Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma po spodaj navedenih 17 sklopih Published by Tenders Electronic Daily

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma po spodaj navedenih 17 sklopih

Application deadline

12.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Language

Slovenian

Contracting authority / owner

Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000 Ljubljana
Slovenia
Tel.: +386 14700055
E-Mail: alojzija.korbar@zgs.si
Website: http://www.zgs.si/

assignment

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma po spodaj navedenih 17 sklopih

Lots 1

Job / name

1 koruza vrečena LPN Ljubljanski vrh

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Ljubljanski vrh Mirke 12, 1360 Vrhnika

Lots 2

Job / name

2 koruza vrečena LPN Jelen

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Jelen Mašun, 6253 Knežak

Lots 3

Job / name

3 koruza vrečena LPN Snežnik KR

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Snežnik KR Iskrba, 1338 Kočevska Reka

Lots 4

Job / name

4 koruza vrečena LPN Žitna gora

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Žitna Gora Stari Log 1, 1332 Stara Cerkev

Lots 5

Job / name

5 koruza vrečena LPN Pohorje

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Pohorje hladilnica Osankarica, 2317 Oplotnica

Lots 6

Job / name

6 koruza vrečena LPN Kompas Peskovci

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Kompas Peskovci, Peskovci 22A, 9204 Šalovci

Lots 7

Job / name

7 koruza vrečena LPN Kozorog Kamnik

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Kozorog Kamnik Pot na Poljane 1, 1240 Kamnik

Lots 8

Job / name

8 koruza razsuta LPN Medved

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Medved; Kočevje Stari Log - Smuka, 1332 Stara Cerkev

Lots 9

Job / name

9 koruza razsuta LPN Fazan Beltinci

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Fazan Beltinci; Beltinci Štefana Kovača 24, 9231 Beltinci

Lots 10

Job / name

10 pšenica zrnje ali lom LPN Fazan Beltinci

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Fazan Beltinci; Beltinci Štefana Kovača 24, 9231 Beltinci

Lots 11

Job / name

11 krmilna moka LPN Fazan Beltinci

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Fazan Beltinci; Beltinci Štefana Kovača 24, 9231 Beltinci

Lots 12

Job / name

12 soja tropine LPN Fazan Beltinci

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Fazan Beltinci; Beltinci Štefana Kovača 24, 9231 Beltinci

Lots 13

Job / name

13 starter za fazane LPN Fazan Beltinci

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Fazan Beltinci; Beltinci Štefana Kovača 24, 9231 Beltinci

Lots 14

Job / name

14 grover za fazane LPN Fazan Beltinci

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Fazan Beltinci; Beltinci Štefana Kovača 24, 9231 Beltinci

Lots 15

Job / name

15 ječmen razsut LPN Medved

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Medved; Kočevje Stari Log - Smuka, 1332 Stara Cerkev

Lots 16

Job / name

16 koruzno-ječmenov zdrob LPN Medved

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Medved; Kočevje Stari Log - Smuka, 1332 Stara Cerkev

Lots 17

Job / name

17 krma za fazanke nesnice LPN Fazan Beltinci

Description of procurement /scope of services

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

Others CPV Codes
 • Cereals and potatoes
  03210000-6
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
LPN Fazan Beltinci; Beltinci Štefana Kovača 24, 9231 Beltinci

Slovenija-Ljubljana: Žita in krompir

2022/S 174-490304

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zavod za gozdove Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 5786380000
Poštni naslov: Večna pot 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Alojzija Korbar Tacar
E-naslov: alojzija.korbar@zgs.si
Telefon: +386 14700055
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zgs.si/
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/456716/Razpisna_dokumentacija_Krma_2022-40.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17833
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma po spodaj navedenih 17 sklopih

Referenčna številka dokumenta: JN-17833 (430-1266/2022)
II.1.2)Glavna koda CPV
03210000 Žita in krompir
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma po spodaj navedenih 17 sklopih

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 17
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 17
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

1 koruza vrečena LPN Ljubljanski vrh

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Ljubljanski vrh Mirke 12, 1360 Vrhnika

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

2 koruza vrečena LPN Jelen

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Jelen Mašun, 6253 Knežak

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

3 koruza vrečena LPN Snežnik KR

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Snežnik KR Iskrba, 1338 Kočevska Reka

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

4 koruza vrečena LPN Žitna gora

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Žitna Gora Stari Log 1, 1332 Stara Cerkev

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

5 koruza vrečena LPN Pohorje

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Pohorje hladilnica Osankarica, 2317 Oplotnica

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

6 koruza vrečena LPN Kompas Peskovci

Št. sklopa: 6
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Kompas Peskovci, Peskovci 22A, 9204 Šalovci

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

7 koruza vrečena LPN Kozorog Kamnik

Št. sklopa: 7
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Kozorog Kamnik Pot na Poljane 1, 1240 Kamnik

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

8 koruza razsuta LPN Medved

Št. sklopa: 8
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Medved; Kočevje Stari Log - Smuka, 1332 Stara Cerkev

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

9 koruza razsuta LPN Fazan Beltinci

Št. sklopa: 9
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Fazan Beltinci; Beltinci Štefana Kovača 24, 9231 Beltinci

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

10 pšenica zrnje ali lom LPN Fazan Beltinci

Št. sklopa: 10
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Fazan Beltinci; Beltinci Štefana Kovača 24, 9231 Beltinci

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

11 krmilna moka LPN Fazan Beltinci

Št. sklopa: 11
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Fazan Beltinci; Beltinci Štefana Kovača 24, 9231 Beltinci

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

12 soja tropine LPN Fazan Beltinci

Št. sklopa: 12
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Fazan Beltinci; Beltinci Štefana Kovača 24, 9231 Beltinci

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

13 starter za fazane LPN Fazan Beltinci

Št. sklopa: 13
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Fazan Beltinci; Beltinci Štefana Kovača 24, 9231 Beltinci

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

14 grover za fazane LPN Fazan Beltinci

Št. sklopa: 14
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Fazan Beltinci; Beltinci Štefana Kovača 24, 9231 Beltinci

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

15 ječmen razsut LPN Medved

Št. sklopa: 15
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Medved; Kočevje Stari Log - Smuka, 1332 Stara Cerkev

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

16 koruzno-ječmenov zdrob LPN Medved

Št. sklopa: 16
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Medved; Kočevje Stari Log - Smuka, 1332 Stara Cerkev

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

17 krma za fazanke nesnice LPN Fazan Beltinci

Št. sklopa: 17
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03210000 Žita in krompir
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

LPN Fazan Beltinci; Beltinci Štefana Kovača 24, 9231 Beltinci

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava različnih vrst žit, letnik 2022, 2023 oz. na osnovi teh pripravljena krma

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Po razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo upoštevati tudi vse odgovore naročnika na PJN.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Po razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo upoštevati tudi vse odgovore naročnika na PJN.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Po razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo upoštevati tudi vse odgovore naročnika na PJN.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Po razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo upoštevati tudi vse odgovore naročnika na PJN.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 12/10/2022
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 12/10/2022
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

portal e-JN

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://www.enarocanje.si.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.09.2022 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Zavod za gozdove Slovenije
Poštni naslov: Večna pot 2
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
06/09/2022