FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ÎN CADRUL PROIECTULUI “CONSOLIDAREA CAPACITATII A 6 UNITATI DE INVATAMANT DIN MUNICIPIUL TURDA IN VEDEREA GESTIONARII SITUATIEI DE PANDEMIE GENERATA DE VIRUSUL SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429 Published by Tenders Electronic Daily

FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ÎN CADRUL PROIECTULUI “CONSOLIDAREA CAPACITATII A 6 UNITATI DE INVATAMANT DIN MUNICIPIUL TURDA IN VEDEREA GESTIONARII SITUATIEI DE PANDEMIE GENERATA DE VIRUSUL SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429

Application deadline

27.09.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Antiseptics and disinfectants
  33631600-8
Language

Romanian

Contracting authority / owner

MUNICIPIUL TURDA
Strada: P-ta. 1 Decembrie 1918, nr. 28
401184 Turda
Romania
Tel.: +40 0264313160
Fax: +40 264317081
E-Mail: achizitii@primariaturda.ro
Website: www.primariaturda.ro

assignment

Furnizare echipamente de protecție în cadrul proiectului “Consolidarea capacitatii a 6 unitati de invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429.

Lots 1

Job / name

Dezinfectant mâini

Description of procurement /scope of services

Dezinfectant mâini - 17.630 litri, conform caietului de sarcini.

Others CPV Codes
 • Disinfectants
  24455000-8
 • Antiseptics and disinfectants
  33631600-8
 • Hand sanitizer
  33741300-9
Project adress

Region (NUTS code): RO113 Cluj
MUNICIPIUL TURDA

Lots 2

Job / name

Măști de unică folosință cu 3 pliuri

Description of procurement /scope of services

Masca de unică folosință cu 3 pliuri – adulți - 445.920 bucațiMasca de unică folosință cu 3 pliuri – copii - 44.936 bucăți

Others CPV Codes
 • Garments for biological or chemical protection
  35113410-6
Project adress

Region (NUTS code): RO113 Cluj
MUNICIPIUL TURDA

Lots 3

Job / name

DEZINFECTANT SUPRAFETE

Description of procurement /scope of services

Dezinfectant pentru suprafețe – 9.357 litri, conform CAIETULUI DE SARCINI.

Others CPV Codes
 • Disinfectants
  24455000-8
 • Antiseptics and disinfectants
  33631600-8
Project adress

Region (NUTS code): RO113 Cluj
MUNICIPIUL TURDA

Lots 4

Job / name

Dezinfectant pentru nebulizator

Description of procurement /scope of services

Dezinfectant pentru nebulizator - 20.270 litri, conform CAIETULUI DE SARCINI.

Others CPV Codes
 • Disinfectants
  24455000-8
 • Hand sanitizer
  33741300-9
 • Air sanitisers
  39811200-2
Project adress

Region (NUTS code): RO113 Cluj
MUNICIPIUL TURDA

Lots 5

Job / name

Halat de unică folosință

Description of procurement /scope of services

Halat de unică folosință - 6.068 bucați

Others CPV Codes
 • Garments for biological or chemical protection
  35113410-6
Project adress

Region (NUTS code): RO113 Cluj
MUNICIPIUL TURDA

România-Turda: Antiseptice şi dezinfectante

2022/S 160-456019

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL TURDA
Număr naţional de înregistrare: 4378930
Adresă: Strada: P-ta. 1 Decembrie 1918, nr. 28
Localitate: Turda
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 401184
Țară: România
Persoană de contact: ILINCA SALAJEAN
E-mail: achizitii@primariaturda.ro
Telefon: +40 0264313160
Fax: +40 264317081
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaturda.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100154087
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ÎN CADRUL PROIECTULUI “CONSOLIDAREA CAPACITATII A 6 UNITATI DE INVATAMANT DIN MUNICIPIUL TURDA IN VEDEREA GESTIONARII SITUATIEI DE PANDEMIE GENERATA DE VIRUSUL SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429

Număr de referinţă: 4378930_2022_PAAPD1335246
II.1.2)Cod CPV principal
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare echipamente de protecție în cadrul proiectului “Consolidarea capacitatii a 6 unitati de invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 534 156.56 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Operatorii economici pot depune oferta pentru ”unul sau mai multe loturi”.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant mâini

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33741300 Dezinfectant pentru mâini
24455000 Dezinfectanţi
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

MUNICIPIUL TURDA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dezinfectant mâini - 17.630 litri, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare de la emiterea comenzii / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 263 039.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 90
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Achiziția se realizează în cadrul proiectului “Consolidarea capacitatii a 6 unitati de invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare conform contractului de finanțare nr. 816/07.01.2022.

