Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2022 μέχρι 3 Published by Tenders Electronic Daily

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2022 μέχρι 3

There are changes or additional information to this announcement. Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2022 μέχρι 3 (20.09.2022 20:21)

Application deadline

20.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Concession award procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Water transport services
  60600000-4
Language

Greek

Contracting authority / owner

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ (ΠΥΛΕΣ Ε1 - Ε2)
18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Greece
Tel.: +30 2131374260
E-Mail: dths@hcg.gr
Website: www.hcg.gr

assignment

Η κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών των νήσων της επικράτειας, η σύνδεσή τους με την ηπειρωτική χώρα, καθώς και η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της με συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.
Η κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών των νήσων της επικράτειας, η σύνδεσή τους με την ηπειρωτική χώρα, καθώς και η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της με συμβάσεις...
Show more

Lots 1

Job / name

ΣΥΜΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Επτά (07) δρομολόγια την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 24/04/2023 έως 01/10/2023 [σύνολο είκοσι τρεις (23) εβδομάδες], με πρωινά δρομολόγια από Σύμη και απογευματινά από Ρόδο.

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΣΥΜΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή

Lots 2

Job / name

ΚΩΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 15/05/2023 έως 01/10/2023 [σύνολο είκοσι (20) εβδομάδες]

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΚΩΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή

Lots 3

Job / name

ΘΥΜΑΙΝΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Δέκα (10) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. Κατά τη θερινή περίοδο τα δρομολόγια θα εκτελούνται σε ανταπόκριση με το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο που εκτελεί δρομολόγια από Πειραιά.
Δέκα (10) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. Κατά τη θερινή περίοδο τα δρομολόγια θα εκτελούνται σε ανταπόκριση με το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΘΥΜΑΙΝΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ και επιστροφή

Lots 4

Job / name

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ–ΣΙΦΝΟΣ–ΜΗΛΟΣ–ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ–ΣΙΚΙΝΟΣ–ΙΟΣ–ΘΗΡΑ και επιστροφή,

Description of procurement /scope of services

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με δυνατότητα προσέγγισης σ’ έναν ενδιάμεσο λιμένα.Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των νήσων Σίκινος και Φολέγανδρος από και προς Ίο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με δυνατότητα προσέγγισης σ’ έναν ενδιάμεσο λιμένα.Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ–ΣΙΦΝΟΣ–ΜΗΛΟΣ–ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ–ΣΙΚΙΝΟΣ–ΙΟΣ–ΘΗΡΑ και επιστροφή, Μισθούμενο τμήμα: ΜΗΛΟΣ –ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑ και επιστροφή

Lots 5

Job / name

ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα και ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ σε ανταπόκριση Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου από Πειραιά στο λιμένα Πάτμου, πρωινή ώρα.Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των Λειψών από και προς Πάτμο και Λέρο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα και ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ σε ανταπόκριση Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου από Πειραιά στο λιμένα Πάτμου, πρωινή ώρα.Δωρεάν μετακίνηση...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ και επιστροφή

Lots 6

Job / name

α)ΛΑΥΡΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή, β)ΛΑΥΡΙΟ – ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

α)Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με υποχρέωση ελεύθερης προσέγγισης των δρομολογίων προς Καβάλα άνευ καταβολής μισθώματος και με τη δυνατότητα προσέγγισης στην Άνδρο σε ένα δρομολόγιο άνευ καταβολής μισθώματος.β)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], με δυνατότητα προσέγγισης σ’ έναν ενδιάμεσο λιμένα μετά από σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.Σ.Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Άγιος Ευστράτιος από και προς Λήμνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
α)Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με υποχρέωση ελεύθερης προσέγγισης των δρομολογίων προς Καβάλα άνευ καταβολής μισθώματος...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
α)ΛΑΥΡΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφήβ)ΛΑΥΡΙΟ – ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή

Lots 7

Job / name

α)ΦΟΥΡΝΟΙ – ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή, β)ΦΟΥΡΝΟΙ – ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή, γ)ΦΟΥΡΝΟΙ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

α)Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. Σε ένα (01) δρομολόγιο θα γίνεται προσέγγιση στη Χρυσομηλιά. β)Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.Έκαστο Σαββάτο το δρομολόγιο θα εκτελείται ως εξής:ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ – ΦΟΥΡΝΟΙ –ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφήΕκάστη Κυριακή το δρομολόγιο θα εκτελείται ως εξής:ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ–ΘΥΜΑΙΝΑ – ΦΟΥΡΝΟΙ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφήγ)Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. Στα δύο (02) δρομολόγια θα γίνεται προσέγγιση σε Θύμαινα και Χρυσομηλιά.Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των Φούρνων και Θύμαινας από και προς Άγιο Κήρυκο και Καρλόβασι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
α)Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. Σε ένα (01) δρομολόγιο θα γίνεται προσέγγιση στη Χρυσομηλιά. β)Δύο (02) δρομολόγια την...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
α)ΦΟΥΡΝΟΙ – ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφήβ)ΦΟΥΡΝΟΙ – ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή, γ)ΦΟΥΡΝΟΙ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή

Lots 8

Job / name

ΧΙΟΣ – ΨΑΡΑ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου καθώς και ένα (01) επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 17/04/2023 έως 15/10/2023 [σύνολο είκοσι μία (26) εβδομάδες] σε συνέχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ
Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου καθώς και ένα (01) επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 17/04/2023 έως 15/10/2023...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΧΙΟΣ – ΨΑΡΑ και επιστροφή

Lots 9

Job / name

ΧΙΟΣ – ΟΙΝΟΥΣΕΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου καθώς και ένα (01) επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 01/05/2023 έως 24/09/2023 [σύνολο είκοσι μία (21) εβδομάδες] σε συνέχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ
Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου καθώς και ένα (01) επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 01/05/2023 έως 24/09/2023...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΧΙΟΣ – ΟΙΝΟΥΣΕΣ και επιστροφή

