Dostawa gazów medycznych Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa gazów medycznych

Application deadline

23.09.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Medical gases
  24111500-0
Language

Polish

Contracting authority / owner

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław
Poland
Tel.: +48 713957428
Fax: +48 713957428
E-Mail: abolewska@szpital.wroc.pl
Website: www.szpital.wroc.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen. 2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. 3) Dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Koszty transportu gazów i napełnienie butli będą wliczone w cenę oferty.4) Dostawy gazów będą realizowane sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy,zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia mailem lub faksem. W przypadku dostawy tlenu medycznego ciekłego dostawa w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Realizacja zamówienia w dni robocze w godz.: od 08:00 do 14:00.5) Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dniadostawy, za wyjątkiem dwutlenku węgla medycznego dla którego termin ważności wynosi 10 miesięcy od dnia dostawy.- reszta zapisów w SWZ - brak znaków
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen. 2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. 3) Dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem Wykonawcy na jego...
Show more

Lots 1

Job / name

ZADANIE 1

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen. 2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. - zadanie 13) Dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Koszty transportu gazów i napełnienie butli będą wliczone w cenę oferty.4) Dostawy gazów będą realizowane sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy,zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia mailem lub faksem. W przypadku dostawy tlenu medycznego ciekłego dostawa w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Realizacja zamówienia w dni robocze w godz.: od 08:00 do 14:00.5) Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dniadostawy, za wyjątkiem dwutlenku węgla medycznego dla którego termin ważności wynosi 10 miesięcy od dnia dostawy.6) Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowowarunki umowne będące załącznikiem nr 5 do SWZ „warunki umowne”7) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w szczególności, w:a) ustawie z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (TJ Dz.U. z 2020r. poz. 944);2) ustawie z dnia 07.04.2022r. o Wyrobach Medycznych (TJ Dz.U. z 2022r. Poz. 974);b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2019r. poz. 667 ze zm.);c) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004r. poz. 59 ze zm.). 8) Zamawiający oczekuje:Zadanie nr 1 – Ciekły azot medyczny – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznymZadanie nr 2, poz 1 i 2 – Medyczny tlenek azotu w azocie 800 ppm – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczyZadanie nr 3, poz 1 – Tlen medyczny ciekły – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczyZadanie nr 4 poz. 1;2;3;4;5 – Tlen medyczny – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczyZadanie nr 4 poz. 14 – Dwutlenek węgla medyczny 7,5 kg – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznym
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen. 2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. - zadanie 13) Dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem Wykonawcy...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical gases
  24111500-0
Project adress

Region (NUTS code): PL514 Miasto Wrocław
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, POLSKA

Lots 2

Job / name

ZADANIE 2

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen. 2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. - zadanie 23) Dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Koszty transportu gazów i napełnienie butli będą wliczone w cenę oferty.4) Dostawy gazów będą realizowane sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy,zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia mailem lub faksem. W przypadku dostawy tlenu medycznego ciekłego dostawa w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Realizacja zamówienia w dni robocze w godz.: od 08:00 do 14:00.5) Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dniadostawy, za wyjątkiem dwutlenku węgla medycznego dla którego termin ważności wynosi 10 miesięcy od dnia dostawy.6) Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowowarunki umowne będące załącznikiem nr 5 do SWZ „warunki umowne”7) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w szczególności, w:a) ustawie z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (TJ Dz.U. z 2020r. poz. 944);2) ustawie z dnia 07.04.2022r. o Wyrobach Medycznych (TJ Dz.U. z 2022r. Poz. 974);b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2019r. poz. 667 ze zm.);c) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004r. poz. 59 ze zm.). 8) Zamawiający oczekuje:Zadanie nr 1 – Ciekły azot medyczny – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznymZadanie nr 2, poz 1 i 2 – Medyczny tlenek azotu w azocie 800 ppm – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczyZadanie nr 3, poz 1 – Tlen medyczny ciekły – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczyZadanie nr 4 poz. 1;2;3;4;5 – Tlen medyczny – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczyZadanie nr 4 poz. 14 – Dwutlenek węgla medyczny 7,5 kg – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznym
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen. 2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. - zadanie 23) Dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem Wykonawcy...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical gases
  24111500-0
Project adress

Region (NUTS code): PL514 Miasto Wrocław
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, POLSKA

