Färskt bröd och konditorivaror Published by Tenders Electronic Daily

Färskt bröd och konditorivaror

Application deadline

07.10.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Bread products, fresh pastry goods and cakes
  15810000-9
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun
43481 KUNGSBACKA
Sweden
E-Mail: cecilia.aberg@kungsbacka.se
Website: http://www.kungsbacka.se

assignment

Upphandlingen avser köp av färskt bröd och konditorivaror till kommunens samtliga förvaltningar.

Description of procurement /scope of services

Upphandlingen avser köp av färskt bröd och konditorivaror till kommunens samtliga förvaltningar.

Others CPV Codes
 • Bread products
  15811000-6
 • Bread
  15811100-7
 • Crumpets
  15811400-0
 • Cakes
  15812200-5
Project adress

Region (NUTS code): SE231 Hallands län
Kungsbacka

Sverige-Kungsbacka: Brödprodukter, färska bakverk och kakor

2022/S 174-489670

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kungsbacka kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1256
Postadress: Kungsbacka kommun
Ort: KUNGSBACKA
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 43481
Land: Sverige
Kontaktperson: Cecilia Åberg
E-post: cecilia.aberg@kungsbacka.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kungsbacka.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afoitovsoy&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afoitovsoy&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Färskt bröd och konditorivaror

Referensnummer: 22/75
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15810000 Brödprodukter, färska bakverk och kakor
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser köp av färskt bröd och konditorivaror till kommunens samtliga förvaltningar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15811000 Brödprodukter
15811100 Bröd
15811400 Tekakor (”crumpets”)
15812200 Mjuka kakor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kungsbacka

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser köp av färskt bröd och konditorivaror till kommunens samtliga förvaltningar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/12/2022
Slut: 30/11/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/10/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/03/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/10/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/09/2022