II.2.14)Informații suplimentare

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Măști de unică folosință cu 3 pliuri

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113410 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

MUNICIPIUL TURDA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Masca de unică folosință cu 3 pliuri – adulți - 445.920 bucați

Masca de unică folosință cu 3 pliuri – copii - 44.936 bucăți

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare de la emiterea comenzii / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 195 333.84 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 90
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Achiziția se realizează în cadrul proiectului “Consolidarea capacitatii a 6 unitati de invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) conform contractului de finanțare nr. 816/07.01.2022.

II.2.14)Informații suplimentare

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DEZINFECTANT SUPRAFETE

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
24455000 Dezinfectanţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

MUNICIPIUL TURDA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dezinfectant pentru suprafețe – 9.357 litri, conform CAIETULUI DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare de la emiterea comenzii / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 139 606.44 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 90
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Achiziția se realizează în cadrul proiectului “Consolidarea capacitatii a 6 unitati de invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare conform contractului de finanțare nr. 816/07.01.2022.

II.2.14)Informații suplimentare

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant pentru nebulizator

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39811200 Produse de sterilizare a aerului
24455000 Dezinfectanţi
33741300 Dezinfectant pentru mâini
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

MUNICIPIUL TURDA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dezinfectant pentru nebulizator - 20.270 litri, conform CAIETULUI DE SARCINI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare de la emiterea comenzii / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 910 933.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 90
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Achiziția se realizează în cadrul proiectului “Consolidarea capacitatii a 6 unitati de invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare conform contractului de finanțare nr. 816/07.01.2022.

II.2.14)Informații suplimentare

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Halat de unică folosință

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113410 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

MUNICIPIUL TURDA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Halat de unică folosință - 6.068 bucați

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare de la emiterea comenzii / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 242.88 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 90
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Achiziția se realizează în cadrul proiectului “Consolidarea capacitatii a 6 unitati de invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare conform contractului de finanțare nr. 816/07.01.2022

II.2.14)Informații suplimentare

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului/ofertanților clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după etapa de licitație electronică:

a) Certificate de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii acestora;

b) Certificate de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata. Pentru sediile secundare/punctele de lucru cerinta se va putea demonstra printr-o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate, in conformitate cu prevederile art. 165 alin. (3) din Legea 98/2016;

c) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

d) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

e) alte documente edificatoare, după caz.

Notă: În cazul ofertanților care sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate/documente echivalente care să fie valabile la momentul prezentării.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese

Declarația pe proprie răspundere privind conflictul de interese se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat și va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și a ofertei in SEAP. Declarația va conține informații aferente situației lor.

Autoritatea contractantă precizează în cele ce urmează: numele, prenumele şi funcția deţinută de persoanele cu funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia în cadrul autorităţii contractante, precum şi a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar şi a celor implicate în procedură din partea acestuia din urmă, pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesaţi de procedura de atribuire să analizeze o potenţială incidenţă a unei situaţii de natura celor precizate de art. 60/73 din Lege.

Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: Matei Cristian Octavian - primar, Pirlea Daniela - viceprimar, Marginean Elena Mihaela - secretar general, Vonica Liliana – director executiv, Bungardean Codruta Bianca – sef serviciu, Moldovan Diana Mihaela – consilier, Calugar Gheorghe Ginel – director executiv, Sălajean Ilinca Maria – sef serviciu, Crisan Andrea Ildiko - consilier achizitii publice, Fargaciu Ileana Veronica - consilier achizitii publice, Vascan Bianca – consilier juridic.

Persoanele cu rol de reprezentare din cadrul RomActiv Business Consulting SRL (servicii auxiliare) implicate in derularea procedurii de achiziție sunt: Poinaru Silvia Adriana – Expert cooptat.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică.

Cerința nr. 2 – pentru lotul 1 - Măști de unică folosință cu 3 pliuri:

Operatorii economici, (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis în temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr. 566/2020 de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din Romania, valabil la momentul prezentării, din care să reiasă că producătorul/producătorii măștilor pe care le include în propunerea tehnică sunt înregistrați în aviz.