Lots 10

Job / name

α)ΨΑΡΑ – ΧΙΟΣ και επιστροφή, β)ΨΑΡΑ – ΒΟΛΙΣΣΟΣ – ΨΑΡΑ

Description of procurement /scope of services

α)i)Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, πλην της θερινής περιόδου από 01/05/2023 έως 01/10/2023 [σύνολο δεκατρείς (22) εβδομάδες], ii)Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο από 01/05/2023 έως 01/10/2023 [σύνολο δεκατρείς (22) εβδομάδες], καιiii) επιπλέον δύο (02) δρομολόγια το μήνα για μεταφορά καυσίμων και οχληρών φορτίων καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. β)Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 01/05/2023 έως 01/10/2023 [σύνολο δεκατρείς (22) εβδομάδες].Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των Ψαρών από και προς Χίο και Βολισσό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
α)i)Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, πλην της θερινής περιόδου από 01/05/2023 έως 01/10/2023 [σύνολο δεκατρείς (22) εβδομάδες], ii)Τέσσερα...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
α)ΨΑΡΑ – ΧΙΟΣ και επιστροφή, β)ΨΑΡΑ – ΒΟΛΙΣΣΟΣ – ΨΑΡΑ

Lots 11

Job / name

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ – ΧΙΟΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Πέντε (5) δρομολόγια την εβδομάδα και επιπλέον δύο (02) δρομολόγια το μήνα για μεταφορά καυσίμων και οχληρών φορτίων, με την υποχρέωση εκτέλεσης ενός (01) επιπλέον δρομολογίου το μήνα άνευ καταβολής μισθώματος για μεταφορά καυσίμων και οχληρών φορτίων Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των Οινουσσών από και προς Χίο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
Πέντε (5) δρομολόγια την εβδομάδα και επιπλέον δύο (02) δρομολόγια το μήνα για μεταφορά καυσίμων και οχληρών φορτίων, με την υποχρέωση εκτέλεσης ενός (01) επιπλέον δρομολογίου...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ – ΧΙΟΣ και επιστροφή

Lots 12

Job / name

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ - ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου εκτελούμενα ως ακολούθως : Α’ σκέλος: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ - ΜΑΘΡΑΚΙ - ΟΘΩΝΟΙ και επιστροφή τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΒ’ σκέλος: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ – ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ και επιστροφή τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΣε περίπτωση αδυναμίας προσέγγισης/ πρόσδεσης στο λιμένα ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, για λόγους λιμενικών υποδομών, πρόσχωσης λιμένα κ.λ.π., δίδεται η δυνατότητα διακοπής ή πραγματοποίησης του δρομολογίου από εναλλακτικό λιμένα κατόπιν γνώμης του Σ.Α.Σ.. Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των νήσων Ερείκουσας, Μαθρακίου και Οθωνών από και προς Άγιο Στέφανο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου εκτελούμενα ως ακολούθως : Α’ σκέλος: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ - ΜΑΘΡΑΚΙ - ΟΘΩΝΟΙ και...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ - ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ και επιστροφή

Lots 13

Job / name

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, και την υποχρέωση εκτέλεσης ενός (01) επιπλέον ελεύθερου (άνευ επιδοτήσεως) δρομολογίου από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες]Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Γαύδου από και προς Χώρα Σφακίων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, και την υποχρέωση εκτέλεσης ενός (01) επιπλέον ελεύθερου (άνευ επιδοτήσεως) δρομολογίου...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή

Lots 14

Job / name

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΣΟΥΓΙΑ – ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα με μία (01) υποχρεωτική προσέγγιση ανά εβδομάδα στη ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Γαύδου από και προς Παλαιόχωρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα με μία (01) υποχρεωτική προσέγγιση ανά εβδομάδα στη ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.Δωρεάν μετακίνηση των...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΣΟΥΓΙΑ – ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή

Lots 15

Job / name

ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Αντικύθηρα από και προς Κύθηρα και Νεάπολη Βοιών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος ΙΥποχρέωση διανυκτέρευσης του πλοίου στη Νεάπολη Βοιών
Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Αντικύθηρα από και προς Κύθηρα και Νεάπολη...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ και επιστροφή, ως ακολούθως: Μισθούμενο Τμήμα: ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ και επιστροφή

Lots 16

Job / name

α)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, β) ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή, σε συνέχεια δρομολογίων από ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Description of procurement /scope of services

α)Επτά (07) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, ΠΛΗΝ της θερινής περιόδου από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες].Τη θερινή περίοδο από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], υφίσταται η υποχρέωση εκτέλεσης επτά (07) δρομολογίων την εβδομάδα, άνευ καταβολής μισθώματος.β)Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες].
α)Επτά (07) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, ΠΛΗΝ της θερινής περιόδου από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες].Τη θερινή...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
α)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, β) ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή, σε συνέχεια δρομολογίων από ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Lots 17

Job / name

ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ –ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ –ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΠροσέγγιση σε Φαρμακονήσι δύο (02) φορές το μήνα. Στα δύο (02) δρομολόγια παραμονή στον λιμένα Πυθαγορείου επί δύο (02) ώρες τουλάχιστον.Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των Λειψών, Αρκιών από και προς Λέρο, Πάτμο και του Αγαθονησίου από και προς Πυθαγόρειο Σάμου και Πάτμο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΠροσέγγιση σε Φαρμακονήσι δύο (02) φορές το μήνα. Στα δύο (02) δρομολόγια παραμονή στον...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ –ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ –ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή

Lots 18

Job / name

ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΔωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Αστυπάλαιας από και προς Κάλυμνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΔωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Αστυπάλαιας από και προς Κάλυμνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις,...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή

Lots 19

Job / name

Ι.Μ.Μ. ΛΑΥΡΑΣ - ΔΑΦΝΗ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΟι προσεγγίσεις στους λιμένες ΑΓ. ΟΡΟΥΣ καθώς και το πρόγραμμα δρομολογίων θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΟι προσεγγίσεις στους λιμένες ΑΓ. ΟΡΟΥΣ καθώς και το πρόγραμμα δρομολογίων θα τυγχάνουν...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
Ι.Μ.Μ. ΛΑΥΡΑΣ - ΔΑΦΝΗ και επιστροφή, Μισθούμενο τμήμα: ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ - ΔΑΦΝΗ και επιστροφή

Lots 20

Job / name

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Επτά (07) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με την υποχρέωση εκτέλεσης επιπλέον δύο (02) δρομολόγιων το μήνα για μεταφορά καυσίμων και οχληρών φορτίων.Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων του Αγίου Ευστρατίου από και προς Μύρινα Λήμνου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
Επτά (07) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με την υποχρέωση εκτέλεσης επιπλέον δύο (02) δρομολόγιων το μήνα για μεταφορά καυσίμων...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή

Lots 21

Job / name

ΙΕΡΙΣΣΟΣ - Ι.Μ.Μ.ΛΑΥΡΑΣ (λιμένας Μορφωνού) και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, εκτελούμενα ως ακολούθως:α΄ σκέλος: ΙΕΡΙΣΣΟΣ - ΒΑΤΟΠΕΔΙ και επιστροφή, έξι (06) φορές την εβδομάδα, με ενδιάμεσες προσεγγίσεις Ι.Μ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ και Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΣε περίπτωση αδυναμίας προσέγγισης/ πρόσδεσης στο λιμένα Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ δίδεται η δυνατότητα προσέγγισης εναλλακτικά, σε όμορο προβλήτα/αρσανάβ΄ σκέλος: ΒΑΤΟΠΕΔΙ - Ι.Μ.Μ.ΛΑΥΡΑΣ (λιμένας Μορφωνού) και επιστροφή, έξι (06) φορές την εβδομάδα, με ενδιάμεσες προσεγγίσεις Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ, Ι.Μ. ΙΒΗΡΩΝ και Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΟι προσεγγίσεις στους λιμένες ΑΓ. ΟΡΟΥΣ καθώς και το πρόγραμμα δρομολογίων θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.Προαιρετική σύνδεση με Ν. ΡΟΔΑ
Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, εκτελούμενα ως ακολούθως:α΄ σκέλος: ΙΕΡΙΣΣΟΣ - ΒΑΤΟΠΕΔΙ και επιστροφή, έξι (06) φορές...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΙΕΡΙΣΣΟΣ - Ι.Μ.Μ.ΛΑΥΡΑΣ (λιμένας Μορφωνού) και επιστροφή

Lots 22

Job / name

ΠΑΤΡΑ - ΙΘΑΚΗ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Επτά (07) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με δυνατότητα προσέγγισης σε επιπλέον λιμένες

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΠΑΤΡΑ - ΙΘΑΚΗ και επιστροφή

Lots 23

Job / name

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΝΑΞΟΣ – ΔΟΝΟΥΣΑ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΔωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Δονούσας από και προς Νάξο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 ου Παραρτήματος Ι
Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΔωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Δονούσας από και προς Νάξο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΝΑΞΟΣ – ΔΟΝΟΥΣΑ και επιστροφή, ως ακολούθως: Μισθούμενο τμήμα: ΝΑΞΟΣ – ΔΟΝΟΥΣΑ και επιστροφή

Lots 24

Job / name

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, εκτός του χρονικού διαστήματος από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο (13) δεκατρείς εβδομάδες]Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Κουφονησίων από και προς Νάξο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, εκτός του χρονικού διαστήματος από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο (13) δεκατρείς εβδομάδες]Δωρεάν...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ και επιστροφή, ως ακολούθως: Μισθούμενο τμήμα: ΝΑΞΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ και επιστροφή

Lots 25

Job / name

ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ - ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με την υποχρέωση προσέγγισης του πλοίου στη νήσο Πάτμο, άνευ μισθώματος, κατά το χρονικό διάστημα από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες]
Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με την υποχρέωση προσέγγισης του πλοίου στη νήσο Πάτμο, άνευ μισθώματος, κατά το χρονικό...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ - ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή

Lots 26

Job / name

ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες]

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή

Lots 27

Job / name

ΡΟΔΟΣ – ΚΩΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ ή ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΣε δύο (02) εκ των τριών (03) δρομολογίων ανά εβδομάδα, το πλοίο θα προσεγγίζει το ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ αντί της ΠΑΤΜΟΥ. Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των νήσων Λειψοί και Αγαθονήσι από και προς Λέρο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 ου Παραρτήματος Ι
Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΣε δύο (02) εκ των τριών (03) δρομολογίων ανά εβδομάδα, το πλοίο θα προσεγγίζει το ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΡΟΔΟΣ – ΚΩΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ ή ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ και επιστροφή

Lots 28

Job / name

ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΤΗΛΟΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΚΩΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των νήσων Χάλκη, Τήλος, Νίσυρος από και προς Ρόδο και Κω, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 ου Παραρτήματος Ι
Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των νήσων Χάλκη, Τήλος, Νίσυρος από και προς Ρόδο και...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΤΗΛΟΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΚΩΣ και επιστροφή

Lots 29

Job / name

ΡΟΔΟΣ-ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤ/ΖΟ) και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 15/05/2023 έως 15/10/2023 [σύνολο είκοσι δύο (22) εβδομάδες]Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων του Καστελλόριζου από και προς Ρόδο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 ου Παραρτήματος Ι
Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 15/05/2023 έως 15/10/2023 [σύνολο είκοσι δύο (22) εβδομάδες]Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων του Καστελλόριζου από και...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΡΟΔΟΣ-ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤ/ΖΟ) και επιστροφή

