„Instalace FVE s akumulací v areálu DevelopTEC Hodonín s.r.o.“ Published by Tenders Electronic Daily

„Instalace FVE s akumulací v areálu DevelopTEC Hodonín s.r.o.“

Application deadline

17.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Accumulators, primary cells and primary batteries
  31400000-0
Language

Czech

Contracting authority / owner

DevelopTEC Hodonín, s.r.o.
Sokolovská 394/17
18600 Praha
Czechia
Tel.: +420 731130295
E-Mail: steinbauer@advientender.cz
Website: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=695370&typ=PLATNY

assignment

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zapojení fotovoltaických elektráren na střechy objektů průmyslového areálu v Hodoníně, instalace kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalace střídačů. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka, instalace a zapojení bateriového systému, který bude připojený k místní lokální distribuční soustavě. Předmětem plnění je osazení fotovoltaických panelů na střechy areálu společnosti DevelopTEC Hodonín, s.r.o. o celkovém výkonu 588 kWp (tolerance +- 2 kWp) a akumulace je uvažována o nominální kapacitě 2900 kWh a maximálně 2940 kWh.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zapojení fotovoltaických elektráren na střechy objektů průmyslového areálu v Hodoníně, instalace kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalace střídačů. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka, instalace...
Show more

Description of procurement /scope of services

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zapojení fotovoltaických elektráren na střechy objektů průmyslového areálu v Hodoníně, instalace kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalace střídačů. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka, instalace a zapojení bateriového systému, který bude připojený k místní lokální distribuční soustavě. Předmětem plnění je osazení fotovoltaických panelů na střechy areálu společnosti DevelopTEC Hodonín, s.r.o. o celkovém výkonu 588 kWp (tolerance +- 2 kWp) a akumulace je uvažována o nominální kapacitě 2900 kWh a maximálně 2940 kWh. Zadavatel má k dispozici smlouvu o připojení FVE k distribuční soustavě. Součástí zakázky je také dodání monitorovacího systému FVE včetně jeho zprovoznění a zpracování dokumentace skutečného stavu. Řídící a monitorovací systém bateriového uložiště bude připraven na pokrytí zvýšených nároků na energetický odběr během čtvrthodinového maxima (tzv. peak shaving), spolupráci s obnovitelnými zdroji nebo klasickými výrobními zdroji a na služby pro provozovatele lokální distribuční soustavy. Vyrobená elektrická energie bude sloužit k částečnému pokrytí spotřeby stávajícího odběrného místa s možností dodávky případných přebytků do distribuční soustavy. Uložiště elektrické energie bude využíváno pro zlepšení energetické bilance celého areálu.Bližší specifikace předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace. Součástí dodávky jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání. Nabízené technologie musí být nové a nepoužité a musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat dotčeným normativům. K technologiím musí být dodány návody k obsluze v českém jazyce a provedeno zaškolení obsluhy.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zapojení fotovoltaických elektráren na střechy objektů průmyslového areálu v Hodoníně, instalace kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalace střídačů. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka, instalace...
Show more

Others CPV Codes
 • Solar photovoltaic modules
  09331200-0
 • Solar installation
  09332000-5
 • Construction work for power plant
  45251100-2
 • Electrical installation work
  45310000-3
 • Electrical fitting work
  45311200-2
 • Solar photovoltaic modules
  09331200-0
 • Solar installation
  09332000-5
 • Construction work for power plant
  45251100-2
 • Electrical installation work
  45310000-3
 • Electrical fitting work
  45311200-2
Show more
Project adress

Region (NUTS code): CZ064 Jihomoravský kraj
ul. Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, katastrální území Hodonín [640417], konkrétně parcelní čísla: p.č. st. 458/1, p. č. st. 458/3 (budova č. 7), p. č. st. 1362 (budova č. 23 a 24), p. č. st. 9574 (b

Česko-Praha: Akumulátory, galvanické články a baterie

2022/S 182-514350

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: DevelopTEC Hodonín, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28536215
Poštovní adresa: Sokolovská 394/17
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 18600
Země: Česko
Kontaktní osoba: Advien tender s.r.o., Mgr. Ondřej Steinbauer
E-mail: steinbauer@advientender.cz
Tel.: +420 731130295
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=695370&typ=PLATNY
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/developTEC
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/profil/developTEC
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/profil/developTEC
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: Dotovaný zadavatel
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„Instalace FVE s akumulací v areálu DevelopTEC Hodonín s.r.o.“