Note: Cerința 2 este aplicabilă în cazul achiziției de măști de tip II și II R – dispozitive medicale clasa de risc I utilizate într-un context medical;

Dacă producătorul este din România, nu se solicită prezentarea unui aviz de funcționare emis de ANMDM, ci certificatul de înregistrare sau avizul de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, avizul de funcționare (pentru lotul 1) sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după etapa de licitație electronică.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5Specificati cifra de afaceri medie anualaNivelul minim al cifrei de afaceri medie anuale a ofertantului, pe ultimii 3 ani: 2019, 2020 și 2021 trebuie să fie cel puțin egală cu:- 300.000,00 lei (pentru lotul 1);- Pentru lotul 2: nu este cazul.- 200.000,00 lei (pentru lotul 3);- 400.000,00 lei (pentru lotul 4);- 1.500.000,00 lei (pentru lotul 5).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după etapa de licitație electronică: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea economică și financiară se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea economică și financiară prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM DE SUSȚINERE din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, DIN CARE SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca ANEXE la respectivul angajament.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5Gestionarea lantului de aprovizionareCerința nr. 2 – pentru loturile 3, 4, 5.Prezentarea documentelor care atestă măsurileimplementate de operatorul economic prin care se garantează trasabilitatea produselor, pe lanţul de aprovizionare.

Loturile: 1,2,3,4,5Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerința nr. 1Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin :- 100.000,00 lei, fără TVA (pentru lotul 1);- Pentru lotul 2: nu este cazul;- 100.000,00 lei, fără TVA (pentru lotul 3);- 200.000,00 lei, fără TVA (pentru lotul 4);- 900.000,00 lei, fără TVA (pentrul lotul 5).Lotul 1 - Prin produse similare se înţelege orice echipament sau dispozitiv medical de protecție umană indiferent de forma de prezentare și fără a condiționa domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, industrial, colectivități).Loturile 3, 4, 5 - Prin produse similare se înţelege: dezinfectanţi şi/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (soluţii, geluri, spume, tablete) şi fără a condiţiona domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificare apă, colectivităţi).Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea contractantă în anunţul de participare (dacă se decalează termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicându-se în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării furnizărilor de produse similare în intervalul de timp nou rezultat).

Loturile: 1,2,3,4,5Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCerința nr. 1Implementarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent (loturile 1, 2, 3, 4, 5).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu modul în care garantează trasabilitatea produselor, urmând să probeze îndeplinirea cerinţei cu documente justificative ce vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după etapa de licitație electronică.Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control şi criteriile de monitorizare a produselor şi proceselor pe lanţul de aprovizionare sau orice alte documente pecare ofertantul le consideră relevante în îndeplinirea cerinţei.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului/achiziției invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data și numărul documentului de recepție.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după etapa de licitație electronică: - certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de recepție/părți relevante ale contractului/achiziției, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară.Dacă un grup de operatori economici depune o Ofertă comuna, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.Capacitatea tehnică și/sau profesională a Ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea Contractului/Acordului-cadru si a Contractelor Subsecvente, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Ofertant și persoana respectivă.In cazul în care Ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție Ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doarde către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării, după etapa de licitație electronica, ofertelor pot fi: - certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege). In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract, pe care o realizeaza. Documentul trebuie sa fie valabil la data prezentarii.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

Conform prevederilor art. 131, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Obiectul licitatiei electronice: valoarea totală a ofertei, în lei, fără TVA;

Nr. runde: 1 (una);

Durata rundei licitației electronice: 1 (una) zi;

Informațiile care urmează a fi puse la dispoziția ofertanților în cursul licitației electronice sunt: ,,ofertanții pot vedea cea mai bună ofertă” și ,,ofertanții pot vedea nr. de participanți înscriși la licitație”.

Licitația electronică va începe la 2 zile lucrătoare de la transmiterea invitației de către SEAP la adresa de poștă electronică înregistrată în sistem ca adresă de contact. În vederea participării la licitația electronică, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SEAP.

Nu se va utiliza pas de licitare.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departaj. se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descresc. a ponderilor acestora.

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/09/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 27/03/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/09/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Operatorii economici care participă la procedură vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea/entitatea contractantă.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea “sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Se aplica prevederile Legii nr.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/08/2022