Lots 30

Job / name

ΡΟΔΟΣ-ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤ/ΖΟ) και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Τρία (03) δρομολόγια την ημέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΔωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Θηρασιάς από και προς Αμμούδι Οίας Θήρας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
Τρία (03) δρομολόγια την ημέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΔωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Θηρασιάς από και προς Αμμούδι Οίας Θήρας σύμφωνα με...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΘΗΡΑΣΙΑ-ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ

Lots 31

Job / name

ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ - ΤΡΑΠΑΛΟΥ - ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ - ΤΡΑΠΑΛΟΥ - ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή

Lots 32

Job / name

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ - BOΛΟΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ - BOΛΟΣ και επιστροφή

Lots 33

Job / name

α)ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ - ΑΙΓΙΑΛΗ - ΔΟΝΟΥΣΑ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΑΞΟΣ και επιστροφή, β)ΚΑΤΑΠΟΛΑ – ΘΗΡΑ – ΙΟΣ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ

Description of procurement /scope of services

Α) Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου ως εξής:i) ΚΑΤΑΠΟΛΑ – ΑΙΓΙΑΛΗ – ΔΟΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΑΞΟΣ και επιστροφή, τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα, καιii)KΑΤΑΠΟΛΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΝΑΞΟΣ και επιστροφή, τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα. Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Δονούσας, Κουφονησίου, Σχοινούσας και Ηράκλειας από και προς Νάξο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος ΙΒ)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 15/05/2023 έως 17/09/2023 [σύνολο δέκα οκτώ (18) εβδομάδες]
Α) Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου ως εξής:i) ΚΑΤΑΠΟΛΑ – ΑΙΓΙΑΛΗ – ΔΟΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΑΞΟΣ...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
α)ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ - ΑΙΓΙΑΛΗ - ΔΟΝΟΥΣΑ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΑΞΟΣ και επιστροφή, β)ΚΑΤΑΠΟΛΑ – ΘΗΡΑ – ΙΟΣ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ

Lots 34

Job / name

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ [ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ – ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ (λιμένας Αυλακίου)] και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

α)Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου β)Ένα (01) επιπλέον θερινό δρομολόγιο για το χρονικό διάστημα από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες]Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των νήσων Ερείκουσας, Μαθράκι και Οθωνοί από και προς Κέρκυρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
α)Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου β)Ένα (01) επιπλέον θερινό δρομολόγιο για το χρονικό διάστημα από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ [ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ – ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ (λιμένας Αυλακίου)]

Lots 35

Job / name

ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, εκτός του χρονικού διαστήματος από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες].Ημέρες εξυπηρέτησης Δευτέρα - Τρίτη –Τετάρτη και Πέμπτη
Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, εκτός του χρονικού διαστήματος από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες].Ημέρες...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟΣ και επιστροφή

Lots 36

Job / name

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή

Lots 37

Job / name

ΛΕΒΙΘΑ - ΠΑΤΜΟΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου καθώς και ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο από 01/05/2023 έως και την 24/09/2023 [σύνολο είκοσι μία (21) εβδομάδες]Παραμονή στην Πάτμο επί μια ώρα τουλάχιστον Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Λέβιθας από και προς Πάτμο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου καθώς και ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο από 01/05/2023 έως και την...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΛΕΒΙΘΑ - ΠΑΤΜΟΣ και επιστροφή

Lots 38

Job / name

α)ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ–ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ,β)ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ,γ)ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ,δ)...

Description of procurement /scope of services

Α)Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.Β)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα με αναχώρηση από Σύρο Τετάρτη απόγευμα και επιστροφή Πέμπτη από Λαύριο, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.Γ)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα κάθε Δευτέρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.Το δρομολόγιο ανά 15νθήμερο θα εκτελείται ως εξής: ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣΔωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Δονούσας, Κουφονησίου, Σχοινούσας και Ηρακλειάς από και προς Νάξο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι.Δ)Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Σάββατο από Σύρο, διανυκτέρευση στην Ανάφη και επιστροφή την επομένη, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Φολεγάνδρου και Σικίνου από και προς Ίο και της Ανάφης και Θηρασιάς από και προς Θήρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
Α)Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.Β)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα με αναχώρηση από Σύρο Τετάρτη απόγευμα και επιστροφή...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
α)ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ–ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ,β)ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ,γ)ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ,δ)ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΣΙΚ

Lots 39

Job / name

α)ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή, β)ΣΥΡΟΣ – ΚΥΘΝΟΣ – ΚΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, γ)ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΣΕΡΙΦΟΣ – ΣΙΦΝΟΣ – ΚΙΜΩΛΟΣ - ΜΗΛΟΣ και επιστροφή, δ)ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΙΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΦΟΛ

Description of procurement /scope of services

α)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα με αναχώρηση από Σύρο Τετάρτη απόγευμα και από Άνδρο την Πέμπτη το πρωί, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.β)Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. γ)Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα. Το ένα (01) χωρίς προσέγγιση στην Πάρο.Τα δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Κυριακή, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κιμώλου από και προς Μήλο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ιδ)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα κάθε Παρασκευή από Σύρο, επιστροφή Σάββατο από Μήλο καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς Ίο και της Κιμώλου από και προς Μήλο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
α)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα με αναχώρηση από Σύρο Τετάρτη απόγευμα και από Άνδρο την Πέμπτη το πρωί, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.β)Δύο (02) δρομολόγια...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
α)ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή, β)ΣΥΡΟΣ – ΚΥΘΝΟΣ – ΚΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, γ)ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΣΕΡΙΦΟΣ – ΣΙΦΝΟΣ – ΚΙΜΩΛΟΣ - ΜΗΛΟΣ και επιστροφή, δ)ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΙΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΦΟΛ

Lots 40

Job / name

α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, γ

Description of procurement /scope of services

α)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΔωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κάσου από και προς Κάρπαθο, της Χάλκης από και προς Ρόδο και της Ανάφης από και προς Θήρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ιβ)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου,Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κάσου από και προς Κάρπαθο, της Χάλκης από και προς Ρόδο και της Ανάφης από και προς Θήρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ιγ)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου,Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κάσου από και προς Κάρπαθο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι
α)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουΔωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κάσου από και προς Κάρπαθο, της Χάλκης από και προς...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, γ

Lots 41

Job / name

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ [ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ – ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ (λιμένας Αυλακίου)] και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Ένα (01) δρομολόγιο το μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου για μεταφορά οχληρών και επικίνδυνων φορτίων

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
. ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ [ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ – ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ (λιμένας Αυλακίου)] και επιστροφή

Lots 42

Job / name

ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ – ΠΑΞΟΙ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ – ΠΑΞΟΙ και επιστροφή

Lots 43

Job / name

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΡΟΥ – ΝΑΞΟΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Πέντε (05) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΡΟΥ – ΝΑΞΟΣ και επιστροφή

Lots 44

Job / name

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΚΩΣ και επιστροφή

Description of procurement /scope of services

Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 20/02/2023 έως και την 26/03/2023 [σύνολο πέντε (5) εβδομάδες], με υποχρέωση προσέγγισης σε Αγαθονήσι και Αρκιούς σε δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα και σε Φούρνους και Άγιο Κήρυκο σε δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδαΣτο ένα (01) δρομολόγιο που θα εκτελεί σε Φούρνους – Άγιο Κήρυκο, κατά το δρομολόγιο επιστροφής από Κω, δεν θα πραγματοποιείται προσέγγιση στους ΛειψούςΔωρεάν μετακίνηση των κατοίκων του Αγαθονησίου και των Φούρνων από και προς Πυθαγόρειο Σάμου σύμφωνα με 43 του Παραρτήματος Ι
Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 20/02/2023 έως και την 26/03/2023 [σύνολο πέντε (5) εβδομάδες], με υποχρέωση προσέγγισης σε Αγαθονήσι και Αρκιούς...
Show more

Others CPV Codes
 • Water transport services
  60600000-4
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΚΩΣ και επιστροφή

Ελλάδα-Πειραιάς: Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα

2022/S 177-502472

Προκήρυξη σύμβασης παραχώρησης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/23/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ (ΠΥΛΕΣ Ε1 - Ε2)
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 18510
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dths@hcg.gr
Τηλέφωνο: +30 2131374260
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.hcg.gr
I.3)Επικοινωνία
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι αιτήσεις συμμετοχής ή, κατά περίπτωση, οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2022 μέχρι 3

Αριθμός αναφοράς: 2252.1.1/63640/09-09-2022
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών των νήσων της επικράτειας, η σύνδεσή τους με την ηπειρωτική χώρα, καθώς και η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της με συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 76 129 754.95 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση παραχώρησης υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΣΥΜΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΣΥΜΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Επτά (07) δρομολόγια την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 24/04/2023 έως 01/10/2023 [σύνολο είκοσι τρεις (23) εβδομάδες], με πρωινά δρομολόγια από Σύμη και απογευματινά από Ρόδο.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 391 230.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 6
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,2 ΚΑΙ 3

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΩΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΚΩΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 15/05/2023 έως 01/10/2023 [σύνολο είκοσι (20) εβδομάδες]

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 375 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 5
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΙ 3

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΘΥΜΑΙΝΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΘΥΜΑΙΝΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Δέκα (10) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. Κατά τη θερινή περίοδο τα δρομολόγια θα εκτελούνται σε ανταπόκριση με το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο που εκτελεί δρομολόγια από Πειραιά.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 105 274.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΙ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ–ΣΙΦΝΟΣ–ΜΗΛΟΣ–ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ–ΣΙΚΙΝΟΣ–ΙΟΣ–ΘΗΡΑ και επιστροφή,

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ–ΣΙΦΝΟΣ–ΜΗΛΟΣ–ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ–ΣΙΚΙΝΟΣ–ΙΟΣ–ΘΗΡΑ και επιστροφή,

Μισθούμενο τμήμα: ΜΗΛΟΣ –ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με δυνατότητα προσέγγισης σ’ έναν ενδιάμεσο λιμένα.

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των νήσων Σίκινος και Φολέγανδρος από και προς Ίο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 975 322.48 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα και ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ σε ανταπόκριση Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου από Πειραιά στο λιμένα Πάτμου, πρωινή ώρα.

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των Λειψών από και προς Πάτμο και Λέρο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 270 400.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

α)ΛΑΥΡΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή, β)ΛΑΥΡΙΟ – ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

α)ΛΑΥΡΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή

β)ΛΑΥΡΙΟ – ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

α)Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με υποχρέωση ελεύθερης προσέγγισης των δρομολογίων προς Καβάλα άνευ καταβολής μισθώματος και με τη δυνατότητα προσέγγισης στην Άνδρο σε ένα δρομολόγιο άνευ καταβολής μισθώματος.

β)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], με δυνατότητα προσέγγισης σ’ έναν ενδιάμεσο λιμένα μετά από σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.Σ.

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Άγιος Ευστράτιος από και προς Λήμνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 942 842.75 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

α)ΦΟΥΡΝΟΙ – ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή, β)ΦΟΥΡΝΟΙ – ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή, γ)ΦΟΥΡΝΟΙ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 7
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

α)ΦΟΥΡΝΟΙ – ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή

β)ΦΟΥΡΝΟΙ – ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή, γ)ΦΟΥΡΝΟΙ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

α)Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. Σε ένα (01) δρομολόγιο θα γίνεται προσέγγιση στη Χρυσομηλιά.