Lots 3

Job / name

ZADANIE 3

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen. 2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. - zadanie 33) Dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Koszty transportu gazów i napełnienie butli będą wliczone w cenę oferty.4) Dostawy gazów będą realizowane sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy,zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia mailem lub faksem. W przypadku dostawy tlenu medycznego ciekłego dostawa w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Realizacja zamówienia w dni robocze w godz.: od 08:00 do 14:00.5) Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dniadostawy, za wyjątkiem dwutlenku węgla medycznego dla którego termin ważności wynosi 10 miesięcy od dnia dostawy.6) Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowowarunki umowne będące załącznikiem nr 5 do SWZ „warunki umowne”7) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w szczególności, w:a) ustawie z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (TJ Dz.U. z 2020r. poz. 944);2) ustawie z dnia 07.04.2022r. o Wyrobach Medycznych (TJ Dz.U. z 2022r. Poz. 974);b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2019r. poz. 667 ze zm.);c) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004r. poz. 59 ze zm.). 8) Zamawiający oczekuje:Zadanie nr 1 – Ciekły azot medyczny – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznymZadanie nr 2, poz 1 i 2 – Medyczny tlenek azotu w azocie 800 ppm – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczyZadanie nr 3, poz 1 – Tlen medyczny ciekły – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczyZadanie nr 4 poz. 1;2;3;4;5 – Tlen medyczny – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczyZadanie nr 4 poz. 14 – Dwutlenek węgla medyczny 7,5 kg – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznym
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen. 2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. - zadanie 33) Dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem Wykonawcy...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical gases
  24111500-0
Project adress

Region (NUTS code): PL514 Miasto Wrocław
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, POLSKA

Lots 4

Job / name

ZADANIE 4

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen. 2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. - zadanie 43) Dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Koszty transportu gazów i napełnienie butli będą wliczone w cenę oferty.4) Dostawy gazów będą realizowane sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy,zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia mailem lub faksem. W przypadku dostawy tlenu medycznego ciekłego dostawa w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Realizacja zamówienia w dni robocze w godz.: od 08:00 do 14:00.5) Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dniadostawy, za wyjątkiem dwutlenku węgla medycznego dla którego termin ważności wynosi 10 miesięcy od dnia dostawy.6) Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowowarunki umowne będące załącznikiem nr 5 do SWZ „warunki umowne”7) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w szczególności, w:a) ustawie z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (TJ Dz.U. z 2020r. poz. 944);2) ustawie z dnia 07.04.2022r. o Wyrobach Medycznych (TJ Dz.U. z 2022r. Poz. 974);b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2019r. poz. 667 ze zm.);c) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004r. poz. 59 ze zm.). 8) Zamawiający oczekuje:Zadanie nr 1 – Ciekły azot medyczny – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznymZadanie nr 2, poz 1 i 2 – Medyczny tlenek azotu w azocie 800 ppm – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczyZadanie nr 3, poz 1 – Tlen medyczny ciekły – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczyZadanie nr 4 poz. 1;2;3;4;5 – Tlen medyczny – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczyZadanie nr 4 poz. 14 – Dwutlenek węgla medyczny 7,5 kg – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznym
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen. 2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. - zadanie 43) Dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem Wykonawcy...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical gases
  24111500-0
Project adress

Region (NUTS code): PL514 Miasto Wrocław
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, POLSKA

Polska-Wrocław: Gazy medyczne

2022/S 157-449608

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Adres pocztowy: ul. Koszarowa 5
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 51-149
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Bolewska
E-mail: abolewska@szpital.wroc.pl
Tel.: +48 713957428
Faks: +48 713957428
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.wroc.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa gazów medycznych

Numer referencyjny: PN 46/22
II.1.2)Główny kod CPV
24111500 Gazy medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen.

2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

3) Dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Koszty transportu gazów i napełnienie butli będą wliczone w cenę oferty.

4) Dostawy gazów będą realizowane sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy,

zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia mailem lub faksem. W przypadku dostawy tlenu medycznego ciekłego dostawa w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Realizacja zamówienia w dni robocze w godz.: od 08:00 do 14:00.

5) Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia

dostawy, za wyjątkiem dwutlenku węgla medycznego dla którego termin ważności wynosi 10 miesięcy od dnia dostawy.

- reszta zapisów w SWZ - brak znaków

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 926 188.80 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZADANIE 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
24111500 Gazy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen.

2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. - zadanie 1

3) Dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Koszty transportu gazów i napełnienie butli będą wliczone w cenę oferty.

