Livsmedelsgrossist Published by Tenders Electronic Daily

Livsmedelsgrossist

Application deadline

14.10.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Food, beverages, tobacco and related products
  15000000-8
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Halmstads kommun
Box 153
30105 HALMSTAD
Sweden
E-Mail: madelene.linde@halmstad.se
Website: http://www.halmstad.se

assignment

Upphandlingen omfattar inköp och leverans avseende ett brett sortiment av varor inom kolonial, kylt och fryst, enligt bifogad produktspecifikation. Leveranserna ska ske till kommunens samordnade varudistribution som sedan samordnar med andra leveranser för vidare distribution till respektive enhet.
Upphandlingen omfattar inköp och leverans avseende ett brett sortiment av varor inom kolonial, kylt och fryst, enligt bifogad produktspecifikation. Leveranserna ska ske till kommunens samordnade varudistribution som sedan samordnar med andra leveranser för vidare distribution till respektive enhet...
Show more

Description of procurement /scope of services

Upphandlingen omfattar inköp och leverans avseende ett brett sortiment av varor inom kolonial, kylt och fryst, enligt bifogad produktspecifikation. Leveranserna ska ske till kommunens samordnade varudistribution som sedan samordnar med andra leveranser för vidare distribution till respektive enhet.
Upphandlingen omfattar inköp och leverans avseende ett brett sortiment av varor inom kolonial, kylt och fryst, enligt bifogad produktspecifikation. Leveranserna ska ske till kommunens samordnade varudistribution som sedan samordnar med andra leveranser för vidare distribution till respektive enhet...
Show more

Others CPV Codes
 • Vegetables, fruits and nuts
  03220000-9
 • Fresh fish fillets
  15211100-1
 • Fruit, vegetables and related products
  15300000-1
 • Fruit and vegetable juices
  15320000-7
 • Fresh or frozen vegetables
  15331100-8
 • Dairy products
  15500000-3
 • Ice cream and similar products
  15555000-3
 • Bread products, fresh pastry goods and cakes
  15810000-9
 • Chocolate and sugar confectionery
  15842000-2
 • Spices
  15872200-3
 • Miscellaneous food products and dried goods
  15890000-3
 • Deep-frozen products
  15896000-5
 • Vegetables, fruits and nuts
  03220000-9
 • Fresh fish fillets
  15211100-1
 • Fruit, vegetables and related products
  15300000-1
 • Fruit and vegetable juices
  15320000-7
 • Fresh or frozen vegetables
  15331100-8
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SE231 Hallands län
Halmstad

Sverige-Halmstad: Livsmedel, drycker, tobak o d

2022/S 159-452574

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Halmstads kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1215
Postadress: Box 153
Ort: HALMSTAD
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 30105
Land: Sverige
Kontaktperson: Madelene Linde
E-post: madelene.linde@halmstad.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.halmstad.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsdovnulj&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsdovnulj&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Livsmedelsgrossist

Referensnummer: KS 2022/00294
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar inköp och leverans avseende ett brett sortiment av varor inom kolonial, kylt och fryst, enligt bifogad produktspecifikation. Leveranserna ska ske till kommunens samordnade varudistribution som sedan samordnar med andra leveranser för vidare distribution till respektive enhet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
03220000 Grönsaker, frukt och nötter
15211100 Färska fiskfiléer
15300000 Frukt, grönsaker och liknande produkter
15320000 Frukt- och grönsaksjuicer
15331100 Färska eller frysta grönsaker
15500000 Mejeriprodukter
15555000 Glass och liknande produkter
15810000 Brödprodukter, färska bakverk och kakor
15842000 Choklad och sötsaker
15872200 Kryddor
15890000 Diverse livsmedel och torrvaror
15896000 Djupfrysta livsmedel
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Halmstad

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar inköp och leverans avseende ett brett sortiment av varor inom kolonial, kylt och fryst, enligt bifogad produktspecifikation. Leveranserna ska ske till kommunens samordnade varudistribution som sedan samordnar med andra leveranser för vidare distribution till respektive enhet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/03/2023
Slut: 28/02/2027
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/10/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/02/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/10/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Halmstads kommun
Ort: Halmstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/08/2022