β)Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

Έκαστο Σαββάτο το δρομολόγιο θα εκτελείται ως εξής:

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ – ΦΟΥΡΝΟΙ –ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή

Εκάστη Κυριακή το δρομολόγιο θα εκτελείται ως εξής:

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ–ΘΥΜΑΙΝΑ – ΦΟΥΡΝΟΙ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή

γ)Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. Στα δύο (02) δρομολόγια θα γίνεται προσέγγιση σε Θύμαινα και Χρυσομηλιά.

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των Φούρνων και Θύμαινας από και προς Άγιο Κήρυκο και Καρλόβασι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 993 066.36 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΧΙΟΣ – ΨΑΡΑ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 8
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΧΙΟΣ – ΨΑΡΑ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου καθώς και ένα (01) επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 17/04/2023 έως 15/10/2023 [σύνολο είκοσι μία (26) εβδομάδες] σε συνέχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 588 491.16 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,2 ΚΑΙ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΧΙΟΣ – ΟΙΝΟΥΣΕΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 9
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΧΙΟΣ – ΟΙΝΟΥΣΕΣ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου καθώς και ένα (01) επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 01/05/2023 έως 24/09/2023 [σύνολο είκοσι μία (21) εβδομάδες] σε συνέχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 157 361.68 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,2 και 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

α)ΨΑΡΑ – ΧΙΟΣ και επιστροφή, β)ΨΑΡΑ – ΒΟΛΙΣΣΟΣ – ΨΑΡΑ

Αριθμός τμήματος: 10
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

α)ΨΑΡΑ – ΧΙΟΣ και επιστροφή, β)ΨΑΡΑ – ΒΟΛΙΣΣΟΣ – ΨΑΡΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

α)i)Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, πλην της θερινής περιόδου από 01/05/2023 έως 01/10/2023 [σύνολο δεκατρείς (22) εβδομάδες],

ii)Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο από 01/05/2023 έως 01/10/2023 [σύνολο δεκατρείς (22) εβδομάδες], και

iii) επιπλέον δύο (02) δρομολόγια το μήνα για μεταφορά καυσίμων και οχληρών φορτίων καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

β)Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 01/05/2023 έως 01/10/2023 [σύνολο δεκατρείς (22) εβδομάδες].

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των Ψαρών από και προς Χίο και Βολισσό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 024 298.04 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ – ΧΙΟΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 11
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ – ΧΙΟΣ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Πέντε (5) δρομολόγια την εβδομάδα και επιπλέον δύο (02) δρομολόγια το μήνα για μεταφορά καυσίμων και οχληρών φορτίων, με την υποχρέωση εκτέλεσης ενός (01) επιπλέον δρομολογίου το μήνα άνευ καταβολής μισθώματος για μεταφορά καυσίμων και οχληρών φορτίων

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των Οινουσσών από και προς Χίο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 461 105.24 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ - ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 12
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ - ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου εκτελούμενα ως ακολούθως :

Α’ σκέλος: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ - ΜΑΘΡΑΚΙ - ΟΘΩΝΟΙ και επιστροφή τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Β’ σκέλος: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ – ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ και επιστροφή τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέγγισης/ πρόσδεσης στο λιμένα ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, για λόγους λιμενικών υποδομών, πρόσχωσης λιμένα κ.λ.π., δίδεται η δυνατότητα διακοπής ή πραγματοποίησης του δρομολογίου από εναλλακτικό λιμένα κατόπιν γνώμης του Σ.Α.Σ..

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των νήσων Ερείκουσας, Μαθρακίου και Οθωνών από και προς Άγιο Στέφανο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 215 280.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 13
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, και την υποχρέωση εκτέλεσης ενός (01) επιπλέον ελεύθερου (άνευ επιδοτήσεως) δρομολογίου από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες]

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Γαύδου από και προς Χώρα Σφακίων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 484 355.04 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΣΟΥΓΙΑ – ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 14
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΣΟΥΓΙΑ – ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα με μία (01) υποχρεωτική προσέγγιση ανά εβδομάδα στη ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Γαύδου από και προς Παλαιόχωρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 484 355.04 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 15
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ και επιστροφή, ως ακολούθως:

Μισθούμενο Τμήμα: ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Αντικύθηρα από και προς Κύθηρα και Νεάπολη Βοιών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

Υποχρέωση διανυκτέρευσης του πλοίου στη Νεάπολη Βοιών

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 627 355.04 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

α)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, β) ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή, σε συνέχεια δρομολογίων από ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αριθμός τμήματος: 16
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

α)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, β) ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή, σε συνέχεια δρομολογίων από ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

α)Επτά (07) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, ΠΛΗΝ της θερινής περιόδου από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες].

Τη θερινή περίοδο από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], υφίσταται η υποχρέωση εκτέλεσης επτά (07) δρομολογίων την εβδομάδα, άνευ καταβολής μισθώματος.

β)Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες].

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 975 322.87 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ –ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ –ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 17
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ –ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ –ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Προσέγγιση σε Φαρμακονήσι δύο (02) φορές το μήνα. Στα δύο (02) δρομολόγια παραμονή στον λιμένα Πυθαγορείου επί δύο (02) ώρες τουλάχιστον.

