Dodávky spotřebního materiálu pro PCR diagnostiku vybraných pohlavně přenosných nemocí (STD) s výpůjčkou analytického systému Published by Tenders Electronic Daily

Dodávky spotřebního materiálu pro PCR diagnostiku vybraných pohlavně přenosných nemocí (STD) s výpůjčkou analytického systému

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/88254866/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Laboratory reagents
    33696500-0
Language

Czech

Contracting authority / owner

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 499/2
128 00 Praha 2
Czechia
Tel.: +420 224962566
E-Mail: jacqueline.danhelova@vfn.cz
Website: https://www.vfn.cz

assignment

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro stanovení nukleových kyselin vybraných patogenů v diagnostice pohlavně přenosných nemocí (STD) (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet. Více viz zadávací podmínky.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro stanovení nukleových kyselin vybraných patogenů v diagnostice pohlavně přenosných nemocí (STD) (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění...
Show more

Česko-Praha: Laboratorní činidla

2022/S 184-519293

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 169-476402)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Národní identifikační číslo: 00064165
Poštovní adresa: U Nemocnice 499/2
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 128 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jacqueline Daňhelová
E-mail: jacqueline.danhelova@vfn.cz
Tel.: +420 224962566
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.vfn.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávky spotřebního materiálu pro PCR diagnostiku vybraných pohlavně přenosných nemocí (STD) s výpůjčkou analytického systému

Spisové číslo: VZ 94/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
33696500 Laboratorní činidla
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro stanovení nukleových kyselin vybraných patogenů v diagnostice pohlavně přenosných nemocí (STD) (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet. Více viz zadávací podmínky.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/09/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 169-476402

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 06/10/2022
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 21/10/2022
Místní čas: 11:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 06/10/2022
Místní čas: 11:05
Má být:
Datum: 21/10/2022
Místní čas: 11:05
VII.2)Další dodatečné informace: