtal. Det är av väsentlig betydelse för Beställararen att leverantörens prissättning är transparent och tydlig i relation till marknadspriserna.
Detta Ramavtal tillgodoser några av HBVs medlemmars behov av elkraft. Detta avtal omfattar leverans och prissättning av el, elcertifikat, ursprungsgarantier och utgår från de behov som Beställaren har gällande leverans av el, till samtliga anläggningar som tillhör Beställaren under leveransperioden....
Show more

Others CPV Codes
  • Electricity distribution and related services
    65300000-6
Project adress

Region (NUTS code): SE SVERIGE
Sverige

Sverige-Johanneshov: Elektricitet

2022/S 169-476477

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: HBV
Nationellt registreringsnummer: 702000-9226
Postadress: Box 5199
Ort: Johanneshov
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 121 18
Land: Sverige
Kontaktperson: Emelie Färninger
E-post: emelie.farninger@hbv.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.hbv.se
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afccistqtq&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afccistqtq&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Inköpscentral
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Elkraft

Referensnummer: 23-134
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
09310000 Elektricitet
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta Ramavtal tillgodoser några av HBVs medlemmars behov av elkraft. Detta avtal omfattar leverans och prissättning av el, elcertifikat, ursprungsgarantier och utgår från de behov som Beställaren har gällande leverans av el, till samtliga anläggningar som tillhör Beställaren under leveransperioden. Beställaren erhåller möjlighet att utgående från egen beslutad och specifik prissäkringsstrategi, genomföra prissäkringar av systempris, elområde, elcertifikat och miljövärden löpande.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 20
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Elkraft

Del nr: 1-20
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
65300000 Eldistribution och tillhörande tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta Ramavtal tillgodoser några av HBVs medlemmars behov av elkraft. Detta avtal omfattar leverans och prissättning av el, elcertifikat, ursprungsgarantier och utgår från de behov som Beställaren har gällande leverans av el, till samtliga anläggningar som tillhör Beställaren under leveransperioden. Beställaren erhåller möjlighet att utgående från egen beslutad och specifik prissäkringsstrategi, genomföra prissäkringar av systempris, elområde, elcertifikat och miljövärden löpande. Prissäkringar ska erbjudas ner till minsta volym om 0,01 MW samt övrigt utifrån de löptider och kontrakt som finns noterade på Nasdaq OMX eller motsvarande. Leverantören förbinder sig att löpande rapportera både totala kostnader och samtliga ingående kostnadsparametrar, kostnadsprognoser samt känslighetsanalyser baserat på Beställarens aktuella portföljstatus. Ramavtalet omfattar balansansvar för Beställararens nettobehov av fysisk elkraft. Beställararen åtar sig att betala för levererade tjänster enligt villkoren i detta Ramavtal. Det är av väsentlig betydelse för Beställararen att leverantörens prissättning är transparent och tydlig i relation till marknadspriserna.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/10/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Rumänska, Italienska, Isländska, Iriska, Nederländska, Grekiska, Franska, Finska, Estniska, Engelska, Danska, Bulgariska, Ungerska, Tyska, Tjeckiska , Svenska, Spanska, Slovenska, Slovakiska, Portugisiska, Maltesiska, Litauiska, Lettiska, Kroatiska, Polska, Norska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/04/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/10/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/08/2022