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των Λειψών, Αρκιών από και προς Λέρο, Πάτμο και του Αγαθονησίου από και προς Πυθαγόρειο Σάμου και Πάτμο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 757 934.88 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 18
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Αστυπάλαιας από και προς Κάλυμνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 354 086.72 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ι.Μ.Μ. ΛΑΥΡΑΣ - ΔΑΦΝΗ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 19
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ι.Μ.Μ. ΛΑΥΡΑΣ - ΔΑΦΝΗ και επιστροφή,

Μισθούμενο τμήμα: ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ - ΔΑΦΝΗ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Οι προσεγγίσεις στους λιμένες ΑΓ. ΟΡΟΥΣ καθώς και το πρόγραμμα δρομολογίων θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 177 422.08 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,2 ΚΑΙ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 20
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ

και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Επτά (07) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με την υποχρέωση εκτέλεσης επιπλέον δύο (02) δρομολόγιων το μήνα για μεταφορά καυσίμων και οχληρών φορτίων.

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων του Αγίου Ευστρατίου από και προς Μύρινα Λήμνου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 809 475.10 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΙΕΡΙΣΣΟΣ - Ι.Μ.Μ.ΛΑΥΡΑΣ (λιμένας Μορφωνού) και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 21
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΙΕΡΙΣΣΟΣ - Ι.Μ.Μ.ΛΑΥΡΑΣ (λιμένας Μορφωνού) και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, εκτελούμενα ως ακολούθως:

α΄ σκέλος: ΙΕΡΙΣΣΟΣ - ΒΑΤΟΠΕΔΙ και επιστροφή, έξι (06) φορές την εβδομάδα, με ενδιάμεσες προσεγγίσεις Ι.Μ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ και Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέγγισης/ πρόσδεσης στο λιμένα Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ δίδεται η δυνατότητα προσέγγισης εναλλακτικά, σε όμορο προβλήτα/αρσανά

β΄ σκέλος: ΒΑΤΟΠΕΔΙ - Ι.Μ.Μ.ΛΑΥΡΑΣ (λιμένας Μορφωνού) και επιστροφή, έξι (06) φορές την εβδομάδα, με ενδιάμεσες προσεγγίσεις Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ, Ι.Μ. ΙΒΗΡΩΝ και Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Οι προσεγγίσεις στους λιμένες ΑΓ. ΟΡΟΥΣ καθώς και το πρόγραμμα δρομολογίων θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

Προαιρετική σύνδεση με Ν. ΡΟΔΑ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 281 926.01 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,2 και 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΠΑΤΡΑ - ΙΘΑΚΗ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 22
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΠΑΤΡΑ - ΙΘΑΚΗ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Επτά (07) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με δυνατότητα προσέγγισης σε επιπλέον λιμένες

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 610 928.95 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΝΑΞΟΣ – ΔΟΝΟΥΣΑ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 23
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΝΑΞΟΣ – ΔΟΝΟΥΣΑ και επιστροφή, ως ακολούθως:

Μισθούμενο τμήμα: ΝΑΞΟΣ – ΔΟΝΟΥΣΑ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Δονούσας από και προς Νάξο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 ου Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 134 696.34 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΙ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 24
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ και επιστροφή, ως ακολούθως:

Μισθούμενο τμήμα: ΝΑΞΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, εκτός του χρονικού διαστήματος από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο (13) δεκατρείς εβδομάδες]

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Κουφονησίων από και προς Νάξο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 615 148.67 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 10
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΙ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ - ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 25
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ - ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με την υποχρέωση προσέγγισης του πλοίου στη νήσο Πάτμο, άνευ μισθώματος, κατά το χρονικό διάστημα από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες]

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 684 268.61 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΙ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 26
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες]

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 098 819.25 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 4
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΙ 3

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΡΟΔΟΣ – ΚΩΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ ή ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 27
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΡΟΔΟΣ – ΚΩΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ ή ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Σε δύο (02) εκ των τριών (03) δρομολογίων ανά εβδομάδα, το πλοίο θα προσεγγίζει το ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ αντί της ΠΑΤΜΟΥ.

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των νήσων Λειψοί και Αγαθονήσι από και προς Λέρο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 ου Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 362 834.84 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΙ 3

2.2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΤΗΛΟΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΚΩΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 28
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΤΗΛΟΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΚΩΣ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των νήσων Χάλκη, Τήλος, Νίσυρος από και προς Ρόδο και Κω, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 ου Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 539 364.24 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΙ 3

2.2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΡΟΔΟΣ-ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤ/ΖΟ) και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 29
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΡΟΔΟΣ-ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤ/ΖΟ) και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 15/05/2023 έως 15/10/2023 [σύνολο είκοσι δύο (22) εβδομάδες]

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων του Καστελλόριζου από και προς Ρόδο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 ου Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 218 546.79 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 6
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΙ 3

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΡΟΔΟΣ-ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤ/ΖΟ) και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 30
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΘΗΡΑΣΙΑ-ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τρία (03) δρομολόγια την ημέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Θηρασιάς από και προς Αμμούδι Οίας Θήρας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 206 653.85 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,2 ΚΑΙ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ - ΤΡΑΠΑΛΟΥ - ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 31
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ - ΤΡΑΠΑΛΟΥ - ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 228 706.64 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,2 ΚΑΙ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ - BOΛΟΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 32
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ - BOΛΟΣ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 143 208.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,2 ΚΑΙ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

α)ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ - ΑΙΓΙΑΛΗ - ΔΟΝΟΥΣΑ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΑΞΟΣ και επιστροφή, β)ΚΑΤΑΠΟΛΑ – ΘΗΡΑ – ΙΟΣ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ

Αριθμός τμήματος: 33
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

α)ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ - ΑΙΓΙΑΛΗ - ΔΟΝΟΥΣΑ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΑΞΟΣ και επιστροφή, β)ΚΑΤΑΠΟΛΑ – ΘΗΡΑ – ΙΟΣ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Α) Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου ως εξής:

i) ΚΑΤΑΠΟΛΑ – ΑΙΓΙΑΛΗ – ΔΟΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΑΞΟΣ και επιστροφή, τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα, και

ii)KΑΤΑΠΟΛΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΝΑΞΟΣ και επιστροφή, τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα.

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Δονούσας, Κουφονησίου, Σχοινούσας και Ηράκλειας από και προς Νάξο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

Β)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 15/05/2023 έως 17/09/2023 [σύνολο δέκα οκτώ (18) εβδομάδες]

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 052 121.17 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1..Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ [ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ – ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ (λιμένας Αυλακίου)] και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 34
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ [ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ – ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ (λιμένας Αυλακίου)]

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

α)Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

β)Ένα (01) επιπλέον θερινό δρομολόγιο για το χρονικό διάστημα από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες]

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των νήσων Ερείκουσας, Μαθράκι και Οθωνοί από και προς Κέρκυρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 318 693.21 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΙ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 35
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟΣ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, εκτός του χρονικού διαστήματος από 05/06/2023 έως 03/09/2023 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες].

Ημέρες εξυπηρέτησης Δευτέρα - Τρίτη –Τετάρτη και Πέμπτη

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 749 275.80 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 36
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 588 099.32 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΙ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΛΕΒΙΘΑ - ΠΑΤΜΟΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 37
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΛΕΒΙΘΑ - ΠΑΤΜΟΣ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου καθώς και ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο από 01/05/2023 έως και την 24/09/2023 [σύνολο είκοσι μία (21) εβδομάδες]

Παραμονή στην Πάτμο επί μια ώρα τουλάχιστον

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Λέβιθας από και προς Πάτμο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 46 625.98 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

α)ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ–ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ,β)ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ,γ)ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ,δ)...

Αριθμός τμήματος: 38
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

α)ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ–ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ,β)ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ,γ)ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ,δ)ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΣΙΚ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Α)Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

Β)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα με αναχώρηση από Σύρο Τετάρτη απόγευμα και επιστροφή Πέμπτη από Λαύριο, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

Γ)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα κάθε Δευτέρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

Το δρομολόγιο ανά 15νθήμερο θα εκτελείται ως εξής: ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Δονούσας, Κουφονησίου, Σχοινούσας και Ηρακλειάς από και προς Νάξο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι.

Δ)Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Σάββατο από Σύρο, διανυκτέρευση στην Ανάφη και επιστροφή την επομένη, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Φολεγάνδρου και Σικίνου από και προς Ίο και της Ανάφης και Θηρασιάς από και προς Θήρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 363 975.76 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

α)ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή, β)ΣΥΡΟΣ – ΚΥΘΝΟΣ – ΚΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, γ)ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΣΕΡΙΦΟΣ – ΣΙΦΝΟΣ – ΚΙΜΩΛΟΣ - ΜΗΛΟΣ και επιστροφή, δ)ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΙΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΦΟΛ

Αριθμός τμήματος: 39
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

α)ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή, β)ΣΥΡΟΣ – ΚΥΘΝΟΣ – ΚΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, γ)ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΣΕΡΙΦΟΣ – ΣΙΦΝΟΣ – ΚΙΜΩΛΟΣ - ΜΗΛΟΣ και επιστροφή, δ)ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΙΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΦΟΛ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

α)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα με αναχώρηση από Σύρο Τετάρτη απόγευμα και από Άνδρο την Πέμπτη το πρωί, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

β)Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

γ)Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα. Το ένα (01) χωρίς προσέγγιση στην Πάρο.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Κυριακή, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κιμώλου από και προς Μήλο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

δ)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα κάθε Παρασκευή από Σύρο, επιστροφή Σάββατο από Μήλο καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς Ίο και της Κιμώλου από και προς Μήλο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 902 083.05 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, γ

Αριθμός τμήματος: 40
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, γ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

α)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κάσου από και προς Κάρπαθο, της Χάλκης από και προς Ρόδο και της Ανάφης από και προς Θήρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

β)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου,

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κάσου από και προς Κάρπαθο, της Χάλκης από και προς Ρόδο και της Ανάφης από και προς Θήρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

γ)Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου,

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κάσου από και προς Κάρπαθο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 965 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΙ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ [ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ – ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ (λιμένας Αυλακίου)] και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 41
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

. ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ [ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ – ΜΑΘΡΑΚΙ – ΟΘΩΝΟΙ (λιμένας Αυλακίου)] και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (01) δρομολόγιο το μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου για μεταφορά οχληρών και επικίνδυνων φορτίων

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 132 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ – ΠΑΞΟΙ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 42
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ – ΠΑΞΟΙ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 78 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΡΟΥ – ΝΑΞΟΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 43
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΡΟΥ – ΝΑΞΟΣ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Πέντε (05) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 176 800.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

2.ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4948/22 (Α΄125)

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΚΩΣ και επιστροφή

Αριθμός τμήματος: 44
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60600000 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΚΩΣ και επιστροφή

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 20/02/2023 έως και την 26/03/2023 [σύνολο πέντε (5) εβδομάδες], με υποχρέωση προσέγγισης σε Αγαθονήσι και Αρκιούς σε δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα και σε Φούρνους και Άγιο Κήρυκο σε δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα

Στο ένα (01) δρομολόγιο που θα εκτελεί σε Φούρνους – Άγιο Κήρυκο, κατά το δρομολόγιο επιστροφής από Κω, δεν θα πραγματοποιείται προσέγγιση στους Λειψούς

Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων του Αγαθονησίου και των Φούρνων από και προς Πυθαγόρειο Σάμου σύμφωνα με 43 του Παραρτήματος Ι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 462 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 2
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή παραλαβής προσφορών
Ημερομηνία: 20/10/2022
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΥΛΕΣ Ε1-Ε2
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ταχ. κωδικός: 18510
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dths@hcg.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/09/2022