DOVODNI KABEL

Application deadline

14.10.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Insulated wire and cable
    31300000-9
Language

Slovenian

Contracting authority / owner

PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320 Velenje
Slovenia
Tel.: +386 38996445
Fax: +386 38962190
E-Mail: ales.batinic@rlv.si
Website: http://www.rlv.si

assignment

Predmet javnega naročila je dobava dovodnega kabel.

Description of procurement /scope of services

Predmet javnega naročila je dovodni kabel NA2XS(FL)2Y 1x120 RM/16 ali NA2XS(F)2Y 1x120 RM/16 in vezni pribor za spajanje. Dolžina trase je 1850m, potrebna celotna dolžina kabla je 5850m. Kabel je potrebno dobaviti v kosih po 650m (9x650m).

Others CPV Codes
  • Insulated wire and cable
    31300000-9
Project adress

Region (NUTS code): SI SLOVENIJA
3320 Velenje, Partizanska cesta 78

Slovenija-Velenje: Izolirana žica in kabli

2022/S 175-496721

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5040361000
Poštni naslov: Partizanska cesta 78
Kraj: Velenje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3320
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Aleš Batinić
E-naslov: ales.batinic@rlv.si
Telefon: +386 38996445
Telefaks: +386 38962190
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.rlv.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/456808/EJN.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17865
I.6)Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

DOVODNI KABEL

Referenčna številka dokumenta: JN-17865
II.1.2)Glavna koda CPV
31300000 Izolirana žica in kabli
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je dobava dovodnega kabel.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31300000 Izolirana žica in kabli
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

3320 Velenje, Partizanska cesta 78

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je dovodni kabel NA2XS(FL)2Y 1x120 RM/16 ali NA2XS(F)2Y 1x120 RM/16 in vezni pribor za spajanje. Dolžina trase je 1850m, potrebna celotna dolžina kabla je 5850m. Kabel je potrebno dobaviti v kosih po 650m (9x650m).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/11/2022
Konec: 03/03/2023
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Seznam in kratek opis pravil in meril:

Navedena v razpisni dokumentaciji.

III.1.6)Finančna zavarovanja:

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Navedeni v razpisni dokumentaciji.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 14/10/2022
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 14/10/2022
Lokalni čas: 13:01

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.09.2022 08:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Poštni naslov: Partizanska cesta 78
Kraj: Velenje
Poštna številka: 3320
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
07/09/2022