Behandling af farligt affald - Thisted Kommune - 2022 Published by Tenders Electronic Daily

Behandling af farligt affald - Thisted Kommune - 2022

Application deadline

11.10.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services
    90520000-8
Language

Danish

Contracting authority / owner

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
Denmark
Tel.: +45 99171717
E-Mail: hjmh@thisted.dk
Website: https://www.thisted.dk

assignment

Orientering Thisted Kommune skal ifm. affaldsindsamlingen i kommunen have udført opgaven ”afhentning og behandling af farligt affald”.Thisted Kommune har pr. 1 kvartal 2021 ca. 43.160 indbyggere. Thisted Kommune har p.t. i alt 26.227 adresser. Af disse er ca. 3.700 sommerhuse, der primært er placeret langs vestkysten. Thisted Kommune dækker et samlet areal på ca. 1.074 km².Thisted Kommune forventer at indkøbe ca. 30.000 kasser med et volumen på 21-25 liter til farligt affald, som udleveres til borgerne. Til orientering er størrelsen på disse kasser: højde 300 mm, bredde 400 mm og dybde 280 mm.Indsamlingsrenovatøren indsamler ved husstande og afleverer kasserne på omlasteanlæg/genbrugscenter, hvorfra Leverandøren skal afhente dem.Der vil i kontraktperioden blive bygget et nyt omlasteanlæg i Thisted Kommune, som skal anvendes i forbindelse med nærværende opgave, når dette står klar.Thisted Kommune lægger vægt på høj kvalitet og stor professionalisme i planlægning og udførelse af opgaven.Thisted Kommune ønsker en høj kvalitet og et godt og konstruktivt samarbejde.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (Bilag 1) og Tilbudslisten (Bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Tilbudsgiver skal orientere sig om vej- og adgangsforholdene i Thisted Kommune inden afgivelse af tilbud. Arbejdet udbydes for en periode på 5 år fra den 01.11.2022 til den 31.10.2027 med option for ordregiver på forlængelse af kontrakten i 2 x 1 år. Opgaven er en samlet opgave og ordregiver indgår kontrakt med én Renovatør.Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter. Begrundelse for ikke at udbyde særskilte delkontrakter: Ordregivers intention med kontrakten er at gøre denne så strømlinet som muligt for fagpersonalet. Herved sikres den bedste økonomi for ordregiver, samt driftsmæssige fordele, for såvel brugere som i kontraktadministration, der ikke kan opnås ved opdeling i delkontrakter.I forbindelse med udbuddet vil den vindende tilbudsgiver overlades personoplysninger om borgere og derfor indgås der en skriftlig Hemmeligholdelsesaftale mellem den vindende tilbudsgiver og ordregiver - Bilag 4 Hemmeligholdelsesaftale - NDA - Non Disclosure Agreement.
Orientering Thisted Kommune skal ifm. affaldsindsamlingen i kommunen have udført opgaven ”afhentning og behandling af farligt affald”.Thisted Kommune har pr. 1 kvartal 2021 ca. 43.160 indbyggere. Thisted Kommune har p.t. i alt 26.227 adresser. Af disse er ca. 3.700 sommerhuse, der primært er placeret...
Show more