4) Dostawy gazów będą realizowane sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy,

zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia mailem lub faksem. W przypadku dostawy tlenu medycznego ciekłego dostawa w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Realizacja zamówienia w dni robocze w godz.: od 08:00 do 14:00.

5) Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia

dostawy, za wyjątkiem dwutlenku węgla medycznego dla którego termin ważności wynosi 10 miesięcy od dnia dostawy.

6) Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo

warunki umowne będące załącznikiem nr 5 do SWZ „warunki umowne”

7) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w szczególności, w:

a) ustawie z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (TJ Dz.U. z 2020r. poz. 944);

2) ustawie z dnia 07.04.2022r. o Wyrobach Medycznych (TJ Dz.U. z 2022r. Poz. 974);

b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2019r. poz. 667 ze zm.);

c) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004r. poz. 59 ze zm.).

8) Zamawiający oczekuje:

Zadanie nr 1 – Ciekły azot medyczny – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznym

Zadanie nr 2, poz 1 i 2 – Medyczny tlenek azotu w azocie 800 ppm – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczy

Zadanie nr 3, poz 1 – Tlen medyczny ciekły – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczy

Zadanie nr 4 poz. 1;2;3;4;5 – Tlen medyczny – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczy

Zadanie nr 4 poz. 14 – Dwutlenek węgla medyczny 7,5 kg – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznym

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 460.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZADANIE 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
24111500 Gazy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen.

2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. - zadanie 2

3) Dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Koszty transportu gazów i napełnienie butli będą wliczone w cenę oferty.

4) Dostawy gazów będą realizowane sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy,

zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia mailem lub faksem. W przypadku dostawy tlenu medycznego ciekłego dostawa w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Realizacja zamówienia w dni robocze w godz.: od 08:00 do 14:00.

5) Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia

dostawy, za wyjątkiem dwutlenku węgla medycznego dla którego termin ważności wynosi 10 miesięcy od dnia dostawy.

6) Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo

warunki umowne będące załącznikiem nr 5 do SWZ „warunki umowne”

7) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w szczególności, w:

a) ustawie z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (TJ Dz.U. z 2020r. poz. 944);

2) ustawie z dnia 07.04.2022r. o Wyrobach Medycznych (TJ Dz.U. z 2022r. Poz. 974);

b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2019r. poz. 667 ze zm.);

c) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004r. poz. 59 ze zm.).

8) Zamawiający oczekuje:

Zadanie nr 1 – Ciekły azot medyczny – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznym

Zadanie nr 2, poz 1 i 2 – Medyczny tlenek azotu w azocie 800 ppm – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczy

Zadanie nr 3, poz 1 – Tlen medyczny ciekły – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczy

Zadanie nr 4 poz. 1;2;3;4;5 – Tlen medyczny – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczy

Zadanie nr 4 poz. 14 – Dwutlenek węgla medyczny 7,5 kg – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznym

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 287 960.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZADANIE 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
24111500 Gazy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen.

2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. - zadanie 3

3) Dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Koszty transportu gazów i napełnienie butli będą wliczone w cenę oferty.

4) Dostawy gazów będą realizowane sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy,

zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia mailem lub faksem. W przypadku dostawy tlenu medycznego ciekłego dostawa w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Realizacja zamówienia w dni robocze w godz.: od 08:00 do 14:00.

5) Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia

dostawy, za wyjątkiem dwutlenku węgla medycznego dla którego termin ważności wynosi 10 miesięcy od dnia dostawy.

6) Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo

warunki umowne będące załącznikiem nr 5 do SWZ „warunki umowne”

7) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w szczególności, w:

a) ustawie z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (TJ Dz.U. z 2020r. poz. 944);

2) ustawie z dnia 07.04.2022r. o Wyrobach Medycznych (TJ Dz.U. z 2022r. Poz. 974);

b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2019r. poz. 667 ze zm.);

c) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004r. poz. 59 ze zm.).

8) Zamawiający oczekuje:

Zadanie nr 1 – Ciekły azot medyczny – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznym

Zadanie nr 2, poz 1 i 2 – Medyczny tlenek azotu w azocie 800 ppm – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczy

Zadanie nr 3, poz 1 – Tlen medyczny ciekły – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczy

Zadanie nr 4 poz. 1;2;3;4;5 – Tlen medyczny – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczy

Zadanie nr 4 poz. 14 – Dwutlenek węgla medyczny 7,5 kg – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznym

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 407 400.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZADANIE 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
24111500 Gazy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen.

2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. - zadanie 4

3) Dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Koszty transportu gazów i napełnienie butli będą wliczone w cenę oferty.

4) Dostawy gazów będą realizowane sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy,

zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia mailem lub faksem. W przypadku dostawy tlenu medycznego ciekłego dostawa w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Realizacja zamówienia w dni robocze w godz.: od 08:00 do 14:00.

5) Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia

dostawy, za wyjątkiem dwutlenku węgla medycznego dla którego termin ważności wynosi 10 miesięcy od dnia dostawy.

6) Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo

warunki umowne będące załącznikiem nr 5 do SWZ „warunki umowne”

7) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w szczególności, w:

a) ustawie z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (TJ Dz.U. z 2020r. poz. 944);

2) ustawie z dnia 07.04.2022r. o Wyrobach Medycznych (TJ Dz.U. z 2022r. Poz. 974);

b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2019r. poz. 667 ze zm.);

c) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004r. poz. 59 ze zm.).

8) Zamawiający oczekuje:

Zadanie nr 1 – Ciekły azot medyczny – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznym

Zadanie nr 2, poz 1 i 2 – Medyczny tlenek azotu w azocie 800 ppm – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczy

Zadanie nr 3, poz 1 – Tlen medyczny ciekły – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczy

Zadanie nr 4 poz. 1;2;3;4;5 – Tlen medyczny – oczekujemy aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako produkt leczniczy

Zadanie nr 4 poz. 14 – Dwutlenek węgla medyczny 7,5 kg – zaoferowany produkt ma być wyrobem medycznym

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 204 368.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i 4 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie

art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (TJ Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), z innym

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ.

Kserokopia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie (producenci), wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne

z dnia 06.09.2001r., a w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenia na prowadzenie składu zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - dotyczy wyłącznie przedmiotów zamówienia obejmujących produkty lecznicze

Wykonawca (dotyczy Wytwórcy) spełni warunek jeżeli wykaże się zezwoleniem na wytwarzanie gazów medycznych wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001r – Prawo Farmaceutyczne (TJ Dz.U. z 2020r. poz. 186) – dotyczy tlenu medycznego.

- reszta zapisów w SWZ, - brak znaków

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

wykonawca musi wykazać, że: warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie - co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna:

- co najmniej 2 zamówienia na dostawę gazów medycznych dla służby zdrowia na łączną kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł brutto.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają "Warunki Umowy", będące ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 do SWZ - "WARUNKI UMOWY".

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/09/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/09/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

Ofertę należy przesłać na platformę do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem.

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego

Oferta musi być sporządzona według załączników przygotowanych przez Zamawiającego oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Przedmiotowe środki dowodowe

1) Oświadczenie Wykonawcy o zgodności oferowanych produktów z obowiązującymi przepisami zamówienia, w szczególności że oferowane produkty spełniają warunki jakościowe, wymagania atestów dopuszczających do stosowania w służbie zdrowia oraz, że dostarczony gaz medyczny spełnia normy dla gazów medycznych zgodnie z wymogami Farmakopei Europejskiej.

2) W odniesieniu do produktów zakwalifikowanych do wyrobów medycznych:

a) właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą z dnia 07.04.2022r. o Wyrobach medycznych oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE/deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego lub stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się przepisów ww. ustawy wraz z załączeniem innych dokumentów potwierdzających że produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej wynikające z odrębnych przepisów.

b) potwierdzenie, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie a trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej/katalogowej oferowanego wyrobu).

3. W odniesieniu do produktów zakwalifikowanych do produktów leczniczych: Aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego – tlen medyczny, wydane na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne.

4. Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowane gazy, będące przedmiotem zamówienia, odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji załącznika nr 1 do SIWZ dotyczy.

5. Aktualny CHPL oferowanego leczniczego.

lub

„OŚWIADCZENIE, że Wykonawca posiada aktualne dokumenty oferowanego produktu

farmaceutycznego dopuszczające do obrotu na wymaganą postać i dawkę leku, i stosowania w ochronie zdrowia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz Charakterystykę Produktu Leczniczego (CHPL)

oferowanego leczniczego .”

- dla produktów będących lekami

6. Oświadczenie, że tlen medyczny jest wytwarzany zgodnie z wymogami Farmakopei Europejskiej.

7. Na żądanie: Odpowiednie katalogi (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta w języku polskim w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów opisanych przez Zamawiającego w Załącznikach nr 1 do SWZ.

Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/08/2022