Förmedlingstjänst IT-konsulter Published by Tenders Electronic Daily

Förmedlingstjänst IT-konsulter

There are changes or additional information to this announcement. Förmedlingstjänst IT-konsulter (20.09.2022 20:18)

Application deadline

25.09.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Information technology services
  72222300-0
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Lidingö kommun
Stockholmsvägen 50
18182 LIDINGÖ
Sweden
E-Mail: therese.perner@lidingo.se
Website: http://www.lidingo.se

assignment

Lidingö stad, stadsledningskontoret, har fått i uppdrag att upphandla ramavtal avseende förmedlingstjänst IT-konsulter till Lidingö stad (staden). Avrop/förfrågningar mot ramavtalet kommer skötas centralt från It-enheten men kan involvera alla stadens förvaltningar och organisationer.

Description of procurement /scope of services

Orientering om uppdragetLidingö stad, stadsledningskontoret, har fått i uppdrag att upphandla ramavtal avseende förmedlingstjänst IT-konsulter till Lidingö stad (staden). Lidingö stad är en av Stockholmsregionens kommuner och har drygt 48 000 invånare. Staden innefattar ön Lidingö samt har ett antal kringliggande ögrupper och indelad i 18 stadsdelar där invånarantalet varierar från ett hundratal till drygt 5000.Lidingö stad har ca 2 500 anställda och består av fem förvaltningar:Stadsledningskontoret Lärande- och kulturförvaltningenOmsorg- och socialförvaltningenMiljö- och stadsbyggnadskontoretTeknik- och fastighetsförvaltningenSamt Lidingö stads Fastighets AB som är moderbolaget i en koncern som består av sex dotterbolag, där det är dotterbolagen som äger fastigheterna. Moderbolaget har en sammanhållande funktion och ansvarar för styrning, kontroll och uppföljning samt har den löpande översynen av dotterbolagens verksamheter. I uppdraget ingår även att samordna den tekniska och administrativa förvaltningen. Alla bolag har rätt att avropa på detta avtal.Avrop/förfrågningar mot ramavtalet kommer skötas centralt från It-enheten men kan involvera alla stadens förvaltningar och organisationer. Anbudets form och innehållAnbud som inte uppfyller samtliga ska-krav kan komma att förkastas. Anbud ska även uppfylla alla relevanta krav som finns i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.Staden vill att anbudet är skrivet på svenska. Eventuella bevis kan lämnas på engelska. Delar av anbudet kan undantagsvis vara på ett annat språk om staden kan tolka anbudet korrekt, säkerställ gärna detta via "Frågor och svar" funktionen.Alla belopp ska vara angivna i SEK exklusive mervärdesskatt.Staden vill att anbudet är undertecknat av behörig företrädare, genom att namnteckningen skannas in och bifogas anbudet. Anbud ska lämnas på de förutsättningar som anges i upphandlingsdokumentet. Anbud får inte innehålla reservationer, tillägg eller annat som kan anses strida mot dessa förutsättningar.Hänvisning till egna avtalsvillkor eller ett villkorat pris är exempel på sådana tillägg/reservationer som kan få till följd att anbudet förkastas.Anbud får inte lämnas på ett alternativt utförande om inte detta är uttryckligen tillåtet.
Orientering om uppdragetLidingö stad, stadsledningskontoret, har fått i uppdrag att upphandla ramavtal avseende förmedlingstjänst IT-konsulter till Lidingö stad (staden). Lidingö stad är en av Stockholmsregionens kommuner och har drygt 48 000 invånare. Staden innefattar ön Lidingö samt har...
Show more

Others CPV Codes
 • Systems and technical consultancy services
  72220000-3
 • Recruitment services
  79600000-0
 • Placement services of personnel
  79610000-3
Project adress

Region (NUTS code): SE110 Stockholms län
Lidingö

Sverige-Lidingö: IT-tjänster

2022/S 167-474149

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Lidingö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0191
Postadress: Stockholmsvägen 50
Ort: LIDINGÖ
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 18182
Land: Sverige
Kontaktperson: Therese Perner
E-post: therese.perner@lidingo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lidingo.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqfzjngfe&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqfzjngfe&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förmedlingstjänst IT-konsulter

Referensnummer: 22/74
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72222300 IT-tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Lidingö stad, stadsledningskontoret, har fått i uppdrag att upphandla ramavtal avseende förmedlingstjänst IT-konsulter till Lidingö stad (staden).

Avrop/förfrågningar mot ramavtalet kommer skötas centralt från It-enheten men kan involvera alla stadens förvaltningar och organisationer.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
79600000 Rekryteringstjänster
79610000 Personalförmedling
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lidingö

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Orientering om uppdraget

Lidingö stad, stadsledningskontoret, har fått i uppdrag att upphandla ramavtal avseende förmedlingstjänst IT-konsulter till Lidingö stad (staden).

Lidingö stad är en av Stockholmsregionens kommuner och har drygt 48 000 invånare. Staden innefattar ön Lidingö samt har ett antal kringliggande ögrupper och indelad i 18 stadsdelar där invånarantalet varierar från ett hundratal till drygt 5000.

Lidingö stad har ca 2 500 anställda och består av fem förvaltningar:

Stadsledningskontoret Lärande- och kulturförvaltningenOmsorg- och socialförvaltningenMiljö- och stadsbyggnadskontoretTeknik- och fastighetsförvaltningen

Samt Lidingö stads Fastighets AB som är moderbolaget i en koncern som består av sex dotterbolag, där det är dotterbolagen som äger fastigheterna. Moderbolaget har en sammanhållande funktion och ansvarar för styrning, kontroll och uppföljning samt har den löpande översynen av dotterbolagens verksamheter. I uppdraget ingår även att samordna den tekniska och administrativa förvaltningen. Alla bolag har rätt att avropa på detta avtal.

Avrop/förfrågningar mot ramavtalet kommer skötas centralt från It-enheten men kan involvera alla stadens förvaltningar och organisationer.

Anbudets form och innehåll

Anbud som inte uppfyller samtliga ska-krav kan komma att förkastas. Anbud ska även uppfylla alla relevanta krav som finns i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Staden vill att anbudet är skrivet på svenska. Eventuella bevis kan lämnas på engelska. Delar av anbudet kan undantagsvis vara på ett annat språk om staden kan tolka anbudet korrekt, säkerställ gärna detta via "Frågor och svar" funktionen.

Alla belopp ska vara angivna i SEK exklusive mervärdesskatt.

Staden vill att anbudet är undertecknat av behörig företrädare, genom att namnteckningen skannas in och bifogas anbudet.

Anbud ska lämnas på de förutsättningar som anges i upphandlingsdokumentet. Anbud får inte innehålla reservationer, tillägg eller annat som kan anses strida mot dessa förutsättningar.

Hänvisning till egna avtalsvillkor eller ett villkorat pris är exempel på sådana tillägg/reservationer som kan få till följd att anbudet förkastas.

Anbud får inte lämnas på ett alternativt utförande om inte detta är uttryckligen tillåtet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/09/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 26/03/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/09/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/08/2022