Description of procurement /scope of services

Orientering Thisted Kommune skal ifm. affaldsindsamlingen i kommunen have udført opgaven ”afhentning og behandling af farligt affald”.Thisted Kommune har pr. 1 kvartal 2021 ca. 43.160 indbyggere. Thisted Kommune har p.t. i alt 26.227 adresser. Af disse er ca. 3.700 sommerhuse, der primært er placeret langs vestkysten. Thisted Kommune dækker et samlet areal på ca. 1.074 km².Thisted Kommune forventer at indkøbe ca. 30.000 kasser med et volumen på 21-25 liter til farligt affald, som udleveres til borgerne. Til orientering er størrelsen på disse kasser: højde 300 mm, bredde 400 mm og dybde 280 mm.Indsamlingsrenovatøren indsamler ved husstande og afleverer kasserne på omlasteanlæg/genbrugscenter, hvorfra Leverandøren skal afhente dem.Der vil i kontraktperioden blive bygget et nyt omlasteanlæg i Thisted Kommune, som skal anvendes i forbindelse med nærværende opgave, når dette står klar.Thisted Kommune lægger vægt på høj kvalitet og stor professionalisme i planlægning og udførelse af opgaven.Thisted Kommune ønsker en høj kvalitet og et godt og konstruktivt samarbejde.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (Bilag 1) og Tilbudslisten (Bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Tilbudsgiver skal orientere sig om vej- og adgangsforholdene i Thisted Kommune inden afgivelse af tilbud. Arbejdet udbydes for en periode på 5 år fra den 01.11.2022 til den 31.10.2027 med option for ordregiver på forlængelse af kontrakten i 2 x 1 år. Opgaven er en samlet opgave og ordregiver indgår kontrakt med én Renovatør.Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter. Begrundelse for ikke at udbyde særskilte delkontrakter: Ordregivers intention med kontrakten er at gøre denne så strømlinet som muligt for fagpersonalet. Herved sikres den bedste økonomi for ordregiver, samt driftsmæssige fordele, for såvel brugere som i kontraktadministration, der ikke kan opnås ved opdeling i delkontrakter.I forbindelse med udbuddet vil den vindende tilbudsgiver overlades personoplysninger om borgere og derfor indgås der en skriftlig Hemmeligholdelsesaftale mellem den vindende tilbudsgiver og ordregiver - Bilag 4 Hemmeligholdelsesaftale - NDA - Non Disclosure Agreement.
Orientering Thisted Kommune skal ifm. affaldsindsamlingen i kommunen have udført opgaven ”afhentning og behandling af farligt affald”.Thisted Kommune har pr. 1 kvartal 2021 ca. 43.160 indbyggere. Thisted Kommune har p.t. i alt 26.227 adresser. Af disse er ca. 3.700 sommerhuse, der primært er placeret...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): DK050 Nordjylland

Danmark-Thisted: Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald

2022/S 177-501377

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Kommune
CVR-nummer: 29189560
Postadresse: Asylgade 30
By: Thisted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Hansen
E-mail: hjmh@thisted.dk
Telefon: +45 99171717
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.thisted.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/thistedkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=120388
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Behandling af farligt affald - Thisted Kommune - 2022

Sagsnr.: 120388
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90520000 Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Orientering Thisted Kommune skal ifm. affaldsindsamlingen i kommunen have udført opgaven ”afhentning og behandling af farligt affald”.Thisted Kommune har pr. 1 kvartal 2021 ca. 43.160 indbyggere. Thisted Kommune har p.t. i alt 26.227 adresser. Af disse er ca. 3.700 sommerhuse, der primært er placeret langs vestkysten. Thisted Kommune dækker et samlet areal på ca. 1.074 km².Thisted Kommune forventer at indkøbe ca. 30.000 kasser med et volumen på 21-25 liter til farligt affald, som udleveres til borgerne. Til orientering er størrelsen på disse kasser: højde 300 mm, bredde 400 mm og dybde 280 mm.Indsamlingsrenovatøren indsamler ved husstande og afleverer kasserne på omlasteanlæg/genbrugscenter, hvorfra Leverandøren skal afhente dem.Der vil i kontraktperioden blive bygget et nyt omlasteanlæg i Thisted Kommune, som skal anvendes i forbindelse med nærværende opgave, når dette står klar.Thisted Kommune lægger vægt på høj kvalitet og stor professionalisme i planlægning og udførelse af opgaven.Thisted Kommune ønsker en høj kvalitet og et godt og konstruktivt samarbejde.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (Bilag 1) og Tilbudslisten (Bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Tilbudsgiver skal orientere sig om vej- og adgangsforholdene i Thisted Kommune inden afgivelse af tilbud. Arbejdet udbydes for en periode på 5 år fra den 01.11.2022 til den 31.10.2027 med option for ordregiver på forlængelse af kontrakten i 2 x 1 år. Opgaven er en samlet opgave og ordregiver indgår kontrakt med én Renovatør.Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter. Begrundelse for ikke at udbyde særskilte delkontrakter: Ordregivers intention med kontrakten er at gøre denne så strømlinet som muligt for fagpersonalet. Herved sikres den bedste økonomi for ordregiver, samt driftsmæssige fordele, for såvel brugere som i kontraktadministration, der ikke kan opnås ved opdeling i delkontrakter.I forbindelse med udbuddet vil den vindende tilbudsgiver overlades personoplysninger om borgere og derfor indgås der en skriftlig Hemmeligholdelsesaftale mellem den vindende tilbudsgiver og ordregiver - Bilag 4 Hemmeligholdelsesaftale - NDA - Non Disclosure Agreement.<br>

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 775 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Orientering Thisted Kommune skal ifm. affaldsindsamlingen i kommunen have udført opgaven ”afhentning og behandling af farligt affald”.Thisted Kommune har pr. 1 kvartal 2021 ca. 43.160 indbyggere. Thisted Kommune har p.t. i alt 26.227 adresser. Af disse er ca. 3.700 sommerhuse, der primært er placeret langs vestkysten. Thisted Kommune dækker et samlet areal på ca. 1.074 km².Thisted Kommune forventer at indkøbe ca. 30.000 kasser med et volumen på 21-25 liter til farligt affald, som udleveres til borgerne. Til orientering er størrelsen på disse kasser: højde 300 mm, bredde 400 mm og dybde 280 mm.Indsamlingsrenovatøren indsamler ved husstande og afleverer kasserne på omlasteanlæg/genbrugscenter, hvorfra Leverandøren skal afhente dem.Der vil i kontraktperioden blive bygget et nyt omlasteanlæg i Thisted Kommune, som skal anvendes i forbindelse med nærværende opgave, når dette står klar.Thisted Kommune lægger vægt på høj kvalitet og stor professionalisme i planlægning og udførelse af opgaven.Thisted Kommune ønsker en høj kvalitet og et godt og konstruktivt samarbejde.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (Bilag 1) og Tilbudslisten (Bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Tilbudsgiver skal orientere sig om vej- og adgangsforholdene i Thisted Kommune inden afgivelse af tilbud. Arbejdet udbydes for en periode på 5 år fra den 01.11.2022 til den 31.10.2027 med option for ordregiver på forlængelse af kontrakten i 2 x 1 år. Opgaven er en samlet opgave og ordregiver indgår kontrakt med én Renovatør.Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter. Begrundelse for ikke at udbyde særskilte delkontrakter: Ordregivers intention med kontrakten er at gøre denne så strømlinet som muligt for fagpersonalet. Herved sikres den bedste økonomi for ordregiver, samt driftsmæssige fordele, for såvel brugere som i kontraktadministration, der ikke kan opnås ved opdeling i delkontrakter.I forbindelse med udbuddet vil den vindende tilbudsgiver overlades personoplysninger om borgere og derfor indgås der en skriftlig Hemmeligholdelsesaftale mellem den vindende tilbudsgiver og ordregiver - Bilag 4 Hemmeligholdelsesaftale - NDA - Non Disclosure Agreement.<br>

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 775 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

24 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Udelukkelse og egnethedDet fremgår af udbudsloven, at en ordregiver skal kræve, at en tilbudsgiver udfylder det fælles europæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse.ESPD’et er tilbudsgivers ”egen-erklæring”, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde samt opfylder egnethedskravene til udbuddet. Udelukkelsesgrundene fremgår alene af ESPD’et.Nærmere oplysning om ESPD findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2020/20203108-espd-det-faelles-europaeiske-udbudsdokument/Besvarelsen af ESPD-dokumentet foregår som den øvrige tilbudsgivning via Comdia.com.Inden tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning, skal den tilbudsgiver som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD’et, jf. udbudsloven § 151, stk. 1. Det fremgår hvilken dokumentation, der skal fremsendes. Indhentning af denne dokumentation er ikke besked om tildeling, men udelukkende for at berigtige de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et.Dokumentation for Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen inden for 12 måneder fra anmodning herom eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere Vejledning til at få attesten kan findes på nedenstående link:https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest<br&gt;

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/10/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2022