Inchiriere de autovehicule pe termen lung prin leasing operational, inclusiv fleet management pentru E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Banat SA, E- Distributie Dobrogea SA Published by Tenders Electronic Daily

Inchiriere de autovehicule pe termen lung prin leasing operational, inclusiv fleet management pentru E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Banat SA, E- Distributie Dobrogea SA

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/25388053/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Motor vehicles
    34100000-8
Language

Romanian

Contracting authority / owner

E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Strada: Mircea Vodă, nr. 30
030667 Bucuresti
Romania
Tel.: +4 0724334271
E-Mail: georgiana.petrea@enel.com
Website: www.enel.ro

assignment

Inchiriere de autovehicule pe termen lung prin leasing operational, inclusiv fleet management pentru E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Banat SA, E- Distributie Dobrogea SA;Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 19 zile.Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita stabilita in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor - conform art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.
Inchiriere de autovehicule pe termen lung prin leasing operational, inclusiv fleet management pentru E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Banat SA, E- Distributie Dobrogea SA;Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 19 zile.Entitatea...
Show more

România-București: Autovehicule

2022/S 177-502361

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 161-459919)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14507322
Adresă: Strada: Mircea Vodă, nr. 30
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030667
Țară: România
Persoană de contact: Georgiana Petrea
E-mail: georgiana.petrea@enel.com
Telefon: +4 0724334271
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.enel.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Inchiriere de autovehicule pe termen lung prin leasing operational, inclusiv fleet management pentru E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Banat SA, E- Distributie Dobrogea SA

Număr de referinţă: PDA0000178866
II.1.2)Cod CPV principal
34100000 Autovehicule
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Inchiriere de autovehicule pe termen lung prin leasing operational, inclusiv fleet management pentru E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Banat SA, E- Distributie Dobrogea SA;

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 19 zile.

Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita stabilita in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor - conform art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 161-459919

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 26/09/2022
A se citi:
Data: 06/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 26/09/2022
A se citi:
Data: 06/10/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 26/01/2023
A se citi:
Data: 06/02/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: