Dynamiskt inköpssystem avseende IT-konsulttjänster Published by Tenders Electronic Daily

Dynamiskt inköpssystem avseende IT-konsulttjänster

Application deadline

24.05.2030, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Systems and technical consultancy services
  72220000-3
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Akademiska Hus Aktiebolag
Box 483
401 27 Göteborg
Sweden
E-Mail: Christoffer.Book@akademiskahus.se
Website: http://www.akademiskahus.se

assignment

Akademiska Hus inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende IT-konsulttjänster.Inom ramen för det dynamiska inköpssystemet kommer kontrakt tilldelas avseende IT-konsulttjänster, vilket kan avse både resurskonsulttjänster och uppdragskonsulttjänster.

Description of procurement /scope of services

Akademiska Hus inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende IT-konsulttjänster.Inom ramen för det dynamiska inköpssystemet kommer kontrakt tilldelas avseende IT-konsulttjänster, vilket kan avse både resurskonsulttjänster och uppdragskonsulttjänster.

Others CPV Codes
 • Systems and technical consultancy services
  72220000-3
 • Information technology services
  72222300-0
 • Systems support services
  72253200-5
 • Software-related services
  72260000-5
 • Software support services
  72261000-2
 • Computer support services
  72610000-9
 • Technical computer support services
  72611000-6
 • Systems and technical consultancy services
  72220000-3
 • Information technology services
  72222300-0
 • Systems support services
  72253200-5
 • Software-related services
  72260000-5
 • Software support services
  72261000-2
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SE SVERIGE

Sverige-Göteborg: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

2022/S 105-293456

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Akademiska Hus Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556459-9156
Postadress: Box 483
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 401 27
Land: Sverige
Kontaktperson: Christoffer Böök
E-post: Christoffer.Book@akademiskahus.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.akademiskahus.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeybwwdvn&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeybwwdvn&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Statligt fastighetsbolag

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem avseende IT-konsulttjänster

Referensnummer: 22/51
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Akademiska Hus inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende IT-konsulttjänster.

Inom ramen för det dynamiska inköpssystemet kommer kontrakt tilldelas avseende IT-konsulttjänster, vilket kan avse både resurskonsulttjänster och uppdragskonsulttjänster.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72222300 IT-tjänster
72253200 Stödtjänster för system
72260000 Programrelaterade tjänster
72261000 Stödtjänster för programvara
72610000 Datastöd
72611000 Tekniskt datastöd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Akademiska Hus inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende IT-konsulttjänster.

Inom ramen för det dynamiska inköpssystemet kommer kontrakt tilldelas avseende IT-konsulttjänster, vilket kan avse både resurskonsulttjänster och uppdragskonsulttjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 24/05/2030
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/05/2030
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 26/06/2030

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/05/2022