II.1.2)Hlavní kód CPV
31400000 Akumulátory, galvanické články a baterie
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zapojení fotovoltaických elektráren na střechy objektů průmyslového areálu v Hodoníně, instalace kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalace střídačů. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka, instalace a zapojení bateriového systému, který bude připojený k místní lokální distribuční soustavě. Předmětem plnění je osazení fotovoltaických panelů na střechy areálu společnosti DevelopTEC Hodonín, s.r.o. o celkovém výkonu 588 kWp (tolerance +- 2 kWp) a akumulace je uvažována o nominální kapacitě 2900 kWh a maximálně 2940 kWh.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 62 312 702.64 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45311200 Instalace a montáž elektrických zařízení
09331200 Solární fotovoltaické moduly
09332000 Instalace a montáž solárních zařízení
45251100 Výstavba elektráren
45310000 Elektroinstalační práce
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

ul. Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, katastrální území Hodonín [640417], konkrétně parcelní čísla: p.č. st. 458/1, p. č. st. 458/3 (budova č. 7), p. č. st. 1362 (budova č. 23 a 24), p. č. st. 9574 (b

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zapojení fotovoltaických elektráren na střechy objektů průmyslového areálu v Hodoníně, instalace kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalace střídačů. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka, instalace a zapojení bateriového systému, který bude připojený k místní lokální distribuční soustavě. Předmětem plnění je osazení fotovoltaických panelů na střechy areálu společnosti DevelopTEC Hodonín, s.r.o. o celkovém výkonu 588 kWp (tolerance +- 2 kWp) a akumulace je uvažována o nominální kapacitě 2900 kWh a maximálně 2940 kWh. Zadavatel má k dispozici smlouvu o připojení FVE k distribuční soustavě.

Součástí zakázky je také dodání monitorovacího systému FVE včetně jeho zprovoznění a zpracování dokumentace skutečného stavu. Řídící a monitorovací systém bateriového uložiště bude připraven na pokrytí zvýšených nároků na energetický odběr během čtvrthodinového maxima (tzv. peak shaving), spolupráci s obnovitelnými zdroji nebo klasickými výrobními zdroji a na služby pro provozovatele lokální distribuční soustavy. Vyrobená elektrická energie bude sloužit k částečnému pokrytí spotřeby stávajícího odběrného místa s možností dodávky případných přebytků do distribuční soustavy. Uložiště elektrické energie bude využíváno pro zlepšení energetické bilance celého areálu.

Bližší specifikace předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.

Součástí dodávky jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání. Nabízené technologie musí být nové a nepoužité a musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat dotčeným normativům. K technologiím musí být dodány návody k obsluze v českém jazyce a provedeno zaškolení obsluhy.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium nákladů - Název: Technická a kvalitativní úroveň - parametr č. 26 - Počet cyklů baterie / Váha: 25
Kritérium nákladů - Název: Celková cena v Kč bez DPH / Váha: 75
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 31/03/2023
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0020483

II.2.14)Další informace

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Energetické úspory ve společnosti DevelopTEC Hodonín s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0020483

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky: doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na:

- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 17/10/2022
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 17/10/2022
Místní čas: 10:05

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje, aby účastník k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve výši 1.000 000,- Kč. Forma poskytnutí jistoty:

Jistota bude poskytnuta formou bankovní záruky (ve smyslu ustanovení občanského zákoníku) nebo formou složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele nebo formou pojištění záruky (dle ustanovení § 2868 občanského zákoníku).

V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele účastník sdělí v rámci nabídky zástupci zadavateli údaje o provedené platbě.

prohlídka místa plnění se uskuteční dne XXXX, od XXX hodin.

Před prohlídkou místa plnění je vhodné informovat zadavatele - XXX (mobil: ……., e-mail: ……) o své účasti na prohlídce, aby mohla být prohlídka nastavena s ohledem na počet účastníků.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/09/2022